January 10, 2015

Amru Ibn Kalthum Penyair Al-Mu`allaqat Mewarisi Zaman Jahiliyyah


BBB, 18 Rabiul Awwal 1436 = 09 Januari 2015 (Jumaat):


Amru Ibn Kalthum Penyair Al-Mu`allaqat adalah mewarisi sifat jahiliyyah kaumnya baik dari segi semangat dan tema perpuisian. Nama lengkapnya ialah Abu `Abbad Amri bin Kalthum (Abad ke 6M.) bin Amri bin Malik bin `Ittab al-Jushami al-Tha`labi (Kaum Tha`labi) di Semenanjung Arab. Bapanya adalah dari pemuka kaumnya. Daripada masanya menyala kembali perseteruan kaum dari golongan Bakr dengan Kaum Tha`lab, selepas didamaikan oleh Raja Al-Mundhir Ke 3 akibat dari Peperangan Basus. Sengkita baru ini berlaku pada tahun 534M.. Kedua pihak mengadu kepada Raja Amri bin Hindun. Berlaku pertikaian bila berdialog dan bangkit Amru bin Kalthum mempertahankan kaumnya – Tha`lab, di hadapan Raja. Amri bin Kalthum mengungkapkan puisinya menyerang musuhnya yang dibentengi  oleh Al-Hirth bin Hillizah Penyair dari keturunan Bani Bakr. Rasa tidak puas hati terus menyala apabila dilihat Raja berpihak kepada seterunya. Sengkita makin memuncak apabila Raja menjemput Amri  bin Kalthum dan ibunya untuk menziarah ibu Raja iaitu Hindun binti al-Harth, yang juga ibu saudara sebelah lelaki bagi Penyair Imriul Qays. Bertaku pertikaian semasa pertemuan yang membawa kepada terbunuhnya anak lelaki  Hindun pada tahun 570M. atau 572M. yang meletakkan Amru sebagai wira. Amru juga hidup panjang usia sehingga ke zaman pemerintahan Al-Nu`man bin Al-Mundhir (580-603M.).
(Fuad Afram al-Bustani, Al-Majani al-Hadithat Jil. 1. Al-Matba`at al-Kathulikiyyah, Beirut, tt: 127).
Berhubung dengan peristiwa berkenaan Amri bin Kalthum menggambarkan kisah pertikaian serta pembunuhan Amri bin Hindun sambil bersenang-senang dengan arak dan lagu yang dipuisikan dengan katanya:
Melalaikan  Bani Tha`lab daripada pemujinya
Dengan qasidah diungkapkan oleh Amru ibn Kalthum
Mereka bermegah dengannya sejak dari awal
Dengan kejaguhan lelaki tanpa kekesalan.
(Ahmad Hassan al-Zayyat, Tarikh al-Adab al-`Arabiyy, tt: 65).
Adalah digambarkan bahawa Banu Tha`lab adalah dari puak Arab yang paling ganas dan ditakuti pada zaman Jahiliyyah sesuai dengan gelaran keturunan puak ini sebagai `Keturunan Musang``,  sehingga timbul ungkapan,
``Kalaulah lambat Islam datang, necaya Banu Tha`lab akan memakan manusia sekalian !``.
Amri Ibn Kalthum bukan saja hebat dengan pengungkapan puisi, tetapi juga penggunaan senjata dikatakan apabila ibunya Laila dipermain dan direndahkan oleh Amri bin Hindun dengan kata-kata menyakitkan telinga, maka Amru ibn Kaltum  membunuh Raja Amri bin Hindun. Dengan peristiwa ini berpuisi seorang penyair – Apnun bin Sarim al-Tha`labi bermegah dan memuji tindakan Amri bin Kaltum dengan puisinya bermaksud:
Seumurkau, tidaklah Amru bin Hindun yang memanggil
 Laila emaknya untuk menjadi khadam secara dipaksa
Melainkan bangkitlah Ibn Kalthum dengan pedang terhunus
Dia memegang  minuman berterusannya dengan tali ikatan
