November 15, 2015

Pengajaran Dan Keilmuan Dari Surah Al-Kahfi


BBB, 02 Safar 1437 = 14 November 2015 (Sabtu):


Daripada kandungan ayat-ayat Al-Qur`an, khususnya ayat-ayat bagi Surah Al-Kahf (termasuk juga mengenai Khaidir atau Khidir) dapat diambil kesimpulan bahawa kaedah bercerita (sastera adabiyyah) adalah merupakan satu kaedah yang baik bagi mendakwah Islam, sebagai contoh ialah kisah Ashab al-Kahfi, juga Surah Yusuf dan berbagai-bagai lagi. Melalui seni persuratan sastera mesej dapat disampaikan secara halus dan menarik. Lantaran itu usaha menghasilkan bahan-bahan persuratan sastera Islam sepatutnya diadakan sebagaimana satu masa dulu pernah dianjurkan pertandingan menulis cerita – cerpen, puisi dan novel Islam secara bersiri seperti oleh JAKIM – termasuk anjuran pertandingan  menulis sempena Abad 15 Hijrah, anjuran Kerajaan Negeri Terengganu bersama GAPENA dan Yayasan Pelajaran Islam Malaysia. Anjuran seperti ini patut diadakan kembali oleh pihak berwibawa.
Penghasilan buku-buku ilmiah juga patut digalakkan bagi mengukuhkan akidah dan kefahaman Islam. Buku aqidah tidak semestinya terikat dengan pendekatan konvensional seperti yang dihasilkan oleh Asy`ari-Maturidi, tetapi dapat didekati secara sains, perubatan, astronomi dan sebagainya yang tentu bagi menghasilkan buku-buku berkenaan memerlukan pakar-pakar dalam  bidang-bidang berkenaan dan sekaligus mesti memahami keilmuan keislaman.
Dalam hubungan dengan kisah Ashab al-Kahfi ini, memberi isyarat penting tentang ilmu-ilmu `Kepurbaan`. Dalam hal ini Al-Qur`an menyebutkan bermaksud:
``Setelah itu sebahagian daripada mereka berkata, ``Dirikanlah sebuah bangunan di sisi gua mereka. Allah jua yang mengetahui hal ehwal mereka. Orang-orang berkuasa atas urusan mereka (pihak raja) pula berkata,``Sebenarnya kami hendak membina sebuah masjid di sisi gua mereka``.  (18.21).
Dari ayat di atas, bahkan dari kisah Ashab al-Kahfi, dapat kita fahami, adalah tidak salah melihat tempat-tempat yang mempunyai kesan sejarah purba, sebagai mengkagumi ciptaan Allah dan kekuasaanNya. Juga dapat difahami, amalan menjadikan tempat-tempat menarik ciptaan Allah sebagai tempat tarikan daya kunjungan, khususnya pelancong tidaklah menjadi kesalahan. Bahkan amalan mendirikan muzium-muzium pada peringkat negeri dan negara bagi menyimpan artifek-artifek dan bahan-bahan berharga dari segi sejarah, permuzium, arkib dan juga kepurbaan sebagai khazanah negara dan untuk sama dilihat oleh pelancong-pelancong tidak bertentangan dengan hukum agama. Keadaan yang sama dengan menghimpun bahan-bahan sejarah sebagai warisan negara. Dengan semangat di atas sewajarnya masyarakat umat menyedari kepentingan sejarah, menghimpun koleksi permuziuman, arkib sebagai bahan warisan negara. Kegiatan sedemikian adalah merupakan kegiatan bersifat intelektual dan merupakan kesedaran yang meningkatkan tamadun dan peradaban bangsa dan ummah.
Sebenarnya kegiatan seperti ini kita lihat dilakukan di Makkah dan Madinah dalam mana  mereka yang mengunjungi Makkah dan Madinah dalam rangka menunaikan haji dan umrah dibawa melihat tempat-tempat bersejarah seperti melawat Gua Hira`, Gua Thur, melawat Padang Arafah, Mina, Muzdalifah dan semasa di Madinah melawat Maqam Rasulullah s.a.w., melawat dan bersolat di Masjid Madinah, medan-medan peperangan seperti Badar dan Uhud, melawat Masjid Quba` dan Masjid Qiblatayn dan sebagainya adalah merupakan sebagai menghayati dan memahami tempat-tempat sejarah. Dengan melihat kesan-kesan sejarah dapat dilihat kesan-kesan perjuangan Rasulullah s.a.w. di dalam menegak dan menyebarluaskan Islam.
Di dalam Surah Al-Kahfi disebut oleh Al-Qur`an bahawa Ashab al-Kahfi tidur di dalam gua berkenaan selama 300 dan sembilan tahun – tambahan (18.25).
