January 12, 2015

Siri Terakhir Dari Penyair Al-Mu`allaqat - Al-Hirth Bin Hillizah


BBB, 20 Jamadil Awwal 1436 = 11 Januari 2015 (Ahad):


Penyair zaman Jahiliyyah terakhir dalam siri Penyair Al-Mu`allaqat ialah penyair ketujuh, iaitu Al-Hirth Bin Hillizah. Kedudukan Al-Hirth pada kedudukan ketujuh adalah sewenang-wenang. Penyusunan bukan dari kronologi, bukan juga dari segi mutu. Nama lengkap bagi Al-Hirth (kurun ke 6M.), ialah Abu Zalim al-Hirth bin Hillizahbin Makruh bin al-Yushkari al-Bikri daripada penduduk Iraq. Dia adalah kalangan pemuka kaumnya, merujuk kepadanya  aduan-aduan masyaraktnya, walaupun beliau tidak dianggap sebagai ketua kaum. Dikenali sebagai orang memihak kepada Amri bin Hindun sebagai menentang terhadap seterunya Amri bin Kalthum sebagai mempertahankan kaumnya (Bani Bakr) yang Raja juga cenderung memihak kepadanya sebagaimana terakam di dalam Al-Mu`allaqahnya  yang dianggap sebagai pengucapan yang indah, halus dari segi gambaran. Al-Hirth mendapat kedudukan  selepas mendekati Raja Amri bin Hindun dalam masa yang agak panjang, iaitu selama 20 tahun. Beliau meninggalkan warisan puisi sepanjang 70 bait yang bertemakan  kemegahan dan pujian. Dikatakan puisi ini diungkapkan di hadapan kehadiran Amri bin Hindun yang melahirkan kelembutan rasa, bermegah dengan turunan Bani Bakr. Dengan kemampuan berpuisi hingga dapat menarik Raja Amri bin Hindun berpihak kepadanya. Umur Al-Hirth juga dikatakan  panjang dan Al-Asmai menjangkanya berumur 135 tahun. Tidak banyak puisi yang diwarisi darinya, bahkan puisinya ada persamaan dengan penyair seterunya Amri bin Kalthum. Antara ungkapannya – dari puisi mu`allaqatnya, katanya:
Bahawa saudara-saudara yang merakam
Tentang kita secara rahsia
Bercampur tujuan murni dari kita
Dengan dosa tidak bermanfaat dicatat
Wahai yang bercakap tentang kita tak tepat
Berhadapan Amri adakah dijangka baqa` ?
Janganlah merendah kami di atas kedudukan kalian
Sebelum  membuat pertimbangan terus berseteru.
(Ahmad Hassan al-Zayyat, Tarikh al-Adab al-`Arabiyy, tt: 67-68).
Antara gambaran indah oleh Al-Hirth persediaan untuk berangkat, katanya:
Sejak Isyak mereka memperkemas barang
Tatkala fajar suasana gegak bergerak  berjejaran
Ada yang menyeru ada yang menjawab
Sedang yang menunggang kuda ke depan
Mencelah himpitan meluluskan ruang.
(Ahmad Hassan al-Ziyyat, TT: 68).
Antara qasidahnya yang terkenal dan banyak dibicarakan ialah berjudul:
Aduan
Siapa yang menghukum antara diriku
Dan antara masa dengan sengaja
Di lembah-lembah tanah pimpinan kami
Mereka sebenarnya  merosakkan ruang
Kuda dan tunggangan tangkas kami
Tidak mungkin dibiar luput hilang
Kalau ada yang mohon perlindungan
Tidak mungkin mereka menjejaki pendakian.
(Fuad Afram al-Bustani, Al-Majani al-Hadithat !, Al-Matba`at al-Kathulikiyyah, Beirut,  tt: 149).
Sebagai kesimpulan sementara, kita telah meneliti dan menilai bahawa:
1)      Masyarakat Arab sebelum Islam terbukti amat menyanjung tinggi terhadap kemahiran berbahasa, khususnya berpuisi. Adalah menjadi kebanggaan bagi mana-mana kabilah jika lahir di kalangan mereka penyair-penyair. Mereka dianggap sebagai jurucakap mereka dan perakam maklumat yang berlaku di kalangan mereka melalui puisi. Mereka dipandang tinggi.
2)      Penghormatan tinggi dapat dilihat bahawa antara kalangan penyair mereka mempunyai status yang paling tinggi yang melahirkan puisi-puisi-puisi yang bermutu tinggi diberi penghormatan dan diingati meskipun mereka bertaraf gelandangan, tetapi yang bertaraf tinggi, maka  puisi-puisi mereka digantung di Ka`bah dan mereka digelar sebagai Penyair Mu`allaqat.
3)      Tokoh-tokoh terkenal Al-Mu`allaqat adalah seramai 7 orang, iaitu Imriul-Qays, Tarfah bin al-`Abd, al-Zuhayr, Labid, Amru Ibn al-Kalthum, `Antarah dan al-Hirth bin Hillizah. Mereka lahir sejak awal kurun ke 6M hingga ke zaman lahirnya Islam. Mereka menjadi piawaian perpuisian zaman sebelum Islam yang dikenali sebagai zaman Jahiliyyah. Ramai lagi penyair-penyair selaian dari penyair Mu`allaqat dan penyair gelandangan.
4)      Tema-tema puisi zaman Jahiliyyah banyak menyangkut soal bermegah-megah dengan kabilah dan keturunan,berpuak-puak,  persengkitaan, peperangan dan ciri-ciri yang mencerminkan sifat-sifat Jahiliyyah.
5)      Tradisi menghafal dan meriwayat maklumat menjadi satu budaya sebelum Islam. Dengan demikian maklumat dapat sampai kepada generasi berikutnya.

Sekian.

No comments:

Post a Comment