December 10, 2013

Ketuhanan

-->
BBB, 06 Safar 1435 = 09 Disember 2013 (Isnin):

Kembali membicarakan kandungan `Puncak Rindu` di bawah aspek Keluhuran Dan Keagungan. Salah sebuah puisi di dalam kategori ini ialah `Ketuhanan`.

Ketuhanan ialah topik yang paling tua dibicarakan setua wujudnya manusia. Di dalam Islam kepercayaan manusia terawal dijadikan Tuhan ialah Adam. Al-Qur`an menyebutkan bahawa:

``Allah mengajarkan Adam segala nama keseluruhannya (Al-Baqarah: 31) dan Adam diangkat menjadi Khalifah (Al-Baqarah: 30).

Adam sejak awal menyedari tentang ketuhanan dan musuhnya Iblis. Misinya dihantar ke dunia sebagai bapa dan khalifah bagi memakmurkan bumi.

Di dalam Islam juga mempercayai bahawa semua Rasul dan Nabi adalah mengajarkan kepercayaan tentang Tuhan Yang Maha Esa.

Ketuhanan bukan saja menjadi topik pembicaraan bagi penganut Islam, tetapi bagi keseluruhan tamadun manusia. Kata puisi:

Ketuhanan

Manusia
Sejak kewujudannya
Tidak putus-putus melontar persoalan
Tetapi pecah sebelum tiba ke sasaran
Kerana sinar dijunjung di kepala
Hanya sebuah qandil
Tiada bisa memecah sebuah gelita
Malap di kesiangan cahaya.

                                (Puncak Rindu, 2013: 96).

Karen Armstrong membuat kajian mengenai Sejarah Tuhan – Maksud sejarah manusia berkesedaran tentang Tuhan sejak 4,000 tahun dahulu yang pembicaraannya bermula dari zaman Nabi Allah Ibrahim – termasuk agama Yahudi, Kristian dan Islam, beliau mengulas tentang konsep ketuhanan oleh tiga agama besar dan agama-agama yang lain. Dia dianggap berhasil menghuraikan perbahasan filosofik dan mistis tentang ketuhanan. Namun menurutnya persoalan ketuhanan tidak berakhir perbahasana hingga ke zaman moden yang melahirkan perbincangan tentang fundamentalisme dan gerakan pembaharuan agama dan terbitnya sekularisme dan etheisme yang kontras agama. Namun ianya fasa dari pembicaraan soal ketuhanan. (Karen Armstrong, Sejarah Tuhan, Penerbit Mizan, Bandung, 1993: Keterangan kulit).

Menurut Dr. `Aidh bin Abdullah al-Qarrni di dalam bukunya `Al-`Azamah` - Keagungan Ilahi:
``Aqal manusia susah untuk mengetahui rahsia perbuatan Allah dan Maksud dari kehendak-Nya.
Akal manusia kebingungan untuk memahami keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta`ala. Allah menguji para kekasih Nya dengan mendatangkan musuh-musuhnya.`` (Dr. Aidh Bin Abdullah Al-Qarni, Al`Azamah – Keagungan Allah, Al-Hidayah Publishers, Kuala Lumpur, 2006: 67).

Masalahnya manusia tidak mampu mempersoalkan hakikat ketuhanan, tetapi degil untuk penerimaan, walaupun pendekatan ilmiah begitu kukuh dikemukakan, penghayatan mistis dapat dimesrai secara mendalam dan kekaguman seni tentang keagungan Tuhan mencipta keindahan. Pertelagahan lantaran:

Pengutus-Pengutus yang datang
Terlalu dipersoalkan
Maka bertambahlah bebanan
Makin berderetlah soalan
Timbulnya di kalangan manusia
Existensialis, etheis dan free thinker
Manifestasi penentangan
Gelora ketidakpuasan
Peredaran sebuah adjustment.

(Puncak Rindu, 2013: 96).

Namun di tengah polimik tentang kewujudan yang menimbulkan berbagai faham yang bertentang dengan keagamaan, pada masa yang sama gelombang penerimaan kebenaran lebih besar dari gelombang ketidakpuasan.

``Dan ketuhanan
Adalah tetap sebuah magnet
Berkisar ke arahnya segala pencarian
Adalah puncak kebenaran
Yang menelanjangi diri di tengah kenyataan
Kemilau dengannya segala penglihatan.

IBKKM, UKM,
1976.

(Puncak Rindu, 2013: 96).

Berkata Muhammad al-Ghazali dalam bukunya Aqidat al-Muslim:
``Allah, nama Yang Mulia ini dengan ZatNya yang muqaddas …
Kalaulah manusia, semenjak terakam bagi mereka sejarah, mereka bergerak cergas di atas muka bumi, mereka lupa pada Allah dan kufur denganNya, tidak mengurangkan kebesaran Allah, tidak mengurangkan sezarah cahaya dari cahaya-cahayaNya dan tidak mengurangkan kebesaranNya. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta`ala Yang Agung.``
(Muhammad al-Ghazali, Aqidat al-Muslim, Dar al-Qalam, Dimashq- Beirut, 1403/1983: 12).

Penerimaan dan pertentangan berterusan sebagaimana terus wujud yang beriman demikian juga yang enggan dan kufur.

Dengan penerimaan dan wujudnya penentangan membuka ruang untuk terus berdakwah dan memperkembangkan syiar Islam. Kita yang kukuh dengan pegangan Islam, barangkali wajar melihat pandangan pengkaji tentang kita dan menilainya bagi tindakan kita.

Mengakhiri tulisan ini saya memetik pendapat Karen Armstrong (berasal Katholik) yang mengkaji sekalian agama dan merumus pendapatnya dari wawancara terhadapnya:

``Tentu saja, Islam pun mempunyai kelompok fundamentalis; begitu juga setiap agama besar di dunia. Ada Buddha fundamentalis, Konfusianis fundamentalis, Hindu fundamentalis, Kristian fundamentalis, Yahudi fundamentalis. Fundamentalisme, seperti yang saya tulis dalam buku terakhir saya, merupakan suatu fenomena yang selalu muncul dalam setiap agama besar dunia.

Tentu saja, fundamentalisme tidaklah mewakili Islam secara keseluruhan, meskipun ia sering menjadi kepala berita (headline)  di media. Ada juga kaum cendekiawan yang, menurut saya beberapa cirinya  adalah mereka menganggap tidak harus menciptakan masyarakat muslim. Namun, mereka pun tidak mendukung gagasan Negara sekular, dan berupaya membangun bentuk modenisme Islam tersendiri.. Saya pikir ini langkah penting bagi kaum muslim karena – seperti yang saya tunjukkan dalam buku ini – selama berabad-abad Islam, seperti juga agama lain, tetap mempertahankan nilai-nilai moral di bagian inti ajarannya, nilai-nilai seperti keadilan, egalitarianisme, dan posisi penting hukum – hal-hal yang juga ditemukan dalam Yahudi-Kristen. Islam membantu umat manusia, dan memberi manusia suatu bentuk yang dapat digunakan untuk menumbuhkembangkan kepekaan moral. Oleh kerana itu, Islam perlu terus memainkan fungsinya, terus kuat dan hidup. Jika tidak, kita semua akan ikut menderita.
(Karen Armstrong, Sejarah Tuhan, Penerbit Mizan, Bandung, 1993: 541).

Demikian pendapat seorang pengkaji yang sekaligus seorang pencari yang belum tiba pada noktahnya.

Sekian.

No comments:

Post a Comment