November 29, 2014

Pantang Larang Sosio-Budaya Masyarakat Melayu Di Selangor


BBB, 5 Safar 1436 = 28 November 2014 (Jumaat):
Kertas ini dibentangkan oleh YBhg. Prof. Dato` Dr. Yaacob Harun dari Universiti Malaya sebagai kertas pertama selepas Ucaputama dalam Seminar Pantang Larang Masyarakat Di Selangor anjuran Perbadanan Adat Melayu & Warisan Negeri Selangor di Muzium Sultan Alam Shah, Shah Alam pada  Selasa  2 Safar 1436 = 25 November 2014. Menurut Prof. Yaacob, sungguhpun pantang larang berfokus kepada Negeri Selangor sebenarnya  pantang larang berkenaan  mencerminkan pantang orang Melayu di Malaysia oleh kerana pantang larang ini tersebar luas, lagi pula menurutnya Selangor yang mempunyai penduduk 5.4 juta orang (statistic  2010) adalah dihuni oleh penduduk dari berbagai negeri di Malaysia yang mempunyai ciri budaya tidak begitu berbeza. Oleh itu pantang larang yang dikaitkan dengan Selangor pada umumnya merupakan pantang larang  orang Melayu di negeri-negeri lain di Malaysia. Dari segi antropologi dan sosiologi pantang larang dikenali sebagai `taboo`


Menurut Prof. Yaacob, pantang larang atau taboo ialah, ``Satu manifestasi pandangan alam atau weltanschauung/worldview sesuatu masyarakat, dan world view itu pula dilihat dari aspek-aspek kepercayaan, pengetahuan, falsafah, dan system nilai dan norma. Perkara-perkara ini diterjemahkan atau dizahirkan dalam bentuk amalan (pantang larang) anggota masyarakat tersebut dalam berbagai bidang kehidupan`` (hlm. 3).
Dengan melihat bahawa orang Melayu di Selangor seluruhnya beragama Islam – Menurut takrifan perkara 160(2) Perlembagaan, maka  pada dasarnya orang Melayu tidak bertindak dan melakukan sesuatu yang bertentang dengan ajaran Islam. Mereka tidak melanggar prinsip akidah dan hukum  syarak dari segi hukum wajib, haram makruh,  sunat dan harus.
Pembentang meletakkan beberapa contoh dari segi kategori haram:
a)      Dari segi ekonomi haram melakukan riba, judi dan mencuri
b)      Dari segi politik haram melakukan penyalahgunaan kuasa, pecah amanah dan rasuah
c)       Permakanan haram memakan daging khinzir, anjing dan meminum minumana keras
d)      Pakaian seperti mendedahkan aurat dan melanggar batas jantina
e)      Pergaulan seperti sumbang muhram dan bersekedudukan (tanpa kahwin).
Orang Melayu menurut pembentang masih lagi mengamalkan berbagai pantang larang sebagai warisan  seperti kepercayaan pada supernatural,  hantu, semangat, penunggu, toyol  dan pelesit. Ini tercermin dari pantang larang berikut:
a)      Jangan makan waktu senja nanti semangat padi hilang
b)      Jangan ketawa waktu maghrib, nanti hantu datang
c)       Jangan kencing berdiri, nanti punggung dijamah hantu
d)      Jangan tidur selepas  makan, nanti ditindih hantu, dan
e)      Jangan mengambil batu atau benda ganjil di hutan, takut berpenunggu.
Antara larangan berkisar pada  factor alam seperti:
a)      Jangan tidur di atas pokok nanti di makan langsuir
b)      Jangan potong kuku waktu malam nanti pendek umur.
Ada bertujuan untuk mengelak dari musibah, contoh:
a)      Jangan menyapu nasi pada waktu malam, nanti pendek rezeki
b)      Jangan berjalan jauh pada hari Rabu akhir bulan nanti mendapat kecelakaan.
Antara larangan ada yang dituju khusus seperti kepada ibu mengandung:
a)      Jangan mencederakan binatang, nanti anak yang dilahirkan menjadi cacat
b)      Jangan makan sotong nanti anak yang lahir tercerai tali perut
c)       Jangan memaku dan memahat, nanti anak terbelah bibir.
Antara larangan ditujukan kepada perempuan seperti:
a)      Jangan bagun lewat nanti sukar mendapat jodoh
b)      Jangan menyanyi di dapur nanti mendapat jodoh dengan orang tua
c)       Jangan makan bertindih pinggan nanti jadi madu orang.
Ada pantang larang ditujukan kepada anak-anak seperti
a)      Jangan keluar di waktu senja nanti disorok hantu
b)      Jangan angkat kaki waktu meniarap nanti emak mati
c)       Jangan gigit kain nanti gigi berulat
d)      Jangan panjat tiang nanti terbantut pembesaran
e)      Jangan makan berlunjur nanti  jadi pemalas
Pantang larang pada dasarnya mempunyai fungsi pendidikan kepada golongan tertentu. Kalau dilarang secara langsung mungkin tidak dipatuhi, tetapi bila disertai dengan akibat dan ancaman menimbulkan gerun  dan takut menyebabkan mereka yang ditujukan larangan meninggalkan larangan, kerana takut menerima akibat dan balasan. Walau bagaimana sebahagiandari pantang larang sudah  tidak releven dan tidak diterima sebagai logic dan menganggapnya sebagai warisan kepercayaan masyarakat tradisi semata-mata.


Kesimpulan pantang larang adalah merupakan mekanisme pendidikan pada zaman tradisi. Larangan meningkat kepada kepercayaan, lantaran itu dipatuhi. Sebahagian dari larangan masih releven, tetapi sebahagian tidak lagi sesuai. Walau bagaimana pantang larang mencerminkan kehidupan sosio-budaya masyarakat tradisi yang menarik untuk dikaji.

Sekian.

No comments:

Post a Comment