October 25, 2014

Imbauan Kenangan, Luahan Hati Dan Cadangan: Graduan UKM Tiada Saluran Bersuara ?


BBB,  29 Zulhijah 1435 = 24 Oktober 2014 (Jumaat):
Selesai jamuan tengahari Pengerusi Majlis memberi  ruang kepada Graduan Sulung UKM menyampaikan ucapan secara santai mengimbau kenangan, meluahkan rasa hati atau menyampaikan sebarang cadangan. Peluang yang diberi tidak dipersia-siakan, bahkan mendapat sambutan. Agak ramai  Graduan Sulung berkesempatan bercakap  memakan  masa hampir sejam hingga ke jam 2.00 petang.
Graduan Sulung pertama mengambil peluang bercakap ialah Datin Rusmiati bt. Harun Graduan dari Fakulti Islam yang bagi  Penulis masih basah dalam ingatan bahawa beliau  merupakan `Pemenang Timbalan Tokoh Freshie` bagi Malam Freshie Pertama  (1971) diadakan di ODT, di UKM, Jalan Pantai, Pantai Baru, Kuala Lumpur. Dari ucapan yang disampaikannya dapat difahami, bahawa selepas menamatkan pengajian di UKM Rusmiati berkhidmat sebagai Pegawai di Bahagian Hal Ehwal Islam di Jabatan Perdana Menteri yang kini dikenali sebagai JAKIM yang pejabatnya pada masa itu ialah berhampiran dengan Masjid Negara, Kuala Lumpur.  Rusmiatai  semasa di universiti (UKM)  adalah mahasiswi berkeperibadian tinggi. Di bawah beberapa Pengarahnya Datin Rusmiati mempertingkatkan imej JAKIM dan memperluaskan bidang dakwah, termasuklah mengeluarkan banyak bidang dan bahan penerbitan, antaranya penulisan-penulisan kreatif yang dipertandingkan dan Penulis sering menjadi antara panel penilai.


