November 17, 2015

Nabi Khidhir Tokoh Berilmu Ladunni


BBB,  04 Safar 1437 = 16 November 2015 (Isnin):


Terlalu banyak pendapat dan perbezaan pendapat tentang nama dan asal usul Nabi Khidhir sehingga mengelirukan. Sebaiknya kembali kepada maklumat yang terdapat di dalam Al-Qur`an untuk mengelak dari kekeliruan dan percanggahan pendapat. Yang jelas bagi pegangan kita, bahawa Nabi Khidhir adalah berada pada zaman Nabi Musa a.s. Beliau adalah seorang yang dikurniai hikmah Ilahi  dan mendalam dari segi keilmuan Ladunni, yang langsung mendapat hidayah dan kasyaf dari Ilahi.
Tema bagi kisah Nabi Khidhir adalah mengenai Ilmu Ladunni dan mesej juga jelas, iaitu tiada seorang yang boleh mendakwa yang dirinya `lebih alim` dari orang lain. Teguran Allah Subhanahu wa Ta`ala terhadap Nabi Musa yang menjawab pertanyaan khalayak pengikutnya, bahawa tidak ada makhluk yang lain yang lebih alim darinya (tidak wajar) adalah selari dengan ayat-ayat Al-Qur`an yang menjelaskan tentang keilmuan dan status kealiman seseorang. Firman Allah Subhanahu wa Ta`ala yang antaranya bermaksud:
``Katakanlah (wahai Muhammad), ``Adakah sama antara orang berilmu dengan yang tidak berilmu ?`` (A-Zumar: 9).
Firman Allah lagi bermaksud:
`Allah mengangkat mereka yang beriman dari kalangan kamu dan mereka yang dikurnia ilmu kepada ketinggian darajat``. (Al-Mujadalah: 11).
Namun Allah berfirman juga mengingatkan bermaksud:
``Kami mengangkat kepada ketinggian darajat sesiapa yang kami kehendaki. Dan di atas setiap yang mempunyai ilmu ada yang lebih berilmu``. ( Yusuf: 76).
Konsep berilmu pengetahuan, ialah ilmu kurniaan Allah kepada yang bersungguh mencari ilmu berkenaan dan layak menerimanya, tetapi di sana ada lagi konsep keilmuan yang bersifat rohani yang tidak sahaja bergantung kepada pencarian, tetapi melibatkan amalan yang bersifat kerohanian yang pencapaian bukan boleh dicari-cari sebagaimana `ilmu biasa` tetapi rohani yang bersifat barakah, kasyaf dan ladunni yang dikurnia Allah dan bukan semuanya layak menerimanya. Inilah taraf beradanya Nabi Khidhir yang tidak dicapai, walaupun oleh Nabi Musa.
Nabi Khidhir sebenarnya dapat membaca perwatakan Nabi Musa, tatkala pada awal pertemuan dengan Nabi Musa yang menandakan ketinggian ilmu kerohanian dan ladunni Nabi Khidhir ketika menjawab permintaan Nabi Musa memohon untuk mengikutinya bagi mempelajari ilmu yang dikurniai Allah kepada Nabi Khidhir. Nabi Khidhir tidak loket dari mengajarnya, tetapi diperlihatkan kekurangan dan keperluan yang seharus ada bagi seseorang pelajar. Belajar apa jua  ilmu perlu kesungguhan dan biasanya tidak dapat dicapai dalam waktu segera dan memerlukan kesungguhan, kelamaan dan kesabaran. Demikianlah dipertunjukkan oleh Nabi Khidhir yang secara tidak langsung menunjukkan kelemahan yang tidak disedari oleh Nabi Musa yang ada pada dirinya sebagaimana firman Allah yang bermaksud:
``Ia (Khidhir menjawab), ``Sesungguhnya engkau (wahai Musa) tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku``. (18. 67).
Nabi Musa sebenarnya menunjukkan ketidakmampuan menilai dirinya sebagaimana ia dinilai oleh Nabi Khidhir yang mempersoalkan dirinya dan menyifatkan Nabi Musa tidak  mengetahui persoalan secara menyeluruh``. (18.68).