Ada dua perkara yang dapat ditimbulkan dari ayat berkenaan, pertama bahawa ianya membuka kemungkinan terutama bagi pakar-pakar sains, khususnya pakar-pakar perubatan menyelidik kaedah yang dapat melambatkan ketuaan sehingga mencapai ratusan tahun. Ini bukan merupakan sesuatu yang mustahil. Kini pakar-pakar sains sudah dapat menemui kaedah sains yang dapat menyimpan benih lelaki yang tahan dan dapat diguna/ditetas kemudiannya dalam tempoh masa yang panjang. Keadaan yang sama boleh digunakan bagi kemungkinan memanjang umur manusia dan tempoh produktif mereka.
Keduanya di dalam ayat di atas juga  menyebutkan bahawa tempoh Ashab al-Kahfi berada  dan tidur di gua adalah 300 tahun tambah 9. Menurut kajian bahawa tempoh 300 tahun dan sembilan tahun (tambahan) adalah menurut dua kaedah kiraan, bahawa 300 tahun adalah menurut kiraan tahun berasaskan kiraan pergerakan matahari seperti penggunaan tahun Masihi kini, tetapi jika mengikut keraan pergerakan bulan atau dikira tahun Qamariyyah seperti yang digunakan di dalam Islam dan juga digunakan oleh setengah-serengah pihak yang lain seperti juga kelindar Cina, maka pertambahan tahun lebih cepat, iaitu untuk 300 tahun bagi kiraan matahari (Masihi) bererti menjadi 309 tahun bagi kiraan tahun lunar (Qamariyyah). Ini juga bermakna bagi setiap abad Masihi menjadi 103 Qamariyyah atau bagi setiap 33.33 tahun bererti bertambah setahun Qamariyyah. Perlu diingat ini merupakan pendapat, tidak semestinya tepat dan pembaca tidak semestinya menerima.
Walau bagaimana di dalam Al-Qur`an selain dari dalam Surah Al-Kahfi, terdapat tempat-tempat lain yang bersifat number, misalnya ayat bermaksud;
``Sesungguhnya sehari di sisi Allah seperti seribu tahun mengikut kiraan kamu``.  (Al-Hajj; 47).
Sungguhpun maksud di atas merujuk kepada azab dialami yang berdosa di sisi Allah di akhirat, ianya mungkin juga merujuk kepada jauh dan dekatnya kedudukan planet atau bintang dari matahari. Jika ini antara yang dimaksudkan bayangkan betapa luasnya cakrawala yang dicipta Allah yang masih belum diterokai atau belum dikatahui oleh manusia yang menjadi cabaran bagi mereka untuk menerokainya, juga mungkin merujuk kepada kelamaan atau kejauhan kiraan di alam akhirat dan rohani.
Walau apa pun konsep kiraan adalah amat penting dalam kehidupan, dan umat Islam antara kalangan terawal yang telah menerokai bidang geometri, al-gebra, di samping hisab bagi kepentingan ukuran arah kiblat, jauh dekatnya sesuatu tempat, bahkan digunakan bagi keilmuan astronomi, merekacipta jam dan sebagainya. Ditambah dengan kemajuan di dalam bidang fizik dan kimia kini dapat diketahui lamanya sesuatu bahan yang dikaji, misalnya ketuaan batu batan di sesuatu tempat, lamanya sesuatu mayat purba yang diketemui dan banyak bidang-bidang lain yang dapat diterokai.
Pendek kata melalui kisah Ashab al-Kahfi, umat Islam tidak seharusnya menerima maklumat yang dibekalkan oleh Al-Qur`an sahaja, tetapi seharusnya membuka jalan untuk mengkaji secara saintifik dan ilmiah. Misalnya memastikan lokasi dan tempat sebenarnya gua Al-Kahfi berkenaan. Zaman pemerintahan sebenarnya dari segi sejarah, keadaan masyarakat dan kepercayaan mereka pada masa itu. Lebih jauh dari itu membuka ruang bagaimana Ashab al-Kahfi boleh bertahan hidup sehingga lebih dari 300 tahun, apakah suhu udara, kelembapan tempat dan sekitaran keliling serta hubungannya dengan tubuh fizikal yang menjadikannya sesuai dan dapat bertahan lama. Penemuan saintifik misalnya boleh digunakan untuk memanjang dan melewatkan tempoh ketuaan, mempreservekan sesuatu bagi kepentingan kehidupan dan berbagai-bagai keperluan lagi,  di samping dari satu pihak kita menerima tentang kekuasaan dan keagungan Allah Yang Maha Berkuasa dan Maha Pencipta.

Sekian.

No comments:

Post a Comment