October 3, 2014

Kronologi Perkembangan Pembinaan Masjid Al-Umm


BBB, 07 Zulhijah 1435 = 02 Oktober 2014
Nama:   Masjid Al-Umm
Lot:       51177
Lokasi:  Jalan ¼  Seksyen Satu, 43650 Bandar Baru Bangi.
Luas:   1.89 ekar
Kontrektor:  Tekad Nusantara Sdn. Bhd.
Jumlah Kontrek:  RM10,556.800.00
Tarikh Masuk Tapak:  10 Disember 2013
Tarikh Penyiapan Asal: 25 Mei 2015
Jangka Masa Projek:  76 minggu
Tempoh Tanggungan Kecacatan: 12 bulan
Policy Contractor All Risk:  ACE Jerneh Insurance Berhad. Policy No. HQ-E0040753-ECR-E002
No. Pendaftaran PERKESO: A3737633P.
Bon Perlaksanaan:  Wang jaminan pelaksanaan
Potongan sebanyak 10% daripada setiap bayaran yang diterima
Sehingga mencapai  jumlah 5% harga kontrek.
Pembinaan
14 Disember 2013     Pembersihan tapak
21 Disember 2013    Kerja tanah
18 Januari  2014       RC wall
11 Februari – 11 April 2014    Kerja cerocok
4  April 2014      PDA test
4  April 2014    Ground beam
13  April  2014 Pile cap
17 Mac – 6 Ogos 2014 Work below lower finish
03 Ogos – 31 Disember 2014  Kerja Struktur.
Perkembangan Pembinaan Pemerhatian Mata Kasar Penulis:
2 Julai 2014  Naik tiang keluli berpasang kotak
13 Julai 2014: Kotak-kotak tiang diisi semin secara ready mixed, diturun oleh lori `sky bucket` bertimba semin


7 Ogos 2014   Level  tengah diratakan dengan semin, sesudah `ground level disemin terlebih dahulu
9 Ogos 2014 Kayu pemidang semin ditanggalkan, kelihatan lantai utama.
12 Ogos 2014 Batang keluli bagi tingkat di atas level utama mulai dipasang/ditegakkan. Bahagian hadapan level utama juga sedang dibina.
15 Ogos 2014 Kotak kayu bagi rangka tiang keluli di atas tingkat utama dipasang
18 Ogos 2014 Mula dimasukkan semin ke kotak tiang tingkat utama
21 Ogos 2014  Kotak tiang ditanggal, kelihatan tiang semin bulat
22 Ogos 2014 Mula dipasang kotak tiang bagi level atas (3)
26 Ogos 2014 Mengisi semin bagi kotak tiang bagi tingkat tiga
02 September 2014: Kerja dinilai mencapai 21.21% ke hadapan 1.21% dari sepatutnya (20%)
03 September:  Kotak beam bagi tingkat tiga diisi semin
19 September Kotak beam tingkat tiga dibuka
Hari ini batu bata (merah) dihantar ke hadapan bangunan.
24 September 2014 Batu bata mulai dipasang bagi dinding tingkat bawah tanah
25 September 3014 Tiang supportive kepada kubah mulai diisi semin
01 Oktober 2014 Tingkat utama atas dari tingkat bawah tanah juga mulai dinaikkan batu bata ke atas untuk dinding  (belum berpasang).
03 Oktober 2014 Semua rangka bangunan sudah wujud
Kerja-kerja selanjutnya meratakan lantai tingkat tiga dengan semin, memasang beam bagi roof, rangka roof, atap, memasang kubah, melengkapkan binaan menara.pintu gerbang,  kawasan wudhu`, bilik mayat, pemasangan lantai dan kerja-kerja finishing bagi dalam dan luar serta kerja-kerja landscaping, pagar dan hiasan luar.

Sekian.

No comments:

Post a Comment