Bagi menguji kesabaran Nabi Musa, agar dia sendiri menyedari nanti tentang kelemahan dirinya, Nabi Khidhir menambahkan syarat bagi Nabi Musa mengikutinya dan memperlihatkan sama ada Nabi Musa bersabar dan mematuhi syarat yang membuktikan kemampuannya bersabar atau tidak, sebagaimana syarat yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Ia (Nabi Khidhir) menjawab, ``Sekiranya engkau mengikutiku, maka janganlah engkau bertanya kepadaku akan sesuatu pun sehingga aku ceritakan halnya kepadamu``. (18. 70).
Mampukah Nabi Musa menghadapi ujian dan menahankan diri dengan kesabaran bila melihat apa yang dilakukan  oleh Nabi Khidhir yang mengundang ketidaksabarannya, bahkan protes terhadap perlakuan Nabi Khidhir ? Nabi Musa sebenarnya tidak mampu menghadapi ujian kesabaran dan melahirkan protesnya apabila ia mempersoalkan tindakan Nabi Khidhir:
1)      Membucurkan kapal yang ditumpangi agar kapal yang sempurna itu rosak (18. 71)
2)      Membunuh seorang pemuda yang pada kenyataan bersih dari kesalahan (18.74)
Kedua-dua tindakan oleh Nabi Khidhir ini dipersoalakan oleh Nabi Musa, tetapi Nabi Musa meminta maaf di atas kelupaannya apabila Nabi Khidhir memperlihatkan sifat tidak sabarnya dan mengingatkan Nabi Musa, kiranya perbuatannya kali ketiga terus dipersoalkkan oleh Nabi Musa, maka ianya merupakan perpisahan akan berlaku. Sememang apabila mereka sampai ke sebuah perkampungan yang penduduknya enggan menjamu mereka dan Nabi Khidhir mengangkat dan membina dinding tembok bangunan yang hampir runtuh, lantas Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidhir, kiranya dengan kerjanya itu ia mau mendapatkan bayaran. Teguran kali ketiga ini diperingatkan oleh Nabi Khidhir kepada Nabi Musa, bahawa dengan itu berakhirnya kebersamaan  mereka dengan perpisahan (18.77-78).
Namun sebelum mereka berpisah Nabi Musa didedahkan hikmat dan pengajaran dari perbuatan Nabi Khidhir yang maklumat dan hikmat yang diketahui Nabi Khidhir mendahului maklumat dari Nabi Musa bahawa:
1)      Kapal cantik dirosakkan, kerana ada pihak penguasa yang bercadang merompak perahu yang menjadi sumber rezeki penambang miskin itu. Dengan kerosakan yang dilakukan menghilang minat sang penguasa untuk mengambiil perahu berkenaan. (18.79)
2)      Adapun pembunuhan yang dilakukan terhadap pemuda itu, kerana kalau tidak dia akan melakukan penderhakaan yang menjadikannya derhaka, kufur dan memasalahkan keamanan. Dengan demikian pemuda dan orang tuanya bersih dan mendapat rahmat (18.80).
3)      Adapun dinding (tembok) diperbetulkan adalah milik dua orang anak yatim di bandar itu dan dibawahnya ada harta terpendam milik mereka. Arwah bapa mereka adalah kalangan orang salih. Allah memelihara harta berkenaan dan apabila mereka cukup umur, mereka dapat mengeluarkan harta terpendam berkenaan sebagai rahmat dari Tuhan dan (ingatlah) kata Nabi Khidhir, `Aku tidak melakukannya menurut fikiranku` . Demikianlah ta`wilan sebagai jawaban kepada sikap tidak sabarnya Nabi Musa mengenai perkara-perkara berkenaan. (18.82).
Demikianlah secebis dari keilmuan ladunni Nabi Khidhir yang terpancar dari peristiwa beliau dalam hubungannya dengan Nabi Musa. Sudah tentulah amat banyak lagi hikmat Ilahi dan Ilmu Ladunni yang ada pada diri Nabi Khidhir yang mencerminkan taraf keilmuan dan kerohanian yang ada pada diri Nabi Khidhir yang tentulah Nabi Khidhir sendiri tidak berhajat untuk memaklumkan tanpa sebab dan keperluan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment