January 26, 2015

Uhud Pengajaran Pahit Kepada Tentera Islam: Puisi Hassan Bin Thabit Mengenai Uhud


BBB, 04 Rabiul Akhir 1436 = 25 Januari 2015 (Ahad):


Strategi menyekat jalan dagang kafilah peniaga-peniaga Quraisy ke Syam berjaya. Ini menggusarkan pimpinan Quraisy yang diketuai Abu Sufyan. Mereka mencari jalan alternatif, iaitu menyimpang dari Madinah dan melalui jalan lencongan melalui Iraq baru ke Syam. Jalan ini begitu jauh, tetapi terpaksa ditempuh. Walau bagaimana jaln ini juga tidak selamat, kerana mereka tidak terlepas dari intipan pengintip-pengintip Islam dan mereka kalah dan kerugian barang-barang dagangan dalam peristiwa `Sariah`. Oleh kerana bagi kaum Quraisy dan pedagang Makkah, tidak ada cara lain bagi keselamatan perdagangan mereka kecuali menyerang Madinah, tindakan setahun selepas peperangan Badar (Syawal tahun ketiga Hijrah).
Mereka keluar dengan 3,000 tentera. Rasulullah pada peringkat permulaan mau membuat pertahanan dari dalam kota Madinah, tetapi antara sahabat mau pertahan dari luar kota Madinah. Mereka keluar ke tempat yang bernama Uhud dengan sejumlah 1,000 tentera mengambil kedudukan menghadap ke Madinah dan berbelakangkan Bukit Uhud. 300 munafik yang diketuai Abdullah bin Ubay menarik diri dari berperang. Rasulullah menempatkan 50 orang pasukan pemanah di atas puncak Bukit Uhud diketuai Abdullah bin Jubair dan memberi ingatan, jangan meninggalkan puncak bukit sehingga peperangan benar-benar berakhir. Dalam peperangan yang hampir dimenangi pihak tentera Islam itu, bertukar menjadi sebaliknya apabila tentera memanah meninggalkan posisi mereka dan turun untuk sama mendapat harta rampasan. Tempat strategik diambil oleh tentera musuh. Ini menyebabkan tentera Islam mengalami kerugian jiwa yang besar iaitu seramai 70 orang syahid, termasuklah Sayyiduna Hamzah yang dadanya dibedah oleh Hindun binti Utbah isteri Abu Sufyan, manakala kerugian pada pihak musuh 22 orang.
(Zulkifli Mohd Yusoff dan Noor Naemah Abd. Rahman, Biografi Muhammad bin Abdullah, PTS Islamika Sdn. Bhd., Batu Caves, Selangor, 2011: 148-193).
Peperangan Uhud ini menjadi tema perpuisian bagi Hassan bin Thabit, bahkan dari segi tema perang  Perang Uhud ini menjadi tema paling banyak diungkapkan oleh Hassan bin Thabit, iaitu tak kurang dari 10 judul puisi  Antaranya berjudul:
Panah Berbisa
Gambaran mata panah seolah-olah
Dari busar hinggap mudah bergetar
Mengejutkan mereka berjaga
Membakar dari api menyala.
(Diwan Hassan bin Thabit 1412/1992: 32)                                                                                          
Berhubung dengan Perang Uhud ini diungkap secara panjang oleh Hassan dengan judul puisinya:
Mereka Itu Kaumku
...
Di hadapan Rasulullah mereka turut patuh
Pertolongan  dari Tuhan mendapat shafaat Junjungan
Yang kufur itu terasing terpenjara
Tidak sama hamba yang derhaka dan setia.
Dengan iman mereka yang putih mendapat lindungan
Tidak dapat tidak dia mendapat pembelaan
(Dewan Hassan bin Thabit, 1412/1992: 243).
Dalam peperangan Uhud terdapat maklumat pembawa bendera yang bertukar ganti lantaran pembawanya terkorban seorang demi seorang:
Sembilan Pembawa Bendera
...
Sembilan pembawa bendera berkitar
Menjaga dari kena tujahan panah
Terarah secara awas oleh semua
Agar tidak terpanah mengalir darah
Berdiri dengan bendera lambang mulia
...
(Diwan Hassan bin Thabit, 1412/1992: 366).
Hassan juga mencatat penyair yang memusuhi Islam, iaitu Abdullah a-Zuba`ri secara catatan dan jawaban:
Hassan Dan Ibn Al-Zubari
Wahai gagak  (Ibn al-Zuba`ri) dengarkan kataku
Engkau bercakap perkara yang sudah dibuat
Sesungguhnya kebaikan dan kejahatan berterusan
Tiap satu mewakili wajah pelakunya
Pemberian pelbagai di kalangan mereka
Antara yang miskin dan kaya
Tiap kehidupan susah senang hilang
Anak-anak zaman merentas laluan.
...
Betapa terbunuh kalangan mulia dan ketua
Tinggi sanjungan mereka adalah pahlawan
Menegak keunggulan dan kebenaran
Tanpa bimbang di mana terarahnya panah
Mereka bertanya penjaga sumber air
Kering  dahaga dalam perang menyala.
(Diwan Hassan bin Thabit, 1412/1992: 283-284).
Demikian antara ungkapan Hassan bin Thabit tentang peristiwa Perang Uhud yang getir dan banyak memberi pengajaran kepada umat sepanjang zaman.

Sekian.

No comments:

Post a Comment