November 1, 2015

Dakwah Bertahap Tinggi - Menggugah Minda


BBB, 18 Muharram 1437 = 31 Oktober 2015 (Sabtu):


Selain dari dakwah menggunakan elemen estetik yang menyentuh perasaan khalayak seperti kegerunan sebagai balasan mereka yang ingkar dan melakukan tabiat yang keji seperti yang dilakukan oleh Kaum Hijr, Al-Aykah dan Kaum Lut, juga menggunakan kaedah yang mengkagum, dan mempesonakan pandangan indera mata khalayak seperti gambaran terhadap pandangan angkasa dengan bulan, planet dan bintang-bintang pada waktu malam, maka terdapat kaedah dakwah yang kita namakan `Tahap Tinggi`.
Dakwah pada tahap tinggi ini ialah dakwah yang ditujukan kepada minda khalayak dengan menggunakan contoh-contoh yang menggugah dan mencabar fikiran khalayak yang khalayak berkenaan adalah mereka yang berilmu dan berfikir. Ini adalah bersesuaian dengan tahap-tahap yang ada di dalam masyarakat. Ada yang bertahap biasa, ada yang berjiwa seni dan ada yang bersifat kritis dan gemar berbahas atau melihat sesuatu secara rasional. Fokus kepada khalayak secara berfikir dan bersifat rasional ini, bukan sesuatu yang luar dari skop dan fokus Al-Qur`an, lantaran begitu banyak sekali ayat-ayat Al-Qur`an yang dituju kepada khalayak agar menggunakan akal dan fikiran. Istilah-iatilah yang merujuk kepada akal ini juga banyak, misalnya akal, fikir, milihat (tubsirun), memerhati (tanzurun), mengetahui (ta`lamun) mempunyai lubb dan berbagai lagi. Contoh ayat Al-Qur`an yang bermaksud:
``Dan pada diri kamu sendiri, apakah kamu tidak melihatnya ? (tubsirun)  - (Al-Dhariyat: 21)
Melihat di sini bukan setakat bentuk fizikal luaran, tetapi dari segi komplektisiti kejadian diri yang menjana hidup, wujudnya organ-organ dan lebih kompleks lagi wujudnya elemen, hati, akal, jiwa dan interaksi diri manusia dengan Pencipta, alam, masyarakat dan alam kelilingnya.
Juga ayat yang bermaksud:
``Dia (Allah) menggerakkan angin dan awan hitam yang bergerak antara langit dan bumi adalah tanda-tanda bagi kaum yang berakal (Al-Baqarah: 164).
Iaitu fenomena cuaca yang dialami dari panas dan hujan, siang dan malam yang merupakan proses kehidupan di bumi.
Juga ayat yang bermaksud;
``Allah yang mengambil dan memisahkan sesuatu jiwa dari badannya, jiwa orang yang sampai ajalnya, semasa matinya dan jiwa orang yang tidak mati dalam masa tidurnya, kemudian ia menahan jiwa orang yang ia tetapkan matinya dan melepaskan balik jiwa yang lain (ke badannya) sehingga sampai ajalnya yang ditentukan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir.`` (Al-Zumar: 42).
Sesungguhnya soal nyawa, roh, jiwa, hidup dan mati ialah mistri bagi bagi manusia dan kagum dengan ciptaan Allah.
Demikianlah manusia diberi keistimewaan berakal dan berfikir.  Sebagaimana firman Allah bermaksud:
``Sesungguhnya kami muliakan anak Adam, mereka bergerak (dengan kenderaan) di darat dan dilaut, Kami memberikan mereka rezeki yang baik-baik dan Kami memberi kelebihan kepada mereka berbanding dengan  makhluk yang lain yang Kami ciptakan.`` (Al-Isra`: 70).
Di dalam Surah Al-Hijr ada ayat-ayat yang ditujukan kepada kefahaman minda yang menuntut khalayaknya berfikir tentang persoalan yang diutarakan. Sebagaimana disebutkan ada ayat-ayat yang bertindih dari segi penekanan persoalan misalnya ada yang menuntut secara inderawi – contoh menuntut penglihatan seperti ayat yang telah dibicatrakan, misalnya ayat tentang cakerawala. Selain dari dihayati keindahannya secara penglihatan mata contoh (15.16), maka fenomena cakerawala di langit itu juga menuntut khalayak berfikir tentang kejadian Allah itu. Begitu juga ayat tentang bumi terhampar yang dipaksikan dengan gunung ganang dan bukit bukau serta turunnya hujan, mengalirnya sungai dan suburnya tumbuh-tumbuhan yang menjadi rezeki kepada manusia dan hidup-hidupan yang lain,  juga ayat ini menuntut penggunaan fikiran tentang ciptaan Allah yang memberi rahmat kepada manusia dengan mendapat rezeki dari tumbuh-tumbuhan yang subur di permukaan bumi (15.19). Begitu juga proses menurunkan hujan, mendebunga dan soal menghidup dan mematikan, juga tentang kejadian langit dan bumi (15.22, 23, 55) juga menuntut kepada pemikiran tentang semua kejadian Allah tersebut.
Satu dari contoh persoalan yang memerlukan kefahaman minda ialah ayat-ayat Al-Qur`an tentang hakikat ciptaan manusia sebagaimana terdapat di dalam Surah Al-Hijr di samping terdapat pada tempat-tempat yang lain tentang kejadian manusia. Misalnya di dalam Surah Al-`Alaq (Al-`Alaq). Ayat yang bermaksud:
``Allah menciptakan manusia dari sebuku darah (Al-`Alkaq: 2).
dan ayat yang bermaksud:
``Dia (Allah) yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya dan dimulakannya kejadian manusia daripada tanah. Kemudian Ia menjadikan keturunan manusia itu dari sejenis pati (iaitu) dari air ( benih) yang sedikit dipandang orang. Kemudian Ia menyempurnakan kejadian serta meniupkan padanya roh ciptaanNYa. Dan Ia mengurnikan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati (akal fikiran), (supaya kamu bersyukur tapi) amatlah sedikit kamu bersyukur.`` (Al-Sajadah: 7-9).
Beberapa ayat lagi mengenai kejadian manusia seperti di dalam Surah (Al-Mu`minun: 12-14), Surah (Al-Hajj:5), Surah (Al-Mursalat: 20-23) dan beberapa tempat yang lain.
Di dalam Surah Al-Hijr ayat membicarakan tentang kejadian manusia ialah sebagai ayat bermaksud:
``Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat yang kering, yang berasal dari tanah kental yang berubah warna dan baunya``. (15.26-29 ).
Demikian sebagai satu contoh dari banyak ayat menuntut kefahaman secara akli tentang kejadian manusia yang disebut beberapa proses misalnya tahap-tahap perkembangannya setelah benih manusia berada di dalam rahim ibu, konsep kejadiannya dari pati tanah, tanah liat yang kering yang bagi memahaminya perlu kepada penghuraian dari mereka yang pakar. Antaranya dihuraikan secara ilmuiah oleh Dr. Maurice Bucaille dalam, bukunya yang berjudul `What Is The Origin Of Man ? The Answers of Science and the Holy Scriptures dan tulisan-tulisan ilmiah yang lain.

Sekian.


No comments:

Post a Comment