November 13, 2015

Tema Dan Persoalan Dalam Surah Al-Kahfi


BBB, 30 Muharram 1437 = 12 November 2015 (Khamis):


Sebuah cerita bukan sekadar cerita yang tidak mempunyai arah dan tujuan, yang dinamakan cerita ada mempunyai tema, persoalan dan penting adalah mesej dan juga mungkin dapat dilihat dari segi kesan baik dari segi estetik dan pengajaran.
Tema ialah perkara pokok yang menjadi dasar bagi penceritaan. Apakah perkara pokok yang menjadi dasar bagi penceritaan di dalam Surah al-Kahfi ? Mungkin dapat disenaraikan beberapa perkara pokok di dalam cerita Ashab al-Kahfi:
1)      Memelihara aqidah adalah perkara yang menjadi keutamaan.
2)      Panjangnya usia Ashab al-Kahfi sehingga mampu bertahan selama 309 tahun  di dalam Gua al-Kahfi
3)      Al-Kahfi membuktikan salah satu kekuasaan Allah.
Ketiga-tiga perkara di atas mempunyai kewajaran sebagai tema bagi Surah al-Kahfi, bahkan ketiga-tiganya mempunyai pertalian dan pengukuhan dari segi significantnya cerita. Sememangnya dalam suatu cerita seharusnya ada perkara-perkara yang menjadi significant dari segi penceritaan yang menjadi daya tarikan dan rasa ingin tahu khalayak terhadap cerita. Misalnya cerita Nabi Yusuf yang menjadi tali sutera yang menghubungkan episod-episod dalam penceritaan ialah anugerah Allah kemampuan `Mentakwilkan Mimpi` sama ada kepada Nabi Ya`kub dan juga Nabi Yusuf. Significant bagi cerita Nabi Nuh ialah `Bala Banjir Besar` yang ditimpakan kepada umat Nabi Nuh yang degil dan tidak menurut seruan Nabi Nuh dan begitulah dengan cerita-cerita yang lain.
Adakah keanihan cerita panjangnya usia Ashab al-Kahfi sebagai tema utama ?. Namun di dalam hal ini Allah mengingatkan melalui firmanNya dalam Surah Al-Kahfi berkenaan bermaksud:
``Adakah engkau menyangka (wahai Muhammad) bahawa kisah `Ashab al-Kahfi` dan `Al-Raqim` itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Kami ?`` (18.9).
Dalam kata lain untuk dikatakan bahawa kisah `Ashab al-Kahfi` suatu significant yang menakjubkan, sebenarnya, ianya bukanlah sesuatu yang besar dan benar-benar menakjubkan, lantaran di sana berbagai-bagai ketakjuban kekuasaan Allah. Misalnya bagiamana langit dan bumi serta kandungan-kandunganya dijadikan, bagaimana diri manusia yang berjisim, berakal dan berjiwa dijadikan, bahkan usia kehidupan dan penerusan serta pemusnahannya sebagai permulaan bagi akhirat juga adalah signicant dan menjadi pertanyaan.
Tema bagi kisah Ashab al-Kahfi yang utama ialah kisah sekumpulan pemuda yang tidak senang dengan perlakuan syirik pemerintah dan pengikutnya-pengikutnya menyembah berhala, mereka cuba menentang, tetapi di luar kemampuan, sebab itu bagi menyelamatkan akidah yang bererti kebenaran yang mereka pegang, mereka sepakat mengasingkan diri agar terselamat dari pengaruh syirik generasi orang tua mereka.
Berhubung dengan tempat terjadinya cerita Ashab al-Kahfi ini, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan berlaku pada zaman pemerintahan kerajaan Rum yang tempatnya ialah kawasan Asia Kecil (Asia Minor) yang kini dalam kawasan Turki. Raja dan pembesar-pembesar dan pengikut-pengikut beragama syirik – menyembah berhala. Sekelompok pemuda anak-anak pembesar negeri yang berpendidikan tidak menyenangi dengan perlakuan syirik. Mereka menyatakan ketidaksenangan mereka. Mereka tidak diambil tindakan oleh pihak pemerintah, sebaliknya mengambil sikap berlembut dan menasihati agar tidak menentang kepercayaan mereka. Pemuda-pemuda berkenaan yang disebut di dalam al-Qur`an antara 3 hingga lapan orang itu (18.22) mengambil sikap mengasingkan diri mereka, ke gua Al-Kahfi yang jauh dan tersembunyi agar mereka tidak dicemari amalan syirik oleh pemerintah dan keluarga mereka. Ayat Al-Qur`an menyebut bermaksud:
``Dan kami kuatkan hati mereka dengan kesabaran dan keberanian tatkala mereka bangun (menegaskan tauhid).`` (18. 14).
Pemuda yang berlindung di Gua Al-Kahfi menurut sumber yang dipetik Hamka ialah: Yamlikha, Marthumus, Kasatumus, Benrumus, Damimus, Yathubunus dan Kalius bersama seekor anjing menemani mereka – (tambahan seorang lagi ialah Maxalamina dengan nama anjing ialah  Hamran) di samping pendapat-pendapat lain.
(Hamka,  Tafsir Al-Azhar Jil. 6, Pustaka Nasional Pte Ltd. Singapura, 2001: 4,178).
Mereka tidur di dalam Gua Al-Kahfi selama tiga ratus dan sembilan tahun (18.25) dalam mana Al-Qur`an menggambarkan keadaan mereka:
``Dan engkau sangka mereka sedar, pada hal mereka tidur, dan kami balik-balikkan mereka (dalam tidurnya) ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri, sedang anjing mereka menghulurkan dua kaki depannya dekat pintu gua, jika engkau melihat mereka, tentulah engkau akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan tentulah engkau merasa dengan sepenuh-penuh gerun takut kepada mereka``. (18.18)
Demikian hidupnya gambaran ayat Al-Qur`an terhadap situasi mereka di dalam Gua Al-Kahfi itu. Juga gambaran sehingga mereka terjaga selepas tidur begitu lama yang dijangka mereka hanya baharu sehari atau setengah. Gambaran lebih hidup apabila antara mereka dihantar untuk membeli makanan dari wang perak dalam simpanan mereka, penjual makanan terkejut dengan penggunaan  wang sejak tiga abad yang lampau, sedang pada masa itu segalanya telah berubah. Kata ayat Al-Qur`an menyebut maksud:
``Dan demikianlah pula kami bangkitkan mereka (dari tidur), supaya mereka tertanya-tanya sesama sendiri, salah seorang daripadanya bertanya, ``Berapa lama kamu tidur ?``(Sebahagian dari mereka menjawab), ``Kita telah tidur selama sehari atau sebahagian dari hari. (Sebahagian lagi dari mereka berkata), ``Tuhan kamu lebih mengetahui tentang lamanya kamu tidur. Sekarang utuslah salah seorang dari kamu,, membawa wang perak kamu ini ke bandar. Kemudian biarlah dia mencari dan memilih mana-mana jenis makanan yang baik lagi halal (yang dijual di situ). Kemudian hendaklah ia membawa  untuk kamu sedikit habuan daripadanya, dan hendaklah ia berlemah lembut dengan bersungguh-sungguh (semasa di bandar), dan janganlah dia melakukan sesuatu yang menyebabkan siapa pun menyedari akan hal kamu``. (18.19).
Namun keadaan mereka dari zaman yang berlainan itu disedari. Pemuda-pemuda Al-Kahfi ini juga dimaklumkan, bahawa mereka kini bukan saja berada zaman lebih tiga abad dari zaman mereka dahulu yang negara berkenaan di dalam keadaan syirik, tapi kini negara mereka  adalah negara yang mengesakan Allah sebagaimana yang diharapkan oleh pemuda-pemuda berkenaan.
Di atas keanihan situasi yang terjadi, maka bagi mengingati peristiwa itu ada dicadangkan dibuat bangunan peringatan, bahkan ada cadangan mendirikan masjid (rumah ibadat) berdekatan dengan gua berkenaan (18.21). Bagi peringatan juga diabadikan tulisan pada batu `Al-Raqim bagi mengingati peristiwa kebesaran Allah di atas peristiwa yang berlaku. Adalah dijangka peristiwa berlaku pada zaman kerajaan Rum dan pemuda-pemuda Al-Kahfi adalah pendukung dakwah Nabi Isa al-Masih a.s. Berkat harapan dan doa mereka negara mereka berikutnya turut sama mendukung agama Tauhid.

Sekian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

No comments:

Post a Comment