November 20, 2014

Dari Minda Dan Jiwa Peraturan Berkembang Kepada Adat Dan Adab: Takmilah


BBB, 26 Muharram 1436 = 19 November 2014 (Rabu):
Berguru pada alam berdasarkan pada pengalaman manusia  membina kehidupan berkeluarga , berjiran tetangga  dan  berkampung-desa. Berdasarkan pada pengalaman tercipta aturan, adat dan adab dalam kehidupan. Aturan yang menjadi adat dan adab sebagai panduan ini diungkap, dihafal, bahkan digubah dalam bahasa yang indah agar mudah diingatkan dan senang dijadikan panduan. Contoh pantun betapa tinggi dipandang tentang adat dan adab  yang menjadi aturan:
Anak Cina brtimbang madat,


    Dari Makasar langsung ke Deli;
Hidup di dunia biar beradat,
    Bahasa tidak berjual beli.
                       (Sekalung Budi, Seuntai Bahasa, DBP, Kuala Lumpur, 1990: 37).
Betapa adat dipegang dan menjadi panduan sebagai perlembagaan hidup dapat difahami dari ungkapan adat (teromba) berikut:
Adat tidak lapuk dek hujan
Tak lekang dek panas
Tak kuning dek kunyit
Tak lemak dek santan
Tak haus dek masa
Kok dibasuh berhabis air
Kok dikikis berhabis besi
Hukum lembut bak air
Adat putih bak kapas
Ibu adat muafakat
Bapak adat benar
Usang-usang diperbaharui
Lapuk-lapuk dikajangi
Yang panjang dikerat
Yang pendek disambung
Yang bocor ditampal
Yang tirus dibetulkan
Yang lapuk disokong
Jatuh dari langit sama-sama kita tampung
Memusat dari bumi sama-sama kita pijakkan
Alah adat tegak dek muafakat.
            (Mohd Rosli Saludin, Teromba Sebagai Wahana Komunikasi Adat Melayu Tradisional, Karisma Publications Sdn. Bhd. , Shah Alam, 2010: 80-81).
Nilai adat bertambah  kukuh dengan nilai-nilai Islam:
Pada adat membilangkan yang buruk
Menimbulkan yang baik
Pada syara`  menyuruh berbuat baik
Meninggalkan berbuat jahat.

Seterusnya hasil dari pengaruh Islam terhadap adat diungkapkan
Adat bersendi hukum
Hukum bersendi Kitabullah
Syara`  mengata, adat menurut
Adat sama dipakai
Lembaga sama dituang
         (Rusli Saludin, 2010: 121).
Penerangan dan pengungkapan terutama yang bersifat puisi mencerminkan kebijaksanaan masyarakat tradisi yang mencetuskan  nilai-nilai hidup dan peraturan – adat dan lembaga tadbiran yang mencerminkan undang-undang yang dipakai di dalam kehidupan beradat dan keindahan adab. Nilai-nilai ini dipertingkatkan lagi dengan nilai-nilai Islam pada zaman tradisi tersebut.
Apa yang dipaparkan di atas juga adalah contoh yang baik bagi Teori Takmilah yang mencerminkan kebijaksanaan tokoh atau pimpinan masyarakat yang mencetuskan fikiran dan kehalusan jiwa  tentang aturan-aturan adat dan niali-nilai Islam. Persoalan-persoalan ini diungkapkan melalui bentuk-bentuk puisi  yang indah dari segi kendungan dan ungkapan melalui  pantun dan teromba. Terhimpun di dalam ungkapan takmilah dari segi pengungkap, persoalan yang diungkap dan medium yang diungkap, iaitu melalui pantun dan teromba. Ungkapan berkenaan member impak yang baik kepada khalayak, tentang ketinggian fikiran, nilai adat dan adab dan kehalusan rasa yang membawa unsur  kreativiti dan nilai estetika yang tinggi. Elemen-rlemen  kebijaksanaan pengungkap. Kandungan ungkapan, bentuk ungkapan dan kesan kepada khalayak dari kesatuan elemen berkenaan memuncak estetika perutusan dengan kesan penerimaan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment