January 29, 2011

YDP Lancarkan Pelan Strategik MPKj 2009 - 2013
Kajang, 28 Januari = 23 Safar (Jumaat):

Dalam satu majlis ringkas sebelum memulakan Mesyuarat MPKj Bil.1/2011, YDP MPKj Dato` Hasan Nawawi bin Abd. Rahman melancarkan buku Pelan Strategik MPKj 2009-2013 yang merupakan hasil bengkel-bengkel yang telah diadakan sebelumnya dan mengalami pembaikan-pembaikan. Antara objektifnya ialah mewujudkan Bandar yang sejahtera, selesa dan disenangi, berupaya menyediakan perkhidmatan menepati keperluan misalnya dengan menyediakan infrastruktur yang kondusif, melaksanakan perkhidmatan teras dari segi jalan, longkang, sampah, lampu dan rumput dengan lebih cekap, dinamik dan berkeberkesanan dan melaksanakan undang-undang mengikut akta yang digunapakai. Pelan ini menjadi dasar dan panduan kerja MPKj bagi tempoh lima tahun akan datang dan juga menjadi asas dan rujukan kepada penduduk di dalam membuat aduan dan hak mendapat perkhidmatan dari MPKj.

Dato` Hasan selaku YDP MPKj di dalam ucapan ringkasnya menekankan perubahan yang bakal berlaku dari segi perhubungan transportation dalam mana Perbadanan MRI akan membina rangkaian pengangkutan mulai 2012 dari Sungai Buluh ke Kajang yang jaraknya sejauh 51 km. Laluan ini sebagaimana dibentang oleh SPAD (Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Development) dan laluan ini dikenali dengan Laluan Blueline. Daripada 51 km jalan 13.7 adalah melalui kawasan Kajang. Dari Sungai Buluh ke Jalan Duta adalah merupakan laluan dibina atas jalanraya. Daripada Jalan Duta ke Bangunan Punex, iaitu sejauh 23 km. adalah merupakan jalan di bawah tanah. Mulai dari Bangunan Punex keluar semula mengikut jalanraya sehingga ke Simpang Balai Polis Kajang dan berakhir ke Hentian Kajang di Jalan Reko. Hentian ini dianggap tempat pertemuan segala perhubungan dari utara ke selatan dan ke pelbagai tempat lagi. Pembangunan di sini akan diperluaskan di atas tapak seluas 12 ekar kepunyaan KTM, termasuklah menyediakan tempat parking secukupnya. Dengan siapnya rangkaian perhubungan darat ini dapat memberi kemudahan kepada penduduk dari segi pergerakan mereka terutama antara Sungai Buluh dan Kajang di samping menambah lagi peluang pekerjaan.

MPKj berharap dengan kewujudan perkhidmatan transportation berkenaan dapat merealisasikan Motto MPKj mewujudkan Bandar selesa, selamat dan Mesra serta melaksanakan tugas dengan cepat dan tepat.

Sekian.

No comments:

Post a Comment