January 9, 2015

Labid Bin Rabi`ah Penyair Al-Mu`allaqat Berumur Panjang Berkesempatan Perkukuh Islam


BBB, 17 Rabiul Awwal 1436 = 08 Januari 2015 (Khamis):


Nama lengkapnya ialah Abu `Uqail Labid bin Rabi`ah a-l`Amiri (560-661M.). Bapanya dikenali Rabi`ah prihatin terhadap orang faqir, lantaran kerana pemurah dan  senang didekati, Labid juga dididik dengan sifat-sifat mulia sedemikian. Dia hidup di tengah kaumnya secara kehidupan orang atasan (kepimpinan), memulikan tamu, menolong faqir miskin, menyusun puisi, berbangga dengan keturunan dan kedudukan, melakar gambaran alam dan mengungkapkan kata-kata hikmah. Demikian dia berterusan dengan tema dan identity kepenyairannya  sehingga lahirnya Islam. (Fuad Afram al-Bustani, Al-Majani al-Hadithat, Jil 1, Al-Matba`at al-Kathulikiyyat, Beirut, tt: 101).
Maka dia bersama dengan kaum Amirinnya menerima Islam sekitar 630H. Kemudian dia berpindah ke Kufah dan meneruskan kerja-kerja kreatifnya dengan menggubah puisi dan meneruskan amal kebajikan terhadap masyarakat.Beliau meninggal pada awal pemerintahan Khalifah Mu`awiyah.  Dikatakan sejak kecil Labid mengalami pengalaman pertikaian antara keluarganya  difitnah di hadapan Raja Al-Nu`man bin Al-Munzir menyebabkan keluarganya tidak disenangi Raja Al-Nu`man  dan ia merupakan peringkat awal ia menggubah puisi menyerang seterunya.  Dikatakan juga Labid mempunyai  saudara lelaki yang dia sangat kasih terhadapnya. Saudaranya ini terbunuh disambar petir. Lantaran itu banyak puisi-puisinya digubah mengenang dan mengungkapkan rintihan dan  kasih sayang terhadap saudaranya.  Keadaan ini berterusan sehingga ke zaman Islam.
Menurut Ahmad Hassan al-Zayyat selepas menerima Islam Labid menghafal Al-Qur`an  dan dia meninggalkan bakatnya dari menggubah puisi. Dikatakan bahawa dia tidak menggubah puisi kecuali satu bayt, iaitu:
Al-hamdulillah kerana ajal tidak mengunjungi diriku
Sehingga aku memakai selengkap pakaian Islam
(Ahmad Hassan al-Zayyat, Tarikh al-Adab al-`Arabiyy, tt: 69).
Diriwayatkan pada zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab, Baginda menulis surat kepada govenornya di Kufah Al-Mughirah bin Shu`bah agar mendapat pandangan penyair yang menerima Islam selepas melalui zaman Jahiliyyah, maka permohonan Khalifah Umar disampaikan kepada Labid, maka dijawab oleh Labid dengan menyalin sehalaman dari  Surah Al-Baqarah kepada Khalifah Umar Ibn Al-Khattab dan dia menghantar jawapan melalui Al-Mughirah dan dia berkata.
``Allah menggantikan kepadaku  dengan Islam sebaik  gantaian  dari  perpuisian !``
(Butrus al-Bustani, Udaba`  al-`Arab fi al-Jahiliyyah wa Sadr al-Islam, Dar Nazir Abud, Beirut, 1989: 145-146).
Walau bagaimana pendapat yang mengatakan Labid tidak meneruskan kariernya di dalam perpuisian selepas Islam dipertikaikan, kerana terdapat gubahan-gubahan puisi beliau selepas Islam. Umpamanya ia mengungkapkan:
Adakah tidak selepas hidup seratus tahun umur panjang
Melengkapkan dengan sepuluh tahun lagi  tambahan
Dan dia mengungkapkan lagi selepas umurnya bertambah:
Jemuku dari  kehidupan oleh umur panjang
Bertanya orang bagaimana dengan Labid ?
Tewas lelaki sedang dia tetap berterusan
Masa berubah bilangan bertambah
Hari kulihat datang bertukar malam
Keduanya pergi tetapi tetap datang kembali.
Labid selepas melalui zaman Jahiliyyah 90 tahun dan penghujung hayatnya berterusan komitmennya dengan Islam. Antara puisi-puisi akhirnya dia mengungkapkan puisi yang dituju kepada dua anak perempuannya ketika akhir ajalnya:
Bercita kedua anakku agar ayah terus hidup
Adakah ayahi dari Rabi`ah atau Mudar ?
Apabila hampir masa matinya ayah kamu
Janganlah berubah wajah jangan mencukur rambut
Katakalah dia adalah orang yang tidak medaratkan jiran
Tidak khianatkan kawan dan tidak menipu teman
Sempurnalah putaran zaman selamatlah kalian
Siapa yang tidak sempurna hidup kelilingan pohonlah kemaafan.
Butrus al-Bustani menghujah, bagaimana dikatakan dia tidak mengungkapkan puisi selepas Islam ? Menurutnya , ``Kami melihat dia terus menggubah puisinya selepas Islam. Siapa yang mengambil tadabbur dari puisinya nescaya terhidu bahawa puisinya bernafaskan keislaman.`` Contoh puisinya:
Sesungguhnya taqwa kepada Tuhan sebaik pencapaian
Dengan izin Allah berkat perjalanan lambat atau cepat
Aku puji Allah yang tiada ada bandingan bagi Nya
Di tanganNya kebaikan, apa Yang Dia Kehendak berlaku
Siapa diberi pertunjukan jalan kebaikan dapat jalan pertunjukan
Lembut hati, tapi siapa Dia kehendaki  kesesatan dalam kesesatan.
(Butrus al-Bustani, Udaba` al-`Arab, 1989: 146-147).
Jelas Labid, tidak saja istimewa dari segi sebagai penyair Al-Mu`allaqah, tetapi pembawa bendera dua zaman – Zaman Jahiliyyah yang berciri badawi yang ditinggalkan dan zaman Islam yang diperjuangkan.
Dengan latarnya, maka Abu Yazid al-Qurashiyy berpendapat, Labid mempunyai kedudukan tinggi zaman Jahiliyyah dan Islam. Tidak ada lagha pada ungkapan.  Ibn Salam meletakkannya sebagai penyair golongan ketiga. Sebagai kesimpulan, peranan Labid di dalam berpuisi penting, meskipun tidak setara dengan Imriul-Qays dari segi bandingan dan istiarah, juga tidak setara dengan Tarfah dari segi gambaran dan dari Zuhayr tentang gambaran peperangan dan siasat qabilah, tetapi Labid mengatasi semua mereka di dalam meilustrasikan suasana dan padangan. Dia istimewa dari segi rintihan dan waaz serta nasihat dan mencetuskan hikam mendalam yang mengukuhkan keimanan terhadap Allah.

Sekian.

No comments:

Post a Comment