October 28, 2014

Pembangunan Fizikal: Perlunya Hospital Dan Wisma Citra UKM Di Kampus Bangi

BBB, 03Muharram 1436 = 27 Oktober 2014 (Isnin):
Perkara ketiga yang disentuh dalam ucapan Penulis pada Majlis Mengimbau Kenangan `Graduan Sulung UKM` ialah berhubung dengan pembangunan fizikal  Kampus UKM Bangi. Konsep pembangunan Kampus Bangi pada awal pembangunannya (1973) adalah dpengaruhi  falsafah yang dikatakan `Liberal` - mungkin istilah ini tidak tepat, maksudnya  `Pendidikan Integrated` yang diperkenalkan sejak awal pembukaan UKM di Jalan Pantai Baru. Maksud  `Pendidikan Integrated`  bahawa pelajar di dalam satu fakulti dikehendaki mengambil pelajaran dari  luar bidangnya. Sebagai contoh pelajar sastera dan pengajian Islam dikehendaki mengambil  mata pelajaran  sains dan metametik menurut kursus dan unit yang ditentukan, begitu pula pelajar sains dikehendaki mengambil mata pelajaran sastera dan pengajian Islam. Di dalam konteks ini bangunan yang didirikan hendaklah berdekatan yang memungkinkan pelajar bergerak ke kuliah-kuliah dengan segera. Lantaran itu kita lihat kampus UKM yang begitu luas (2.300 ekar), tetapi pembinaan bangunannya dalam kawasan yang sempit mengelilingi aliran anak sungai di tengahnya. Keliling inilah terdapat  bangunan pentadbiran, Fakulti Islam, Institut Alam dan Tamadun Melayu, Fakulti  Sastera, Fakulti Sains, Hal Ehwal Pelajar,  Perpustakaan, Fakulti Ekonomi  dan Perdagangan. Akibatnya  berlaku kesesakan dari segi bangunan dan kesesakan dari segi parkir. Pada hal konsep Pendidikan integrated tidak bertahan lama dan diubah sejak 1980an. Kursus yang diwajibkan bagi semua fakulti dan tak perlu berdekatan dari segi bangunan ditukar kepada  `Tamadun Islam` dan ditukar lagi kepada  `Pengajian Umum` dan kemudian dikenali dengan `Pengajian Malaysia`. Namun kesan dari falsafah  `Pendidikan Integrated` mencerminkan kelompok bangunan UKM peringkat awal. Jika tidak Kampus UKM adalah lebih cantik dan lawas jika bangunan dibina di atas kawasan landscaping yang teratus dan luas dan tidak bersesakan. Perubahan dari segi landscaping dan susun atur bangunan yang mengambil kawasan yang luas dan terbuka ialah apabila berlaku pembangunan bagi kampus lengkongan Kedua Yang menempatkan fakulti-fakulti bahasa,  Pendidikan, Undang-Undang dan beberapa yang lain. Walau bagaimana setelah  40 tahun (1973-2014) pembangunan fizikal kampus di Bangi, maaf untuk disebutkan, tidak ada bangunan berciri estetika yang mencerminkan identiti keilmuan dan budaya yang didukung yang dapat dimegah dan menjadi sebutan  dalam kampus dan keluar dari kampus.


Ambil saja bangunan fakulti Islam seharusnya bercirikan seni bina Islam dan berada di dalam kelompok bangunan masjid  dan kompleks Islam. Krdudukannya menempel dan berdekatan dengan bangunan pentadbiran adalah tidak sesuai. Demikian juga dengan bangunan Institut Alam dan Tamadun Melayu seharusnya bercirikan seni bina tradisional Melayu yang dipersesuaikan dengan  cirri moden. Bangunan fakulti  Sains tidak mencerminkan inovasi kesainan dan moden. Begitulah membawa kepada bangunan Fakulti Ekonomi dan Perdagangan tiada kecanggihan, tetapi semuanya mengambil konsep asas bangunan `rumah panjang bertingkat`.  Alangkah indahnya kampus UKM yang berada di belantara hijau jika dari awalnya  disusun di atas ruang yang luas berlandscaping menarik dengan binaan berciri estetik melambangkan peradaban dan budaya yang didukung. Istimewa dan lain dari yang lain. Mengapa para arkitek yang  merangka plan dan seni bina tidak memberi  perhatian pada elemen estetika yang mencirikan budaya dan kesenian bangsa ?
Walau bagaimana bagi perkembangan fizikal Kampus UKM umpamanya untuk pembangunan lengkongan ketiga, Penulis kaitkan dengan permohonan penduduk setempat Bangi dan sekitaran yang sedang membangun, bahawa UKM dengan kampusnya yang luas wajar membina Hospital Pengajian di Kampus Bangi.  Semasa belum wujud KLIA dan Putrajaya, memanglah tidak ramai penduduk dan Hospital Pengajian UKM didirikan di Cheras, tetapi  kini hospital Kajang dan Serdang sudah tidak dapat menampung pesakit-pesakit. Adalah wajar UKM mempunyai Hospital Pengajiannya di Kampus Bangi sebagai Hospital kedua bagi universiti  tersebut sebagai pusat pengajian perubatan di samping memberi  khidmat kemasyarakatan kepada penduduk di Bangi dan sekitarannya yang pertambahan penduduknya begitu pesat. Hospital ini seharusnya didirikan dalam kawasan utama dan menarik bersama fakulti-fakulti yang baharu. Seni binanya seharusnya bersifat moden, tetapi bercirikan Malaysia di dalam taman yang menarik.