Disentak dan dipancung dengan sekali pancungan
Mata pedangnya  bergerigis berkilauan tajam.
(Butrus al-Bustani, Udaba` al-`Arab fi al-Jahiliyyah wa Sadr al-Islam, Dar Nazir Abud, Beirut: 1989: 154).
Berterusanlah sengkita dan peperangan dengan keturunan Raja Munzir terus menyerang keturunan Bani Tha`lab hingga kepada turunan Raja Mundhir Keempat saudara kepada Amri  bin Hindun ke serata Semenanjung Arab, bahkan mereke memburu mereka hingga ke Sham dan  ke Al-Ghassasanah. Bahkan di Ghassasanah Amru ibn Hajar al-Ghassani cuba mendamaikan mereka. Menurut Ibn al-Athir, hingga Raja Ghassan, iaitu Al-Harth bin Abi Shamri cuba mendamaikan, tetapi mereka tidak mau menerima, yang mereka mau ialah Amri bin Kalthum. Berikutnya terus berlaku peperangan mengakibatkan kalahnya Banu Ghassan, terbunuhnya saudara lelaki Al-Harth dan pembantunya dengan jumlah yang ramai. Di atas kemenangan ini Amru Ibn Kalthum mengungkap:
Tindakan segera di atas panggilan saudara engkau
Dengan segala kelengkapan, celakalah bapakmu wahai anak Abi Shamri.
Demikian kerasnya Amru Bin Abi Kalthum, dengan kemenangan itu keturunan yang telah diburu itu dapat kembali ke Al-Jazirah (Semenanjung Arab), di sana, iaitu di Herah Abu Qabus al-Nu`man bin al-Mundhir ke IV memerintah, maka Amru ibn Kaltum dan turunan Tha`lab memerangi mereka yang diketuai anaknya Al-Mundhir, maka mereka menghancurkan mereka  dan terbunuh Al-Mundhir bin Al-Nu`man dibunuh sendiri oleh saudara lelaki Amru bin Kalthum. Dengan peristiwa berdarah ini dan dengan terbunuhnya Amru bin Hindun, Penyair al-Akhtal al-Tha`labi mengungkapkan dengan megah dengan turunan Tha`lab terhadap penyair Jarir:
Dua anak Kulaib sesungguhnya dua bapa saudaraku
Yang membunuh dua raja hingga merungkai kekangan rantai
Dengan peristiwa yang dianggap besar dalam sejarah Jahiliyyah ini  Penyair Al-Farazdak mengecam Jarir kerana dia mempersendakan Al-Akhtal dengan katanya:
Kaum, mereka membunuh Ibn Hindun secara jantan
Amru dan mereka mengalahkan turunan Al-Nu`man.
Tidak setakat ini Amru bin Kalthum meneruskan kekuasaan ke atas keturunan Tamim di Bahrain dan k e atas Bani Qays dan ke atas Bani Hanifah di Al-Yamamah dan Bani Suhaim. Demikianlah kemegahan zaman Jahiliyyah yang dicapai oleh Amru bin Kalthum dan turunan Bani Tha`labnya. Dia yang meninggal tanpa diketahui tarih (Abad ke 6M.) dikatakan mati ketika mengalahkan Bani Hanifah dan dengan penuh kegembiraan menyambut kemenangan dengan berterusan minum khamar dan dengan  keghairahannya ia jatuh tersungkur meninggal. Dia dikatakan satu-satunya pembesar jahiliyyah mati  (dikatakan burumur 150 tahun) oleh penangan arak !
(Butrus al-Bustani, Udaba` al-`Arab, 1989: 154- 157).
Amru Ibn Kalthum sebagai cucu Penyair Al-Muhalhil  meninggalkan puisi-puisi yang terpenting ialah puisi Mu`allaqatnya yang dikira kelima terpanjang. Temanya tidak lain dari kemegahan di atas kejayaan menentang lawan dan kemenangannya di dalam berbagai peperangan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment