November 14, 2015

Mesej Dari Surah Al-Kahfi


BBB, 01 Safar 1437 = 13 November 2015 (Jumaat):


Sesudah membaca sebuah kisah atau cerita – Sesudah memahami tema yang mungkin sengaja tidak diserlahkan, mengkagumi keunikan cerita dengan teknik canggih, bahasa indah memukau, wujudnya konflik antara watak dan perwatakan bertentangan mendebarkan dengan cerita berestetika tinggi dan penyelesaian (katarsis) yang mengharu atau menginsafkan, lantas apakah hasil puncak dari sesebuah kisah yang diharapkan ?
Sesebuah cerita tidak cukup dengan ungkapan `sedap dan indah`, tetapi inti yang dapat ditarik ialah apakah mesej yang mau disampaikan dan apakah pengajaran yang dapat dimanfaatkan. Harapan ini melibatkan semua jenis cerita, termasuk juga cerita-cerita dari Al-Qur`an, tetapi tidak semua cerita mengandungi semua elemen dan infra penceritaan secara lengkap. Ianya bergantung kepada jenis penceritaan dan keutamaan yang disengaja atau tidak disengajakan yang menjadi ciri dan identiti cerita berkenaan.
Surah Al-Kahfi adalah sebuah cerita lengkap, walaupun tidak sepanjang Surah Yusuf, teknik penceritaannya bersifat laporan dari `Pihak Pertama (Allah)` kepada `Orang Kedua (Rasulullah)` -  (Allah sengaja tidak disebut `Orang Pertama`, sebagai terminogi bahasa dan sastera, diganti `Pihak`), tentang cerita `Orang Ketiga (Ashab al-Kahfi). Cerita adalah bersifat laporan direct. Watak yang dilaporkan tidak dihidupkan dengan dialog – kecuali dialog kecil antara Ashab al-Kahfi selepas mereka sedar dar tidur yang panjang.
Ada mesej-mesej utama yang dapat ditarik kesimpulan.
Mesej utama dari cerita Ashab al-Kahfi (18. 1-59), bahawa `Pentingnya Aqidah Tauhid` dipertahankan. Jika  pegangan ini terdedah kepada ancaman kerosakan, maka jika perlu menjauhi dan mengasingkan diri, maka perlu mengasingkan diri sebagaimana dilakukan oleh Ashab al-Kahfi dan mendoakan keselamatan diri dan aqidah  sebagaimana maksud ayat Al-Qur`an:
``(Ingatlah peristiwa) Tatkala rombongan orang muda (Ashab al-Kahfi) pergi ke gua  lalu mereka berdoa, ``Wahai Tuhan kami kurniakanlah kami rahmat dari sisiMu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami``. (18.10).
Pegangan agama mereka digambarkan oleh ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Dan kami kuatkan hati mereka (dengan kesabaran dan keberanian), tatkala mereka bangun (menegakkan tauhid) lalu berkata, ``Tuhan kami ialah Tuhan Yang Mencipta dan Mentadbirkan langit dan bumi. Kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan yang lain daripadaNya. Jika kami menyembah yang lainNya bermakna kami memperkatakan dan mengakui sesuatu yang jauh dari kebenaran``. (18.14).
Dapat difahami era di mana peristiwa ini berlaku, iaitu pada zaman era sebelum Kristian (menyembah berhala) dan kerajaan Rum yang menerima konsep Triniti sebagai pegangan akidah pegangan negara. Ini dapat difahami dari ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Dan juga Al-Qur`an itu memberi amaran kepada orang-orang berkata ``Allah mempunyai anak```. (18.4).
Mesej yang dapat difahami dari Surah al-Kahfi ialah tentang konsep `Hijrah Kecil` dilakukan oleh Ashab al-Kahfi bagi menyelamatkan aqidah mereka. Namun dibandingkan dengan Hijrah al-Rasul s.a.w. dari Makkah ke Madinah adalah tindakan pro-aktif, ianya sebagai strategi bagi meluaskan aqidah Islam, bahkan membuka Negara Islam pertama yang lebih meluaskan aqidah Islam secara luas ke seluruh dunia dan terus berkembang hingga kini, tetapi bagi Ashab al-Kahfi, ialah bagi menyelamatkan aqidah tauhid mereka. Tindakan mereka adalah  sesuai menurut kemampuan mereka, lagi pula mereka bukanlah para nabi atau rasul yang membawa amanah kerasulan dan kenabian (18.16).