Sebuah lagi bangunan yang wajar didirikan di Kampus Bangi di dalam lengkongan ketiga ini ialah bangunan yang kita namakan ``Wisma Citra UKM`, Bangunan ini mengambil fungsi sebagai `Wisma Pameran, Galeri dan muzium bagi UKM. Di dalam bangunan ini dipamerkan sejarah pendidikan dan perjuangan mendirikan UKM dengan tokoh-tokoh, kepimpinan UKM, carta-carta keilmuan dan pengajian di UKM, tokoh-tokoh Ilmuan dan tokoh-tokoh graduan. Pencapaian UKM dalam hiraki universiti terkemuka dunia. Pada bahagian yang lain dipamerkan  penghasilan dan kejayaan penyelidikan yang dilakukan di UKM dengan tokoh-tokoh,  buku-buku dan rekacipta yang dihasilkan. Pada bahagian galeri dipamerkan misalnya tokoh-tokoh bahasa yang berjuang bagi meningkatkan bahasa  Melayu, ulama` ulama pengarang, seniman-seniman, tokoh-tokoh sastera yang dilahirkan oleh UKM dan karya-karya mereka dan segala bahan seni yang ada kaitan dengan UKM.  Pada bahagian permuziuman diabadikan bahan-bahan dan monumen-monumen yang berhubung dengan UKM. Misalnya dari segi replika bangunan sejak zaman Jalan Pantai ke cawangan-cawangan dan penubuhan  kampus  di Bangi sendiri. Peralatan-peralatan penting dari perisytiharan penubuhan UKM, konvokesyen, perlantikan-perlatikan, penganugeraha-penganugerahan, upacara-upacara dan  berbagai bahan yang boleh dikategorikan sebagai bahan permuziuman. Satu bahagian penting ialah kedai jualan buku yang diterbit oleh UKM dan soveiner yang berhubung dengan UKM.
Peranan Wisma Citra UKM, bukan sekadar bangunan, tetapi ianya menjadi pusat kunjungan pengunjung dan pelancong yang dari Wisma Citra UKM ini sebagai one stop centre yang dari sini seseorang mendapat maklumat tentang UKM secara menyeluruh. Perlu disebutkan bahawa Kampus UKM di Bangi tidak bersifat mesra pengunjung. Wajahnya hanya dapat dilihat dari tepi jalan yang imej utamanya hanyalah masjid, Dewan Tun Canselor dan bangunan Koperasi Unikeb. Orang tidak mendapat gambaran menyeluruh dari segi fizikal, apa lagi dari segi institusinya sebagai universiti. Kampus UKM adalah tersorot dan terselindung ke belakang. Wisma Citra UKM hendaklah menjadi sebagai pusat publisiti berhubung dengan UKM. Ia hendaklah sebuah bangunan yang penting berlandscape dan berseni taman yang menarik. Reka bentuk dan seni binanya hendaklah mengambil bentuk seni bina tempatan  contoh istana atau rumah Melayu tradisi contoh rumah limas atau berpeleh dan berkelek anak  dengan tebar layar bertunjuk langit  dan kaya dengan seni ukir sama ada bermotif tumbuhan tempatan, awan larat dan bergeometrik design yang disesuaikan pula dengan seni bina moden yang mencerminkan daya kreativiti  dan berestetika tinggi yang memancarkan daya intelektual dan estetika peradaban bangsa.

Sekian

No comments:

Post a Comment