January 22, 2015

Hassan Bin Thabit Al-Ansari Penyair Terpenting Awal Islam


BBB,  30 Rabiul Awwal 1436 = 21 Januari 2015 (Rabu):
Hassan bin Thabit (m. 674M.) bersama Ka`ab bin Zuhayr adalah dua penyair tergolong sebagai penyair dua zaman (Al-Mukhadramun). Ka`ab bin Zuhayr lebih banyak penghasilan puisi dan tema pada zaman Jahiliyyah daripada zaman Islam. Istimewanya Ka`ab bin Zuhayr kerana berkesempatan dengan Nabi s.a.w di Masjid Madinah, menerima Islam terus dari Nabi dan berpuisi secara berdepan dengan Nabi dengan puisinya `Banat Su`ad`.


Hassan bin Thabit lebih daripada itu, sungguhpun dia berkesempatan dengan zaman Jahliyyah, tetapi puisi-puisinya lebih banyak dihasil dan merakamkan zaman awal Islam. Walaupun ada yang berpendapat puisi-puisi Hassan dari segi mutu perpuisian zaman Jahiliyyahnya lebih bermutu dari zaman Islam, tetapi Hassan baik secara langsung atau tidak langsung merakam melalui puisi peristiwa-peristiwa zaman permulan Islam. Jika tokoh Sirah Islam terkenal Muhammad bin Ishak bin Yasar (85-151H.) merupakan penulis sirah terawal dan lengkap – tidak menyaksikan peristiwa dengan mata kepala, tetapi melalui secara riwayat dan sanad sebagaimana Hadith, mencatat sejarah pada zaman awal Islam, terutama tentang Rasulullah s.a.w. tetapi Hassan bin Thabit menyaksikan peristiwa dan tanggapan semasa yang diperturunkan ke dalam puisi mulai dari zaman akhir Jahiliyyah kepada zaman para Khulafa` al-Rashidin yang puisi-puisinya tetap bermutu.
Dari segi latar namanya Abu al-Walid Hassan bin Thabit bin al-Mundhir bin Haram daripada Bani al-Najjar dari Kabilah al-Khazraj dan memuncak kepada keturunan Qahtan yang berpindah dari Yaman ke Hijaz dan tinggal di Madinah bersama kaum Aus. Hassan dilahirkan di Madinah lapan tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad s.a.w. Hassan disifatkan orang bandar (bukan badui) dari keluarga yang mempunyai kedudukan mulia dan dihormati. Lantaran itu masanya dihabisi dalam kesenangan dan berpoya-poya. Hasan tidak terlepas dari terseret sengketa kaum antara kaum Khazraj dan Aus dan terlibat dalam `Perang Puisi`. Penyair Qays bin al-Hatim menyerang kaum Khazraj dan membela kaum Ausnya dengan puisi. Demikian Hassan mempertahan dan membela kaum Khazrajnya dan menyerang kaum Aus dengan puisi-puisinya.
Sebagai golongan atasan, Hassan mempunyai hubungan dengan Raja di Ghassasanah dan berpeluang memadah puisi terhadap raja, bermegah hubungan dengan kabilah dan kejayaan peperangan dengan musuh-musuh mereka. Hassan berkongsi habuan dari raja bersama penyair-penyair semasa dengannya seperti Al-Nabighah al-Dhibyani, `Alqamah al-Fuhli dan penyair-penyair istana yang lain. Begitu juga Hassan berkesempatan bermadah puisi di istana raja di Hirah, Abu Qabus al-Nu`man bin al-Mundhir dan berlaku pertembungan kepentingan dengan penyair Al-Nabighah al-Dhibyani yang menyebabkan Hassan berundur diri dan pulang ke Madinah.
(Diwan Hassan bin Thabit al-Ansar, Dar al-Jayl, Beirut, 1412/1992: 5 – 6). Juga
(Butrus al-Bustani, Udaba` al-`Arab fi al-Jahiliyyah wa Sadr al-Islam, Dar Nazir `Abud, Beirut,1989: 272).
