November 12, 2015

Al-Kahfi - Format Dan Bahasa


BBB,  29 Muharram 1437 – 11 November 2015 (Rabu):Surah al-Kahfi bersifat cerita dan cerita di dalam surah ini mengandungi lebih dari satu cerita. Cerita utama ialah mengenai `Ashab al-Kahfi` dan satu cerita lagi ialah cerita mengenai `Nabi Musa Dan Nabi Khaidir`.
Dari segi format cerita bahawa cerita bermula dengan basmalah dan kesyukuran kepada Allah yang menurunkan `Kitab Panduan Al-Qur`an` yang benar yang menjadi panduan bagi orang mukminin dan juga ingatan bagi mereka yang tidak menurut panduan berkenaan. Rasulullah s.a.w. diingatkan tidak terpengaruh dengan sebarang penyelewengan dan tidak berdukacita dengan sebarang tuduhan yang tidak benar (18.1-6).
Selepas dari pada itu barulah Surah masuk kepada kejadian alam ini pada satu pihak, kejadian pada permukaan muka bumi adalah hiasan dan keindahan yang dapat diambil manfaat dan kebajikan darinya, manakala pada satu pihak lain, ianya dilihat sebagai ketandusan yang tidak diambil tamsilan bagi kehidupan dan kerohanian (18.7-8). Dari tamsilan fizikal lahiriah, juga dapat diambil manfaat dari segi peristiwa dan pengalaman rohaniah. Bahawa peristiwa, pengalaman dan cerita-cerita yang berlaku baik yang bersifat gembira dan tragidi yang menyayat hati, bahkan kisah-kisah peristiwa silam dapat membantu memupuk rasa simpati, kasihan dan mendorong membantu dari segi kemanusiaan. Antara cerita-cerita menarik dikenang, diabadi dan diwarisi oleh generasi ke generasi.
Di atas adalah merupakan `intro` dalaman` bagi Surah al-Kahfi. Namun sebagaimana telah disebut ada `intro` luaran yang membawa kepada diturunkan Surah al-Kahfi kepada Rasulullah s.a.w., iaitu 2 perwakilan dari kalangan Quraisy Makkah telah pergi ke Madinah dan berjumpa dengan pendeta Yahudi yang memang mahir berhubung dengan kitab Al-Taurat bagi mendapat panduan yang membuktikan kebenaran Muhammad s.a.w. adalah benar-benar seorang Rasul atau sebaliknya. Mereka dicadangkan menanyakan Nabi Muhammad tentang tiga perkara (Al-Kahfi, Pengambara timur Barat dan tentang Roh), yang jika dapat dijawab dengan betul, menandakan kebenaran perutusan Nabi Muhammad s.a.w.
Rasulullah s.a.w. memang dikemukakan kepadanya tiga persoalan di atas dan baginda menjanjikan untuk menjawab pada keesokannya, tetapi keesokannya tidak dapat diberikan jawapan berkenaan.
Di dalam hal ini Allah menegur sebagaimana ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Jangan berkata sesuatu (janji), `Aku akan lakukan esok`, melainkan hendaklah disertai, `Jika dikehendaki Allah` - Insya Allah``. (18.23-24).
Tekanan bagi mendapatkan jawapan dalam tempoh singkat dan melewati tempoh yang dijanjikan mendukacitan Rasulullah s.a.w. sebagaimana firman Allah yang bermaksud:
``Maka adalah diharapkan semoga engkau (ya Muhammad) tidak dibinasakan dirimu dengan sebab menanggung dukacita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka, jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Qur`an ini``. (18.6).
Lantas berikut dari intro, baru masuk kepada persoalan cerita yang ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Adakah engkau menyangka (wahai Muhammad) bahawa kisah `Ashab al-Kahfi` dan `Al-Raqim` itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Kami ? (18.9).
Permulaan cerita adalah dengan cara bertanya, tetapi dijawab oleh firman Allah. Berbanding dengan Surah Yusuf yang membawa konsep cerita yang utama, bermula (selepas Alif, lam ra`) dengan Allah menurunkan Kitab (Al-Qur`an) yang nyata, bahawa Al-Qur`an yang dengan perantaraan bahasa Arab (Yusuf: 1-2), maka diikuti dengan kisah Nabi Yusuf yang disifatkan sebagai seindah-indah cerita.
