October 1, 2014

Kerja-Kerja Awal Dan Laporan Dalam Tempoh Sebulan


BBB, 05 Zulhijah 1435 = 30 September 2014 (Selasa):
Kerja awal selepas `Masuk Tapak` pada 10 Disember 2013, ialah kerja tanah. Sebelum dari itu disyaratkan oleh MPKj pihak Pemaju agar mendirikan papan tanda yang menyatakan pemilik bangunan (JAIS), arkitek, civil engineer, perunding-perunding, kontrektor, rujukan kelulusan dari MPKj, tarikh mula masuk kerja dan tarikh siap.


Syarat yang lain ialah dimestikan mendirikan pondok pengawal di luar bagi pintu masuk pagar bagi kawasan pembinaan dan ada pengawalnya. Ini adalah bertujuan bukan saja mengawal kawasan yang berpagar, tetapi mesin-mesin dan barang-barang yang berkait dengan pembinaan. Keperluan yang tidak disebut, ialah pihak kontrektor perlu menyediakan `Pondok Pejabat` berhawa dingin sebagai site office dan pusat operasi yang boleh dirujuk padanya berhubung dengan panduan pelan dan keperluan barang-barang.  Pejabat ini juga adalah tempat mesyuarat misalnya mesyuarat AJK tapak yang bila bermesyuarat berhubung dengan teknikal dan pembinaan boleh dilihat terus perkara-perkara yang dibicara atau dibangkitkan. Pondok seharusnya boleh memuatkan lebih kurang 30 orang dengan kerusi, meja dan peralatan. Sudah tentulah berhampiran mempunyai toilet sebagai kemudahan kebiasaan. Berdekatan juga terdapat pondok yang menyimpan bahan-bahan dan peralatan pembinaan.
Sebagaimana pada kebiasaan, di dalam pagar bahagian sebelah kiri masuk selepas  Pondok Pejabat dibina pondok-pondok kongsi yang menjadi kediaman sementara bagi pekerja-pekerja yang tiada berumah atau rumah jauh dan memilih untuk menduduki pondok kongsi sebagai kediaman sementara. Pada peringkat permulaan peralatan yang dibawa bagi kerja-kerja tanah ialah mesin bolduzar dan lori-lori yang menolak dan mengangkat tanah-tanah ke lori untuk meratakan tempat-tempat yang tidak rata dan membawa tanah keluar ke tempat parkir.


Perkembangan pekerjaan selain dari dapat dilihat secara nyata, pihak kontrektor Tekad Nusantara melalui Site Agent (Sdr. Razak Rahman) menyediakan laporan bertulis bulanan secara standard dan disemak oleh Clerk of Works (Sdr. Azhar bin Ahmad) bagi dibentangkan sebagai laporan dalam Mesyuarat Tapak. Misalnya laporan bagi bulan pertama dari 10 Disember 2013 hingga 9 Januari 2014 laporan adalah mengenai:
 Butir-butir Projek dengan jumlah kontrek, tarikh milik tapak (10 Disember 2013), Tarikh penyiapan  (25 Mei 2015), Jangka masa projek (76 minggu), Denda kelewatan (tiada), Tempoh Tanggungan kecacatan (12 bulan), Lanjutan masa kontrek (Belum berkenaan), Kontrektor (Tekad Nusantara Sdn. Bhd.), Polisi Kontraktor All Risk (Ace Jerneh Insurance Berhad), No. Pendaftaran Perkeso (ada) dan Bon Perlaksanaan (Wang Jaminan Perlaksanaan).
Dari segi Laporan Kerja setelah sebulan berakhir 9 Januari 2014
a)      Masa Terpakai:
Hingga 9 Januari 2014   31 Hari, bahagi 532 = 5.8%
b)      Peratus Kemajuan Kerja Fizikal:
 Jadual (%) = 1.78
Sebenar (%) 1.66
Lewat (%) 0.12
Lewat:   1 Hari mengikut Cpm.
Turut disediakan carter jenis-jenis kerja yang melibatkan 359 item contoh, cat, tiang, siling, atap dan sebagainya yang kebanyakan belum wujud pada peringkat permulaan  kerja.
Turut diberi laporan mengenai kerja-kerja tapak  yang melibatkan  62 item seperti pengukuran,  Shear wall, pile cap, stump, ground beam dan sebagainya yang masih belum berlaku setakat sebulan kerja.
Turut dilaporkan laporan cuaca sejak 10 Disember 2013 sehingga 9 Januari 2014 yang digambarkan secara bulatan sebagai bentuk jam, juga disediakan laporan berhubung dengan jadual sumber tenaga manusia yang digunakan menurut perkembangan kerja dan masa. Begitu juga dilaporkan mengenai Jadual Mesin dan Jentera di Tapak. Terdapat ruang arahan kerja yang dikeluarkan oleh pihak consultant, Jadual sample bahan binaan (Perunding Safari Ingeniuers) sama ada diluluskan atau tidak dilulus (terdapat  mesin alat ujian bahan) serta senarai bahan dan resit penerimaan. Dan pada bahagian akhirnya ialah laporan bergambar.
Laporan sedemikian yang setebal 30 halaman atau lebih disediakan setiap bulan bagi setiap kali mesyuarat.


Pendek kata kerja-kerja pembinaan Masjid Al-Umm adalah secara professional yang melibatkan mereka yang berkemahiran di dalam bidang-bidang berkenaan.yang melibatkan AJK Pentadbir Induk, Teknikal, Tapak, arkitek, Perunding-perunding, pegawai  site office, tapak  dan arkitek. Setakat ini kita berpuashati dengan kerja-kerja yang berlangsung –teratur, licin dan lancar.

Sekian.

No comments:

Post a Comment