November 7, 2015

Isra`il Angkuh Terkutuk: Takut Pada Perubahan Bakal Berlaku


BBB,  24 Muharram 1437 = 06 November 2015 (Jumaat):


Dari Surah Al-Isra` berikut dari peristiwa penting Isra` Dan Mi`raj ialah episod yang dialami oleh Bani Isra`il yang angkuh dan terkutuk sepanjang zaman. Ayat Al-Qur`an menyebut bermaksud:
``Dan Kami berikan amaran (yang nyata) kepada orang-orang Bani Isra`il dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan melakukan kerosakan-kerosakan di bumi (Palestin) dua kali dan sesungguhnya kamu akan berlaku sombong angkuh dengan melampau-lampau dan kamu dihukumkan``. (17.4).
Menurut pentafsir antaranya oleh Hamka di dalam Tafsir Al-Azhar, maksud dua kali kerosakan ini, iaitu:
1)      Kerosakan dari segi fizikal dan bertempat
2)      Kerosakan yang bersifat aqidah
Kerosakan bersifat fizikal:
Jika Nabi Muhammad telah dipanggil menghadap Tuhan melalui Isra` Dan  Mi`raj, maka Nabi Musa sebelumnya dipanggil menghadap Tuhan di lereng gunung Tursina. Kepada Nabi Musa diturunkan wahyu yang dikenali sebagai Taurat, sebagaimana kepada nabi Muhammad diturunkan Al-Qur`an. Taurat bagi pertunjuk bagi Bani Isra`il sebagaimana firman Allah bermaksud:
``Dan Kami telah memberikan kepada Musa Kitab (Taurat), dan Kami jadikan Kitab itu Pertunjuk bagi Bani Isra`il (serta Kami perintahkan mereka), janganlah kamu ambil yang lain daripada Ku sebagai Tuhan untuk (kamu menyerahkan urusan kamu kepadaNya``.) (17.2).
Bani Isra`il mendapat nikmat berganda dari Allah. Mereka berpindah dari tanah sementara di Madyan ke Mesir semasa Nabi Yusuf berkuasa di sana. Keluarga Nabi Ya`kub menururut Ibn Mas`ud yang berpindah sejumlah 93 orang. Ketika Nabi Musa dibangkitkan 400 tahun kemudian mereka berjumlah 670,000 orang . Nabi Musa dibantu saudaranya Nabi Harun. Firaun bimbang dengan kekuatan Bani Isra`il mereka ditekan dan diperbudakkan. Mereka keluar ke Tanah Subur yang dijanjikan, iaitu Tanah Palestin. Pimpinan diteruskan oleh Nabi Yusua hingga mereka bertapak kukuh. Puncak kemajuan mereka ialah pada zaman Nabi Daud dan Sulaiman. Setelah keduanya meninggal Bani Isra`il menjadi lemah, mereka melanggar peraturan Taurat dan  berpecah menjadi dua – Negeri Yahudi dan Afraim. Pada masa itu berleluasa maksiat dan perhambaan. Di atas kelemahan mereka Bani Israil dilanggar dan dijajah:
a)      Semasa Mesir di bawah Firaun Nikho, maka Bani Isra`il diserang dan dijajah oleh Mesir.
b)      Semasa Kerajaan Babil (Babylon) di bawah pemerintahan Raja Nabukadnesar negeri Bani Isra`il di Palestin dimusnahkan oleh tentera Babylon dan Baitul Maqdis yang didirikan oleh Nabi Sulaiman itu dimusnah dan diratakan. Lebih 10,000 mereka yang ditawan dibawa ke Babylon menjadi hamba.
c)       Selepas 100 tahun (sekurun) Raja Parsi yang dikenali dengan Raja Cyrus dengan tenteranya memerangi negeri Babylon hingga Babylon kalah. Seluruh Bani Isra`il yang ditawan oleh Parsi dibenar pulang ke Palestin bagi membina Baitul Maqdis. Mereka di bawah pimpinan Nabi Uzair (5 abad Sebelum Masihi). Mereka tegak kembali, tetapi tidak sepenuhnya merdeka, mereka berada di bawah lindungan kerajaan Parsi.
d)      Dengan kenaikan kerajaan Mercedonia menggugat kekuatan Parsi. Semasa Kerajaan Mercedonia di bawah pemerintahan Iskandar Mercedonia (3 abad Sebelum Masihi), maka Palestin dikuasai oleh Kerajaan Iskandar Mercedonia.