Penulis juga mengambil kesempatan sebagai orang kedua bercakap. Sebenarnya  isu pertama yang Penulis bangkitkan ialah apa yang Penulis telah bercakap dengan  Ybhg. Prof. Datuk Dr. Noor Azlan Ghazali, ketika semeja bersama dengannya,  iaitu tentang Persatuan Alumni UKM yang pernah wujud dan kini sebagai tidak wujud lagi, apakah yang terjadi dengan persatuan ini dan bagaimanakan projek pembinaan bangunan alumni yang dengarnya telah terbengkalai begitu lama ?
Soalan ini mungkin tidak menyenangkan Naib Canselor, tetapi Penulis berpendapat ia adalah isu penting yang berkait dengan kepentingan 170 ribu graduan UKM di seluruh Negara, bahkan di luar Negara. Mereka adalah suara dan kuasa yang kuat yang sepatutnya berhak menyuarakan pendapat bagi memajukan UKM, mengkritik dan memberi  cadangan, bahkan seharusnya sama jatuh bangun dengan UKM. Mereka adalah `Anak-Anak` dilahirkan oleh UKM yang pasti mau mempertahankan maruah, integriti  dan bermegah dengan UKM.
Naib Canselor mengaku bahawa Persatuan Alumni UKM wujud, tapi tidak pasti kepimpinan, tetapi dalam percakapan, beliau tidak mau bercakap panjang tentang isu kepimpinan alumni. Bangunan yang didirikan oleh Alumni yang terbengkalai itu menurutnya, bakal diruntuhkan, kerana kerosakan dan tidak sesuai dari segi spesifikasi bangunan. Tetapi pada pendapat Penulis, sekali lagi tentang alumni ianya penting. Sepatutnya Majlis Menghormati Graduan Sulung UKM pada hari ini adalah dianjur oleh Persatuan Alumni UKM atau sekurang-kurangnya dengan kerjasama Persatuan Alumnai UKM dan sepatutnya dalam aturcara Majlis hari ini antara agenda yang disusun ialah ucapan Presiden Alumnai UKM yang sepatutnya Presiden ini menjadi jurucakap kepada seluruh alumni dan seharusnya ia juga menjadi Ahli Majlis UKM yang mewakili Alumn i yang membawa suara, cadangan dan kritikan bagi memajukan UKM.
Apa yang didapati dan apa yang dinamakan `Alumni UKM` yang mempunyai Pejabat Alumni dan penerbitan yang dinamakan`Berita Alumni UKM`  adalah bersifat `sebelah pihak`, bermaksud, `Alumni UKM` ini sebenarnya adalah satu bahagian pentadbiran  UKM yang mempunyai Pentadbir dan kakitangannya sendiri, bukan ada pegawai, tenaga atau lantikan dari alumni. Apa yang dikatakan `Suara Alumni` adalah suara Tadbiran UKM melalui kakitangan Pejabat Alumni berkenaan. Dalam kata yang lebih jelas ia adalah pendekatan yang diambil oleh jabatan berkenaan tentang alumni dan bukan sebenarnya dari suara hati mereka. Namun agak anih, tanpa wujudnya Persatuan Alumni pada peringkat Pusat, namun wujudnya persatuan-persatuan alumni seperti Alumni UKM Pulau Pinang, Persatuan Alumni UKM Sarawak,  Alumni UKM Sabah, Alumni UKM Fakulti Pendidikan, bahkan Alumni  Yokyakarta ! (Senadi, Bil. 8, Dis 2012: 16-17). Adalah difahamkan dimaksudkan dengan Persatuan Alumni setempat yang mengadakan kegiatan, maka dinisbahkan ianya sebagai Persatuan Alumni setempat berkenaan yang kegiatannya sampai ke Jabatan Alumni UKM di Bangi. Dalam kata lain tidak wujud Persatuan Alumni secara berpusat dan berorganisasi yang ditadbir oleh graduan atau siswazah UKM sendiri. Terjadinya sedemikian diakibatkan oleh factor utama:
1)       Kegagalan pentadbiran Alumni  yang sah diwujudkan di  peringkat induk ditambah dengan kegagalan menyiapkan bangunan alumni yang implikasinya memasalahkan banyak pihak.
2)      Pihak UKM mengambil jalan mudah yang pentadbiran alumni adalah pentadbiran university, bukan dari kalangan alumni. Apa yang dikatakan Persatuan Alumni ` setempat ialah ikatan longgar berdasarkan ada kelompok graduan UKM di satu tempat yang mengadakan kegiatan, maka diiktiraf sebagai kegiatan alumni UKM di tempat berkenaan.
3)      Pendekatan diambil bagi memudahkan UKM mengendalikan sebarang kegiatan berhubung dengan alumni, tanpa dikaitkan dengan persatuan atau organisasi graduan yang sepatutnya wujud. Misalnya mengadakan majlis Menghormati Pencapaian Graduan UKM seperti dalam bidang politik, perniagaan, kewartawanan yang pernah diadakan.


4)      UKM adalah `Berpolitik Kampus`, kerana tanpa wujudnya Persatuan Alumni sebenarnya, maka UKM dapat mengelak dari implikasi politik yang akan timbul akibat dari kelainan aliran politik yang timbul dari berbagai graduan yang berada di dalam Persatuan Alumni UKM.
5)      UKM sebenarnya tidak mempunyai apa yang dikatakan `Autonomi Universiti` dan sebenarnya dikawal dari atas. UKM bukan saja tidak berusaha mewujud atau mengaktifkan Persatuan Alumni secara sah yang ditubuhkan oleh graduan UKM dan dianggotai oleh mereka secara berpusat dan juga secara bercawangan. Bukti bukan saja ketiadaan usaha memperkasakan Persatuan alumni secara sah, tetapi kewujudan Persatuan Mahasiswa UKM (PMUKM) yang berperanan besar di dalam membina dan memprojekkan imej kemahasiswaan UKM sejak empat dekad berlalu semacam tidak diiktiraf dan tidak diberi kedudukan sebenarnya di UKM, bahkan tahun-tahun mutakhir PMUKM diusaha menghapuskannya.
Kita melihat dalam usaha UKM membina kecemerlangan ada pendekatan bahkan tindakan menyekat saluran dan kebebasan  bagi graduan memberi  pendapat melalui saluran persatuan yang sah. Tindakan ini adalah  merugikan UKM.

Sekian.

No comments:

Post a Comment