November 4, 2015

Menyedari Nikmat Kurniaan; Melahirkan Kesyukuran


BBB,  21 Muharram 1437 = 03 November 2015 (Selasa):


Dengan kehidupan yang kita alami, misalnya dilahirkan dengan anggota yang sempurna, mendapat kasih sayang ibu bapa dan keluarga, cukup makan dan pakai, beroleh pendidikan yang sempurna, mendapat pekerjaan yang baik, tidak mengalami masalah kesihatan, dapat mendirikan keluarga dan mempunyai tempat kediaman yang selesa, bebas bergerak dan mengeluarkan pendapat di dalam masyarakat yang harmoni di negara yang aman. Tidak ada sekatan dari mengamalkan kepercayaan, nilai budaya dan berpeluang membuat amal kebajikan seharusnya mereka yang sedemikian bersyukur dan menghargai segala nikmat yang diterima. Masalahnya tidak semua yang menerima nikmat-nikmat sedemikian SEDAR dan menghargai nikmat-nikmat yang diterima serta bertindak membalas terhadap Pengurnia nikmat-nikmat yang diterima dengan kebaikan sebagai melahirkan kesyukuran. Tetapi sebalik dari itu mungkin mereka yang menerima nikmat yang sedemikian tidak sedar dengan nikmat-nikmat yang diterima, bahkan menjadikan mereka hilang pertimbangan, angkuh dan bermegah bahawa apa yang dicapai adalah dari usaha dan kemampuan diri yang menjadikan mereka lebih sombong dan tidak sedarkan diri. Dalam hal ini orang yang sedemikian lebih baik dibiarkan dalam kesusahan supaya mereka menjadi orang yang  insaf dan sedar diri.
Ini adalah salah satu situasi individu dan masyarakat yang dihadapi di dalam berdakwah. Antara kaedah yang dihadapi, ialah mendepani situasi sedemikian dengan berlemah lembut sebagaimana pendekatan di dalam Surah Al-Nahl. Allah menyebut bahawa di tengah ciptaanNya – langit dan bumi (16.3) Allah memilih manusia sebagai ciptaanNya yang paling sempurna dan berkelayakan menjadi pentadbir dan khalifah yang memakmurkan bumi dan alam ini. Di samping ada yang tidak berterima kasih dan menjadi penentang seperti firman Allah yang bermaksud:
``Ia menciptakan manusia dari air (benih) kemudian (setelah sempurna kejadiannya), tiba-tiba menjadilah  ia seorang pembantah yang terang jelas bantahannya``. (16.4).
Allah yang bersifat Rahman dan Rahim menyediakan berbagai-bagai kemudahan bagi manusia dengan mewujudkan iklim dan cuaca yang bersesuaian bagi keperluan kehidupan. Firman Allah bermaksud:
``Dan Ia memudahkan bagi kamu malam dan siang, dan matahari serta bulan dan bintang-bintang dimudahkan dengan perintahNya untuk keperluan-keperluan kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda (yang membuktikan kebijaksanaan Allah) bagi kaum yang mahu memahaminya``. (16.12)

Bagi memudah dan melangsungkan kehidupan Allah menyediakan sebagaimana firmanNya bermaksud:
``Dan Dia mengadakan di bumi gunung ganang yang menetapnya supaya ia tidak menghayun-hayunkan kamu dan dia mengadakan sungai-sungai serta jalan-jalan lalu lalang supaya kamu dapat sampai ke matlamat yang kamu tuju``. (16.15). Selanjutnya Allah juga menerangkan bermaksud:
``Dialah yang menurunkan air dari langit, sebahagian daripadanya untuk minuman kamu dan sebahagian daripadanya menyebabkan tumbuh pokok-pokok (tumbuhan) untuk kamu melepaskan binatang-binatang ternak makan padanya``. (16.10).
Dari iklim yang bersesuaian dan dengan turunnya hujan Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan berbagai-bagai jenis buah-buahan bagi keperluan makanan manusia sebagaimana firman Allah bermaksud:
``Ia juga menumbuhkan bagi kamu dengan sebab air itu tanam-tanaman dan pokok-pokok zaitun dan tamar (kurna) serta anggur dan juga dari segala jenis buah-buahan. Sesungguhnya yang demikian mengandungi tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah) bagi kaum yang mau berfikir``. (16.11).
Allah menerangkan lebih lanjut bermaksud:
``Dan apa-apa jua yang dijadikan untuk kamu di bumi yang berlain-lainan jenisnya (dimudahkan juga untuk kegunaan kamu). Sesungguhnya yang demikian adalah tanda (yang membuktikan kemurahan Allah) bagi kaum yang mau mengingati nikmat-nikmat Allah itu``. (15. 13).
Selain dari menyediakan bahan-bahan keperluan makanan dari buah-buahan, maka Allah juga  menyediakan di dalam laut firmanNya yang bermaksud:
``Dan Dialah yang memudahkan laut, supaya kamu dapat makan daripadanya daging yang lembut hidup-hidup, dan dapat pula mengeluarkan daripadanya benda-benda perhiasan untuk kamu memakainya dan (selain dari itu) engkau melihat pula kapal-kapal belayar padanya, dan lagi supaya kamu dapat mencari rezeki dari limpah kurnianya, dan supaya kamu bersyukur``. (16.14).
Selain daripada menyediakan kemudahan bertani Allah juga menyebut Dia juga menyediakan binatang untuk makanan dan juga tunggangan sebagaimana firmanNya yang bermaksud:
``Allah jua menciptakan binatang-binatang ternak untuk kamu. Terdapat padanya benda-benda yang memanaskan tubuh kamu (contoh bulu) dari sejuk dan beberapa faedah yang lain dan daripadanya juga kamu makan``. (16.5). Berhubung dengan binatang ini juga mempunyai daya dan nilai estetik sebagai binatang peliharaan. Firman Allah bermaksud:
``Dan bagi kamu pada binatang-binatang ternak itu keindahan (yang menarik hati) ketika kamu membawanya balik untuk berihat (pada waktu petang) dan ketika kamu membawanya keluar (pada waktu pagi).`` (16.6).
Lebih dari itu beberapa jenis binatang boleh digunakan sebagai  tunggangan untuk perdagangan dan komunikasi, sebagaimana zaman moden kini wujudnya berbagai-bagai jenis kederaan. Firman Allah dalam konteks zaman tradisi (Arab) bermaksud:
``Dan binatang-binatang itu pula membawa barang-barang kamu ke mana-mana negeri yang kamu tidak sampai kepadanya, melainkan dengan menanggung susah. Dan sesungguhnya Tuhan kamu Amat Melimpah belas kasihan dan rahmatNya (16.7). Seterusnya berhubung dengan kenderaan dari binatang ini Allah berfirman bermaksud:
``Dan Allah menjadikan kuda, baghal serta keldai untuk kamu menunggangnya dan menjadi perhiasan dan Ia menjadikan apa yang kamu tidak mengetahuinya``. (16. 8).
Demikianlah Allah sediakan untuk kehidupan dan keselesaan hidup manusia. Segala persediaan yang dikurnikan ini diharapkan mereka tergolong di kalangan orang yang bersyukur (16.14). Dan Allah menyebut bermaksud:
``Dan jika kamu hendak menghitung nikmat Allah nescaya kamu tidak terhitung. Sesugguhnya Allah Amat Pengampun dan lagi Amat Mengasihani (16.18).
Demikianlah approach lembut dari segi dakwah yang diharap manusia insaf serta bersyukur dan mematuhi perintah Allah.

Sekian.

No comments:

Post a Comment