January 13, 2015

Penyair Selain Dari Al-Mu`allaqat Dan Al-Sa`alik: Al-Nabighah Al-Dhibyani


BBB, 21 Rabiul Awwal 1436 = 12 Januari 2015 (Isnin):


Selain dari penyair-penyair Zaman Jahiliyyah yang digolongkan di bawah Al-Saalik dan Al-Mu`allaqat, terdapat penyair-penyair yang tidak tergolong di bawah ketiga-tiga kategori ini. Beberapa  penyair seperti  Al-Nabighah, Al-A`sha Al-Akbar, Al-Khansa`, Al-`Atahiah dan Al-Hutai`ah yang menurut Butrus al-Bustani berkesempatan dengan zaman Islam, kecuali Al-Nabighah. Mereka ini antaranya  dikategorikan sebagai `Penyair Terkhusus` Manakala satu kategori lagi dinamakan Penyair Dua Zaman – Jahiliyyah dan Islam seperti Ka`b bin Zuhair dan Hassan bin Thabit. Pembahagian juga dilihat tidak begitu ketat, kerana ada yang berada di dua zaman tidak dikategorikan kepada dua zaman. Penkategorian kadang dilihat kepada persepsi pengkaji-pengkaji. Walau bagaimana kita menurut apa yang umum menjadi  kajian. Dengan pengkategorian sebenarnya tidak menjejaskan kedudukan penyair-penyair dan milai puisi-puisi mereka.
Salah seorang penyair di luar dari kajian di atas  (Al-Mu`allaqat dan al-Sa`alik)ialah Al-Nabighah al-Dhibyani (meninggal awal kurun ke 7M.). Nama penuhnya ialah Abu Umamah Ziyad bin Muawiyah bin Dhibab bin Janab bin Yarbu` dan emaknya ialah `Atikah binti Anis daripada Bani Ashja` al-Dhibyani. Kedua suami isteri dari turunan Dhibyan. Beliau digelar sebagai Abi Umamah dan Abi Thumamah sebagai ayah bagi dua anak perempuan yang bernama demikian. Beliau juga digelar Al-Dhibyan kerana ada kaitan dengan puisinya. Jalur keturunannya memuncak  hingga ke Ghayz bin Murrah dan kepada Dhibyan dari turunan Ghatafan.
(Dr. Shauqi Daif, Tarikh al-Adab al-`Arabiyy – Al-`Asr al-Jahliyy, Ji. 1,Dar al-Ma`arif, al-Qahirah, tt: 268).
 Dipanggil sebagai `Nabighah` - Curahan Ilham` lantaran dia tidak dapat mengungkapkan  puisi sehingga dia jatuh pengsan. Dalam masa dia antara sedar, maka diungkap dan dirakam daripadanya puisi-puisinya. Dalam keadaan sedemikian ilham puisinya mencurah-curah. Jadi Dhibyan al-Nabighah, ialah Dhibyan yang mempunyai ilham bagai larian air dari pancuran.
Menurut Ahmad Hassan al-Zayyat dia adalah salah seorang tawanan bagi Bani Dhibyan. Oleh kerana kemampuan berpuisinya kerendahan statusnya terangkat dan mendaki ke puncak kemasyhuran. Bakat dan keistimewaannya dengan berpuisi membuka ruang baginya ke Istana Raja Al-Nu`man bin al-Mundhir. Dia menunjukkan kesetiaannya dengan Raja Al-Nu`man, maka melimpah ruahlah nikmat yang diterima oleh Al-Nabighah sehingga dikatakan dia makan menggunakan  peralatan mangkuk pinggan dan sebagainya dari bahan diperbuat dari emas dan perak sebagai hadiah yang diterima. Berterusanlah Al-Nabighah hidup dalam kenikmatan berlindung di bawah bayang lindungan istana diraja menyebabkan ada kalangan yang merasa dengki, maka kalangan mereka menyebarkan benih fitnah sehingga tumbuh subur fitnah yang mengaitkan permaisuri Raja dengan Al-Nabighah. Fitnah sampai ke telinga raja, maka naik merkalah baginda dan usaha menangkap Al-Nabighah dilakukan. Panas api fitnah dirasai Al-Nabighah dan dia berkesempatan melepaskan diri ke Sham dan berlindung di bawah Raja Amri bin al-Harith al-Asghar al-Ghassani seteru bagi  Al-Nu`man bin al-Mundhir. Dengan perlindungan yang didapati menjadikan Raja Al-Nu`man makin murka. Berterusanlah Al-Nabighah mendekati Raja dan mendapat lempah kurnia dari baginda  Amri bin al-Harith sebagaimana didapati sebelumnya di bawah Raja Al-Nu`man.
Adalah dikatakan kemudiannya Raja Al-Nu`man jatuh sakit, Al-Nabighah yang telah difitnah dan merasa dirinya tidak bersalah, berusaha untuk mengunjungi Raja Al-Nu`man untuk sama  berusaha mendoakan kesihatan kembali kepada raja dan sembuh sebagaimana sediakala.  Beliau diterima raja sebagaimana sediakala dan hidup sederhana dan waspada sehingga ke larut usia.  Beliau hidup ke tahun 18 sebelum Hijrah (Tidak berkesempatan dengan zaman Islam). Antara puisi yang diungkap berhubung dengan kehidupannya, katanya:
Tiap orang bercita-cita berumur panjang
Lama hidup banyak dugaan yang ditempuhi
Fana senyuman kekal kepahitan lepas kemanisan
Hari-hari mengkhianati diri hingga kelihatan
Tiada suatu mengiringi diri menyenangkan
Mereka berharap jatuh  musnah
Terbakar diri oleh fitnah.
(Ahmad Hassan al-Zayyat, Tarikh al-Adab al-`Arabiyy, tt: 49 – 50).
Menurut Muhammad Hassan al-Zayyat Al-Nabighah adalah salah satu daripada tiga penyair yang kukuh kedudukannya sebaris dengan Imriul-Qays dan Zuhayr. Dia mengatasi dari dua penyair berkenaan dari segi keindahan kinayah, kehalusan isyarat, bersih hiasan dan ringan dari tekanan. Puisinya teristimewa dari penyair Jahiliyyah dan menjelang Islam.
Tentang Al-Nu`man bin al-Mundhir kata Al-Nabighah:
Kataku pada Al-Nu`man hari ku menemuinya
Dia mau merapati Bani Hunnin secepat kilat
Jauhlah dari Bani Hunnin kerana pertemuan
Menyusahkan lebih baik tidak ketemuan.
(Butrus al-Bustani, Udaba` al-`Arab., Dar Nazir `Abud, Beirut, 1989: 187).
Sekembalinya mendekati Raja Al-Nu`man bin Al-Mundhir Al-Nabighah memujinya:
meninggal  sebelum cahaya Islam menyinar.
Sekian.
Tidakkah engkau melihat sebaik manusia
Pemaaf dan prihatin terhadap seorang kelana
Kami disamping mendoa terus berkekalan
Pemerintahan aman penuh kemakmuran.
(Dr. Shauqi Daif, Tarikh al-Adaba al-`Arabiyy – Al-`Asr al-Jahiliyy, Jil. 1<  tt: 277).
Demikianlah Al-Nabighah Penyair yang menghampiri zaman transisi antara Jahiliyyah dan Islam, tetapi tidak berkesempatan menerima cahaya Islam.

Sekian.

No comments:

Post a Comment