e)      Bila Kerajaan Rum bangkit, maka Bani Isra`il tertakluk di bawah undang-undang Kerajaan Rum. Pada zaman inilah Nabi Isa dibangkitkan di Baitul Maqdis, tetapi tidak diterima baik oleh Bani Isra`il. Mereka menuduh Isa anak luar nikah (ibunya Maryam) dan usaha dilakukan oleh Bani Isra`il membunuhnya sebagaimana mereka telah membunuh beberapa nabi sebelumnya.
(Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jil. 6, Pustaka Nasional Pte Ltd., Singapura, 2001: 4013-4014).
Selepas Zaman Islam
Bila Islam datang Kerajaan Madinah berdepan dengan dua kerajaan besar iaitu Rum yang menguasai Baitul Maqdis dan Parsi yang menguasai Mada`in dan kawasan bersempadan dengan Iraq. Pada zaman Khalifah Umar Ibn al-Khattab (586-644M.) kerajaan Islam Madinah pada masa baginda menguasai kawasan-kawasan Rum Damsyik, termasuklah Baitul Maqdis ditawan. Baginda juga mengalahkan kerajaan parsi. Pendeknya kawasan  Arab kini dan kawasan Parsi dan Mesir telah ditawan pada zaman Khalifah Umar al-Khattab.  (Abdul Latip Talib, Khalifah-Khalifah Yang Benar, PTS Litera, Gombak, Selangor, 2010: 221-441).
Penguasaan Islam terhadap Palestin berterusan dari Zaman Khalifah Umar al-Khattab hingga jatuhnya Empayar Turki pada 1920M. Isra`il sebenarnya tidak mempunyai negara, bermula dari menumpang di Madyan pada zaman  Nabi Ya`kub dan berpindah ke Mesir, sesat di Padang Pasir Sinai, bertapak di Palestin dan diburu, dikalah dan berpindah-pindah. Mereka bertabur tinggal menumpang di Barat, Rusia, German dan di Amerika. Dalam peperangan Dunia Kedua mereka dibunuh oleh Hitler kerana menjadi tali barut Barat.
Apabila Perang Dunia Kedua tamat, Barat terhutang budi dengan Yahudi yang telah menjanjikan kepada mereka sebuah negara sebagai balasan pertolongan kewangan dari Yahudi di dalam peperangan. Sebagaimana termaklum negara-negara Islam, khususnya di Asia Barat menjadi mangsa peperangan dunia. Akibat penjajahan kawasan di Asia Barat dibahagi-bahagi di kalangan negara Barat seperti terutama British dan Perancis. Melalui Perjanjian Balfor (1948)  pihak Barat telah menyerahkan sebahagian kecil dari tanah Palestin kepada Yahudi sebagai tapak pendudukan mereka. Yahudi dari berbagai negara telah berpindah atau membantu pertapakan Yahudi dan pihak Yahudi menjadikan polisi meluaskan kawasan penempatan dengan membeli tanah-tanah orang Arab Palestin dan meluaskan kawasan dengan secara paksaan seperti melalui peperangan yang peralatan dan bantuan ketenteraan dari Barat dan puncak bagi perluasan kawasan ialah bila berlaku peperangan 1969 yang menyebabkan sebahagian dari kawasan Sinai (Mesir), Jordan dan Syria ditawan Isra`il yang menjadikan Isra`il dengan kawasan yang ditawan seperti hari ini. Negeri-negara Arab bersempadan bukan saja kalah dan kehilangan kawasan, tetapi penduduk asal Palestin – Tebing Barat dan Ghazzah terkurung dalam kawalan Isra`il. Konflik terus berlaku dan peperangan secara tidak rasmi juga terus berlaku.
`Bani Isra`il` yang dimurkai Allah dan terkutuk berkuasa secara haram di Palestin baru 67 tahun, mereka tidak merasa terjamin aman. Mereka tahu nasib sejarah mereka terus berlaku sepanjang zaman. Mereka tahu sebagai satu kelompok yang dimurkai Allah dan terkutuk, maka perubahan terhadap mereka akan berlaku dan inilah yang amat ditakuti oleh Isra`il.

Sekian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

No comments:

Post a Comment