October 7, 2014

Kandungan Buku Merealisasikan Bangi Bandar Ilmu


BBB, 11 Zulhijah 1435 =  06 Oktober 2014 (Isnin):
Dalam kertas kerja Dr. Shafie bin Abu Bakar yang berjudul ``Pengajian Di Masjid Al-Umm:  Cadangan`` yang dibentang dalam Bengkel Untuk Merancang & Mengimarahkan Masjid Al-Umm Bandar Baru Bangi di  Bakawali Ballroom, Hotel Puri Pujangga, UKM pada 26 Zulkaedah 1435 bersamaan 21 September 2014 beiau mencadangkan :


``Kertaskerja ini hendaklah dibaca bersama buku Merealisasikan Bangi Bandar Ilmu hasil dari pembentangan kertas-kertaskerja dan diskusi  berkenaan dengannya yang diadakan pada 19 Sya`ban 1435 bersamaan dengan 14 Jun 2014.  Kertas-kertaskerja  dan rumusan perbicangan di dalam bentuk buku kecil sebagai kesinambungan buku-buku Bangi Bandar Ilmu dan Gagasan Bangi.`` (Merealisasikan Bangi Bandar Ilmu, 2014: 69hlm.).
Dalam kata yang lain bahawa kertas kerja, ``Pengajian Di Masjid Al-Umm: Cadangan`` tidaklah bersifat tersendiri dan berasingan, tetapi adalah merupakan lanjutan, bahkan merupakan `part and parcel` dari Merealisasikan Bangi Bandar Ilmu, bahkan dilihat secara lebih luas  adalah lanjutan dari buku Bangi Bandar Ilmu dan Gagasan Bangi yang merupakan perluasan dari konsep Bangi Bandar Ilmu. Bahkan dapat dilihat kertaskerja `Pengajian Di Masjid Al-Umm adalah mini mikro dalam mana Masjid Al-Umm menjadi induk pengajian di Wadi Ilmu yang bersifat mikro di Wadi Bangi , di samping pendekatan Makro yang pendekatan  melihat  hendaklah digerak secara  holistic, menyeluruh dan serentak. Pendekatan secara mikro adalah bermula dari Masjid Al-Umm sebagai induk Ilmu dan mekanismenya meluas ke seluruh Bangi Bandar Ilmu dengan sokongan masjid-masjid, surau-surau dan berbagai institusi pendidikan  lain yang banyak kedapatan di Bangi.
Di dalam buku Merealisasikan Bangi Bandar Ilmu terdapat dua kertaskerja iaitu:
1)      Merealisasikan Bangi Bandar Ilmu – Integrasi Berbagai Institusi Berindukkan Masjid Al-Umm oleh Shafie Abu Bakar (Kertas ini dinamakan sebagai Pendekatan Mikro).
2)      Indikator Dan Cabaran: Pelaksanaan Bangi Bandar Ilmu (BBI) oleh Profesor Madya Dato` Dr.Ab. Halim Tamuri, Rektor KUIS (Kertas ini dinamakan Pendekatan Makro).
Dari segi persembahan buku ini agak unik. Selepas Pendahuluan oleh Penyelenggara, ianya bermula dengan Perasmian, rumusan kedua-dua kertaskerja, sesi perbincangan , diskusi meja bulat (bermaksud adalah rumusan dari perbincangan). Kemudian diikuti dengan kandungan kertaskerja satu dan dua secara sepenuhnya dan diakhiri dengan sebuah puisi `Masjid Al-Umm Adalah Kecintaan` dan penghargaan.
Dalam kata Pendahuluan Penyelenggara mengusahakan penerbita buku `Merealisasikan Bangi Bandar Ilmu`  dengan harapan:
``Dengan penerbitan buku kecil ini dapat melengkapkan lagi Gagasan Bangi Bandar Ilmu. Juga dapat membantu sebagai panduan bagi perkembangan kegiatan keilmuan di Masjid Al-Umm secara khusus dan menjadi rujukan bagi perbincangan keilmuan di Bangi pada masa akan datang.``  Penyelenggara, hlm. 1).
Dalam ucapan perasmiannya Adun Bangi Y.B. Ustaz Shafie Ngah melahirkan penghargaannya kepada pihak MPKJ dan Pejabat Daerah yang menghantarkan wakil-wakil  yang dengan kehadiran mereka dapat mendengar permasalahan dan keperluan-keperluan yang dibangkitkan oleh para peserta  agar tindakan dapat diambil. Beliau juga menyebut beberapa kegiatan contoh yang berkait dengan pendidikan yang dilaksanakan oleh ADUN.
Bagi menjelaskan konsep Bangi Bndar Ilmu, diterangkan asal usul dan sejarah yang mencetuskan konsep Bangi Bandar Ilmu  sejak tahun 2007 (Sambutan 30 Tahun Bandar Baru Bangi)  yang puncaknya ialah pelancaran Bangi Bandar Ilmu dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato` Seri Abdul  Khalid bin Ibrahim Dato` Menteri Besar Selangor di Kuis pada 22 Jun 2008 yang kemudian pada tarikh ini adalah menjadi `Hari Ilmu` yang disambut dan diadakan kegiatan-kegiatan keilmuan dan penghargaan kepada pelajar cemerlang yang merupakan kegiatan tahunan di DUN Bangi sejak 2008 sehingga 2013.
Antara kegiatan ketara ialah penghasilan buku `Bangi Bandar Ilmu (2012) yang mendapat tunjangan kos penerbitan dari Kerajaan Negeri Selangor. Begitu juga penerbitan buku `Gagasan Bangi` yang merupakan hasil pertandingan menulis esei pada peringkat universiti. Mereka menghasilkan hasil tulisan berhubung dengan Konsep Bangi Bandar Ilmu dan topik-topik lain yang berkait dengan gagasan Bandar Ilmu. Turut dipertandingkan ialah penulisan puisi yang tema agak bebas, tetapi ada kaitan dengan wawasan  keilmuan. Daripada  esei-esei yang menang dan terpilih, juga yang  menang di dalam penulisan puisi,  diterbitkan dalam buku ``Gagasan Bangi`` (2012).
Buku Merealisasikan Bangi Bandar Ilmu adalah lanjutan dan pelengkap bagi konsep Bangi Bandar Ilmu dan Bengkel Untuk Merancang & Mengimarahkan Masjid Al-Umm dengan kertaskerja ``Pengajian Di Masjid Al-Umm: Cadangan`` adalah usaha memperkukuhkan Bangi Bandar Ilmu berindukkan Masjid Al-Umm.


Sekian.

No comments:

Post a Comment