Daripada Surah al-Kahfi, ialah gesaan agar suka berdamping dengan orang yang beribadat yang bererti orang yang beramal dengan ilmu sebagaimana firman Allah bermaksu:
``Dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping dengan orang-orang yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata.``. (18.28).
Sikap orang yang baik ialah mencari kebenaran, bererti juga orang suka mencari ilmu dan mempraktikkan keilmuannya melalui amal ibadat. Gesaan ini dapat difahami dari firman Allah yang bermaksud:
``Dan katakanlah (wahai Muhammad), kebenaran itu ialah yang datang dari Tuhan kamu``. (18.29).
Seperti mana juga antara nilai kebaikan yang ditekankan oleh Islam yang banyak terdapat di dalam Al-Qur`an, termasuk di dalam Surah al-Kahfi ialah menggesa umat Islam dan sebenarnya sesiapa sahaja agar melakukan kebaikan yang merupakan nilai universal dan disanjung oleh semua pihak. Firman Allah bermaksud:
``Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal salih, sesungguhnya Kami tidak mensia-siakan pahala sesiapa yang melakukan amalan yang elok``. (18.30). Dan sudah tentulah balasan mereka yang melakukan kebaikan ini ialah ganjaran syurga (18.31).
Antara nilai akhlak yang baik yang merupakan adab dan budaya Islam  yang mempunyai pertalian dengan `Pandangan Wujud` yang berkait rapat dengan aqidah ialah apabila bercakap mengenai perkara yang tidak pasti kemungkinan berlaku atau sebaliknya, ialah selalu menyebut `Insya Allah`. Ingatan kepada Allah juga hendaklah disebut, jika berlaku kelupaan. Ini diajarkan oleh Al-Qur`an bermaksud:
``Dan janganlah engkau berkata mengenai sesuatu (yang hendak dikerjakan), ``Bahawa aku akan lakukan yang demikian itu kemudian nanti``. Tetapi hendaklah disertkan dengan berkata `Insya Allah`` . Dan ingatlah serta sebutlah akan Tuhanmu, jika engkau lupa dan katakanlah, ``Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan pertunjuk yang lebih dekat dan lebih terang dari ini``. (18.23-24).
Mesej terakhir yang juga sebagai kesimpulan bahawa hendaklah tersimpul kukuh di dalam minda dan jiwa pegangan aqidah tauhid, bahawa segala kejadian dari alam fizikal, membawa kepada yang ghaib dan tidak kelihatan mata, bahawa kesegalaan di bawah kekuasaan Allah yang kita hendaklah sentiasa memohon hidayah dan pertunjukNya ke jalan yang benar (18.14).
Allah mengingatkan tentang sikap manusia yang zalim bermaksud:
``Dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu ia berpaling daripadanya dan lupa akan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Sesungguhnya, kami jadikan tutupan berlapis-lapis atas hati mereka, menghalang mereka dari memahaminya dan (Kami jadikan) pada telinga mereka penyumbat (yang menyebabkan mereka pekak), dan jika engkau menyeru mereka kepada pertunjuk, maka dengan keadaan demikian, mereka tidak sekali-kali akan beroleh pertunjuk hidayah selama-lamanya``. (18. 57).
Sesungguhnya Ashab al-Kahfi lambang mereka yang mendapat Hidayah yang kita mohon semoga kita juga sama turut mendapat hidayah – Insya Allah.

Sekian. 

No comments:

Post a Comment