Sejarah perpuisian zaman awal Islam bernasib baik dan bersyukur kepada Allah mewarisi sejumlah besar puisi-puisi Hassan bin Thabit sehingga dapat dihimpun dalam sebuah buku yang lengkap dan tebal 443 halaman, berbanding dengan penyair-penyair lain yang dibicarakan sebelum ini, jika ada kumpulan puisi, maka agak nipis dan setengahnya tidak dapat dikumpulkan sebagai kumpulan. Kumpulan puisi Hassan bin Thabit amat terkenal. Menurut Dr. Yusof `Iid yang membuat kajian dan memberi huraian terhadap kumpulan puisi Hassan bin Thabit:
``Dewan Hassan bin Thabit al-Ansari telah diterbit-cetak berkali-kali sejak pertengahan abad ke 19M. Terbitan Tunis (1864M.), Bombay (1865), Mesir (1904), London (1910) dan Beirut (1992). Menurut Dr. Yusof `Iid Diwan Hassan bin Thabit yang dikaji ini mengandungi 229 qasidah dan bahagian-bahagian berasingan. Tema yang dibawa masih membawa tema-tema lama dan berterusan seperti kemegahan, madah (puji), gambaran alamiah dan soal cinta dan kasih sayang.  Walau bagaimana Dr. Yusof `Iid mengingatkan, ``Bahawa di sana ada selitan-selitan puisi yang diseleweng. Kerja seumpama ini dilakukan oleh seteru-seteru Islam, keadaan yang sama berlaku pada kitab Sirah Ibn Ishaq dan tidak terkecuali perkara yang sama berlaku pada Sirah Ibn Hisham (m.218H./833M.) sama ada pada Jami` al-Sirah, Intisarinya dan tahdhibnya banyak berlaku kelainan dan penyisipan. Pengkajian teliti dan hati-hati perlu dilakukan.
(Diwan Hassan bin Thabit al-Ansari, 1412/1993: 7).
Menurut Dr. Yusof `Iid, dengan kedudukan Hassan sebagai penyair awal Islam dan berkesempatan zaman Nabi Muhammad s.a.w. dan sahabat-sahabat, maka Hassan bin Thabit adalah permata penyair Islam yang satu-satu dan tidak ada dua yang lainnya. Ia bukan saja berpuisi, tetapi mewarisi dan mewariskan puisi. Dia tokoh penyair yang lahir dari rumpun keluarga penyair dalam mana ayah, datuk dan moyangnya penyair, manakala anak dan cucunya juga penyair dan Hassan adalah rumpun tengah dari keluarga penyair. (Diwan Hassan bin Thabit al-Ansari, 1412/1993: 7).
Contoh sebuah puisi Hassan yang mengkritik Ibn `Abd al-Dar di dalam peperangan Uhud. Sebelum daripada itu panji-panji tentera Islam dikawal secara ramai dan terhormat, tetapi kemudian kerana tidak menurut arahan seorang demi seorang tentera Islam terbunuh sehingga panji-panji terpaksa dipertahan oleh seorang hamba bernama Suwab. Kritik Hassan:
Megah Yang Salah
Megah kamu dengan panji tidak menepati
Panji-panji terpaksa diserah kepada Suwab
Engkau letakkan kemegahan pada seorang hamba
Yang lambat bergerak mengambil tempat
Engkau jangka perahu saudara Zunun
Bukanlah di atas pelayaran yang betul
Ingat  pertemuan kita pada hari itu
Di Makkah berbaiah sepenuh hati di dada.
(Diwan Hassan bin Thabit al-Ansari, 1412/1992: 65).
Untuk memahami puisi di atas perlu memahami sirah, terutama berhubung dengan peperangan Uhud dalam mana tentera Islam kalah kerana tidak menurut arahan Rasulullah s.a.w. Kritik Hassan juga berhubung dengan cara peperangan berjalan dan dipersoalkan di mana semangat jihad sehingga panji-panji yang dimegah dan dipertahankan hanya oleh menurut Hassan oleh seorang hamba. Pendapat Hassan juga boleh dipersoalkan, termasuk persoalan fakta. Nampaknya Hassan masih berpandangan Jahiliyyah yang memandang rendah seorang hamba.

Sekian.

No comments:

Post a Comment