Bagi surah Al-Kahfi bermula dengan pertanyaan, maka diteruskan cerita sebagai pernyataan maklumat bahan (cerita) sebagai `orang ketiga` disampaikan kepada Nabi Muhammad s.a.w.  sebagai `orang kedua`.
Pendek kata penceritaan bersifat kenyataan secara langsung dan tiada ungkapan yang bersifat dialog (18.1-25). Ini berlainan dari cerita Nabi Yusuf yang mempunyai beberapa episod cerita dan terdapat di dalamnya menggunakan elemen dialog antara watak-watak. Contoh dialog antara Nabi Yusuf dengan penghuni penjara dan dialog Nabi Yusuf dengan adiknya Bunyamin dan banyak tempat lagi.
Melihat dari segi bahasa adalah penggunaan bahasa yang bersifat prosa, sebagaimana bahasa penceritaan tentang Nabi Yusuf di dalam Surah Yusuf. Bahasa bagi Surah Al-Kahfi adalah bahasa nathar atau prosa. Tiada kesengajaan menggunakan rentak dan rima akhir yang bersamaan seperti kebanyakan surah-surah dalam beberapa juz` akhir dari Al-Qur`an. Dengan bahasa nathar biasa, maka pemahaman makna atau terjemahan yang dilakukan licin dan mudah difahami dari segi bahasa berbanding dengan bahasa yang berima dan beritma.
Dari segi khitab kandungan kita dapati ada pertukaran dari orang pertama, kedua dan ketiga. Misalnya pada permulaan Surah al-Kahfi dari ayat pertama hingga empat, gaya bahasanya menggunakan rujukan kepada `orang ketiga` - Dia, mereka. Contoh bermaksud:
``Segala puji tertentu bagi Allah yang menurunkan kepada hambanya (Muhammad0 kitab Suci Al-Qur`an (18.1) (Dia – orang ketiga).
Tetapi mulai ayat keenam bertukar khitab ditujukan kepada `Orang Kedua`, contoh ayat Al-Qur`an yang bermaksud:
``Maka semoga engkau (Muhammad), jangan membinasakan dirimu disebabkan menanggung dukacita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka, jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Qur`an ini``, (18.6) - ( Engkau = Orang Kedua).
Kemudian bertukar kepada khitab `Orang Pertama` sebagai contoh ayat yang bermaksud:
``Sesungguhnya Kami telah jadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan baginya, kerana Kami hendak menguji mereka, siapakah diantaranya yang lebih baik amalnya``. (18.7) (Kami = Orang pertama).
Begitu juga dengan kedudukan no. (18.8) adalah kedudukan `Orang Pertama`.
Sebaliknya dari orang pertama kepada orang kedua. Sebagai contoh ayat bermaksud:
``Adakah engkau menyangka (wahai Muhammad), bahawa kisah `Ashab al-Kahfi`  dan `Al-Raqim` itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Kami ? (Engkau = Kedua).
Demikianlah seterusnya dengan bertukar khitab percakapan menjadikan gambaran dan bahasa hidup. Walaupun tidak ada dialog secara langsung seperti yang banyak terdapat di dalam Surah Yusuf yang menghidupkan cerita berkenaan. Tetapi antara keduanya menggunakan kaedah bahasa dan ungkapan yang sesuai dengan cerita masing-masing.
Dari segi istilah, dilihat istilah `Al-Raqim` menimbulkan beberapa pendapat.
Ada yang berpendapat ianya adalah nama lembah bagi tempat Gua al-Kahfi, ada yang memaksudkan nama bagi negeri,, ada yang mengatakan ia adalah nama gunung bagi al-Kahfi dan ada yang berpendapat ia adalah kepingan batu yang dirakam tulisan tentang `Ashab al-Kahfi` dan kepingan ini diletak pada permukaan pintu gua berkenaan.
(Ibn Kathir, Tafsir Ibn Kathir, Jil. 5, Pustaka Ibn Kathir, Bogor, Indonesia, 2006: 492).
Demikian antara aspek format dan bahasa yang sedikit dapat membantu menjelaskan kandungan Surah Al-Kahfi.

Sekian.

No comments:

Post a Comment