December 22, 2013

Kewujudan Menurut Pandangan Jami


BBB, 18 Safar 1435 = 21 Disember 2013 (Sabtu):

Secara nyata tidak dapat dinafikan bahawa kita adalah wujud dan berdepan dengan kewujudan, tetapi apakah sebenarnya hakikat kewujudan itu ? Menurut pandangan akidah seperti Asha`ari dan Maturidi yang tergolong sebagai pandangan Sunnah (Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah), bahawa kewujudan adalah dua, iaitu Yang Qadim dan Yang Baharu. Yang Qadim mengadakan Yang Baharu yang fana` sifatnya.  Pandangan ini  dikenali juga dengan `Ithnainiyat al-Wujud`. Dua wujud, Yang Qadim dan Yang Baharu` yang fana sifatnya.

Ada yang berpandangan bahawa hakikat wujud secara mutlaq ialah Allah jua, manakala yang lain adalah nisbi dan tiada mutlaq. Secara filosofikal, ada yang berkata, bahawa `Bukti Tuhan Yang Esa dan mutlak ada adalah di mana-mana , tetapi tidak di mana`. – Ibn `Arabi dengan wahdat al-wujudnya. Manakala aliran bermazhab Cinta, ``Kita adalah dari perdu cinta yang terpisah dan ingin kembali kepada perdu asal`. Namun untuk kembali tidak mudah dan perlu kepada pembersihan diri dan persiapan yang diperlui. Berhubung dengan pandangan tentang kewujudan ayat Qur`an menyatakan:

``Dia bersama dengan kamu di mana kamu berada (al-Hadid: 4 )
Atau ayat bermaksud: ``Ke mana sahaja kamu menghalakan pandangan, maka disitulah arah Wajah Allah.  (al-Baqarah: 115).

Daripada pandangan Sunni dapat ditafsirkan bahawa dalil dan burhan kewujudan, kebesaran, kekuatan, keindahan dan keperkasaan Allah adalah di mana-mana. Pandangan ini diungkapkan oleh Abdul Rahman Jami (1444-1452) seorang penyair sufi. Beliau menciptakan puisi berbagai-bagai tema seperti tentang cinta kasih,, kejujuran, persahabatan dan juga cerita-cerita dari al-Qur`an dan al-Hadith. Saudara Hashim Musa menterjemahkan salah sebuah dari puisinya tentang teman.

Temanku

Temanku seharusnya bak cermin pembayang,
Memantulkan kelemahanku hanya dari hadapan,
Tanpa menyembunyikan rasa yang terpendam,
Bukan sebuah penyisir yang bergigi ratusan,
Menyelip, menyikat ke sini ke sana,
Mendedah, menyatakan kelemahanku dari belakang
Di sebalik selindung mencemuhku satu demi satu.

(Hashim Musa, Islam Dalam Pengucapan Seni, dlm. Kesusasteraan Melayu Dan Islam, Sarjana Enterprise, Kuala Lumpur, 1980: 221).

Berhubung dengan pandangan bahawa bukti kewujudan Allah dapat dibuktikan melalui dalil dan burhan, keagungan cipta-Nya dapat dilihat dengan tegaknya gunung, meluasnya gurun dan tenteramnya di dusun, menghijau lembah dan luasnya pamah dengan pohon dan daun menghijau semuanya membuktikan kewujudan dan keagungan Allah. Penulis menggubah pandangan Jami ini:

Ia Jua

(Dengan Apologi kepada Jami)

Di mata lahir di mata dhamir di mata fikir
Ia jua
Di gunung di gurun di dusun
Ia jua
Di tanah di lembah di pamah
Ia jua
Di rumpun di pohon di daun
Ia jua.

(Puncak Rindu, 2013: 75).

Sesungguhnya bukti kewujudan Allah dibahaskan dalam ilmu usuluddin secara akli dan naqli. Bukti juga dapat dilihat pada ciptaan Allah di bumi dari tumbuhan dan tanaman menghijau padanya. Juga dapat dilihat kebesaran, keagungan dan keperkasaan-Nya pada anasir alam baik dari segi keindahan dan kemusnahan yang berlaku padanya:

Di kolam tenang di angin kencang di ombak garang
Ia jua
Di paksi alam di langit terbentang di cakerawala berlegaran
Ia jua
Pada segala-galanya
Ia jua
Demi Allah
Ia jua.

Bangi,
7.3.81.
(Puncak Rindu, 2013: 75).

Sesungguhnya tunduk kita mengkagumi pada kebesaran kejadian-Nya, menghayati pada keindahan ciptaan-Nya dan menggeruni pada keperkasaan-Nya yang memusnahkan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment