July 18, 2013

Bahagian Kedua: Universiti Kebangsaan Yang Saya Kehendaki


BBB, 08 Ramadhan 1434 = 17 Julai 2013 (Rabu):

Dari segi pentadbiran yang dijalankan oleh pihak universiti ini, saya berpendapat cara tersebut adalah cara pentadbiran yang biasa dijalankan di mana-mana jabatan. Setakat ini yang ternyata kurang memuaskan ialah dari segi perpustakaan seperti kekurangan buku dan tempat yang tidak begitu memuaskan, tetapi soal ini rasanya tidak dapat disalahkan bulat-bulat kepada pihak universiti. Kelemahan ini tidak dapat diatasi dalam jangka waktu yang pendek dan universiti ini begitu muda umurnya. Walau macam mana kita berharap pihak berkenaan dengan perpustakaan haruslah berusaha untuk memberi perkhidmatan yang lebih memuaskan lagi. Perpustakaan Universiti Kebangsaan mestilah bertaraf sebagaimana universiti-universiti yang telah maju di dunia ini. Rasanya hasrat ini boleh dicapai apabila universiti ini mempunyai bangunannya sendiri kelak.

Di dalam bidang akademik, langkah-langkah universiti memberikan kursus-kursus secara intensif demi menjaga standard universiti ini sangat-sangatlah menarik perhatian. Peperiksaan yang diadakan tiap-tiap penggal itu tentunya untuk menilaikan kemajuan siswa dalam pelajaran mereka, tetapi haruslah diingat peperiksaan yang kerap diadakan boleh bertukar sebagai bukan peperiksaan oleh terlalu kebiasaan. Kerapnya peperiksaan hanya memupuk semangat siswa mengkaji pelajaran dalam bidang tertentu yang ada hubungannya dengan peperiksaan, bukannya memupuk mereka mencintai ilmu pengetahuan. Peperiksaan mengikat siswa dengan tajuk-tajuk kursus yang diberi oleh pensyarah. Keinginan membaca secara meluas selalu terhalang kerana digesa oleh peperiksaan. Bentuk peperiksaan seperti ini bukan lagi sebagai penilaian, tetapi sebagai suatu hukuman ! Tiap mereka yang mau diadili dan dihukum perlu bersikap sehabis-habis baik, berpura-pura dari kebiasaan atau kebolehannya yang sebenar. Di sini konsep universiti yang pada asalnya bersifat mendorong, tidak lagi sebagai pendorong, tetapi sebagai hakim yang menghadapi pesalah-pesalah. Saya fikir tanpa peperiksaan yang kerap pun pihak universiti boleh mengetahui nilai kebolehan seseorang siswa dari perbincangan, kerja harian, esei, tutorial dan sebagainya. Lagi pun pada kebiasaannya tiap kali peperiksaan biasanya memberi keputusan yang lebih kurang sama. Orang yang memang pandai itulah menduduki top list. Tiap-tiap kali peperiksaan menjadikan orang yang kurang bernasib baik selalu di dalam kekeciwaan yang pahit …frust ! Kalau tiap kali peperiksaan memberi keputusan yang sama, apa perlunya diadakan peperiksaan selalu ? Merujuk kepada pendapat saya di atas bahawa seseorang tidak menguasai semua bidang kecuali di dalam lapangan tertentu. Berasaskan pendapat ini saya tidak bersetuju dengan cara yang dijalankan oleh universiti ini yang mewajibkan siswa-siswanya lulus di dalam semua unit mata pelajaran yang diambilnya. Sebagaimana pengalaman yang lalu, seseorang siswa yang baik dalam bidang sastera umpamanya teraninya bila dihukum tidak lulus lantaran gagal dalam mata pelajaran Hisab yang memang tidak boleh dikuasainya. Syarat-syarat kelulusan seperti ini sepatutnya dikaji supaya tragedi seperti itu tidak berulang lagi.

Adalah baik bagi sesebuah universiti sekiranya dapat menempatkan semua siswanya tinggal di dalam kampus, dengan demikian mreka dapat menumpukan sepenuh masa kepada pelajaran tanpa diganggui masalah luar seperti rumah sewa, makan minum, pakaian dan kenderaan. Walaupun tinggal di kolej adalah baik tetapi pihak universiti haruslah menyedari bahawa bayaran tinggal di kolej amatlah tinggi jika dibandingkan dengan perbelanjaan tinggal di luar – walaupun agak sukar. Siswa-siswa yang tidak mendapat sebarang biasiswa atau mendapatnya, tetapi tidak mencukupi sudah tentu memilih untuk tinggal di luar. Kolej nampaknya lebih mementingkan segi keuntungan dari segi kebajikan kepada siswa-siswanya. Kiranya pihak universiti mau menggalakkan siswa-siswa tinggal di dalam - baik di Kolej Pertama atau di Kolej Kedua yang masih kosong, pihak universiti haruslah mengutamakan kepentingan dan kebajikan siswa-siswanya. Suatu hal yang tidak dapat dinafikan baik siswa-siswa yang tinggal di Kolej atau di luar mereka mempunyai masalah masing-masing baik dari segi ekonomi, akademik atau kekeluargaan (bagi mereka yang telah berkeluarga). Masalah-masalah seumpama ini tentulah mengganggu fikiran mereka di dalam menghadapi pelajaran. Menyentuh soal ekonomi sebagaimana tersebut di atas, bahawa tidak semua siswa-siswa mendapat biasiswa sepenuhnya dari pihak-pihak tertentu. Kalau mereka mendapat pinjaman umpamanya kadang-kadang tidak mencukupi. Apa lagi bagi mereka yang sudah berkeluarga yang antaranya membawa keluarga bersama. Problem ekonomi kadang-kadang benat-benar membuntukan fikiran mereka lebih-lebih lagi bila menghadapi keadaan-keadaan di luar dugaan seperti sakit atau kemalangan. Selain dari problem ini siswa-siswa juga mungkin ditambahi oleh problem akademik, terutama bagi mereka yang kurang maju di dalam pelajaran. Mereka senantiasa terasa berada di dalam kegentingan – resah dan bimbang pada hukuman tidak lulus ! Kadang-kadang pula secara berbetulan terpaksa menerima kerja bertindih tindang lima enam perkara di dalam seminggu minta diselesaikan di dalam tempoh yang pendek. Oleh tiada kecukupan masa akibatnya mereka terpaksa berkejar ke sana ke mari bagai kucing kejatuhan anak untuk menyiapkan kerja-kerja dalam jangka masa yang ditentukan meskipun tanpa mutu. Saya fakir banyak lagi problem yang dihadapi oleh siswa-siswa yang tidak kita sedari. Sebaik-baiknya pihak universiti harus mengadakan `close contact` dengan pihak siswa-siswa untuk mengetahui dan cuba menolong menyelesaikan sesuatu problem yang patut diberi pertolongan. Meskipun dahulu ada terdengar pihak universiti ingin mengadakan badan-badan penasihat siswa, tetapi ura-ura itu nampaknya hingga kini tidak dapat kita tentukan sama ada telah berjalan atau pun tidak. Badan yang seperti ini atau apa bentuk jua dengan tujuan yang sama patutlah diwujudkan segera. Sekurang-kurangnya boleh menjadi tempat pengaduan siswa-siswa untuk menerima nasihat. Untuk mengatasi masalah ekonomi mereka kalau perlu patutlah pihak universiti menubuhkan Tabung Bantuan Segera. Tabung ini bolehlah diletak di bawah Persatuan Mahasiswa, jika difikirkan munasabah.

Waktu akhir-akhir ini kita selalu mendengar orang membicarakan tentang akhlak dan budi bahasa pelajar-pelajar kita di institusi-institusi pengajian tinggi. Pada umumnya masyarakat merasa kecewa dengan tingkah laku mereka, misalnya kerana berambut panjang dan ada pula membuat kecoh mengatakan ada di antara mereka bersekedudukan sebagai suami isteri tanpa nikah. Ada suara-suara menyarankan semacam ugutan terhadap mereka. Siswa berambut panjang umpamanya dicadangkan supaya dipotong biasiswanya, bukan rambutnya ? Kita dapati sikap yang diambil oleh pihak tertentu ini sebagai kebudak-budakan. Pemotongan biasiswa tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut secara sebenar-benarnya. Tidak ada hubungan sebab musabbab antara keduanya, bahkan tidak logik sama sekali. Bagaimanakah pendirian pihak tertentu antara siswa berambut panjang, tetapi jaya dalam pelajarannya dengan siswa yang tidak berambut panjang tetapi tidak jaya dalam pelajarannya. Yang manakah hendak dipotong biasiswanya ? Dalam hal ini saya berpendapat environmentlah yang telah menyebabkan merebaknya pengaruh yang tidak diingini ini. Kepada siapakah salahnya hendak diletakkan tentang lumrahnya perkembangan pengaruh ini di kalangan anak-anak muda kita ? Kalau benar-benar pengaruh ini hendak disekatkan saya berpendapat penyebarannya di mass media hendaklah disekat langsung. Tetapi saya sendiri ragu-ragu sama ada bolehkah dijalankan langkah yang begini ideal. Di dalam hal ini saya rasa segala-galanya kembali kepada jiwa seseorang. Sekiranya jiwanya disaluti budi dan akhlak agak sukar sedikit untuk dipengaruhi oleh nilai-nilai yang agak kurang sopan. Jiwa yang berbudi tinggi boleh diibaratkan sebagai ikan yang hidup di air masin, oleh kerana hidupnya betapa masinnya air di kelilingnya, tetapi dagingnya tidak kemasiman. Ikan yang mati bila digarami lantas menjadi masin. Demikian jiwa yang mati – tidak berbudi senang dipengaruhi luar (Suatu petikan dari pendapat Kiyai Haji Anwar Musaddad). Dalam hal ini Universiti Kebangsaan dalam melengkapi siswa-siswanya dengan ilmu pengetahuan tidaklah harus mengabaikan niali-nilai akhlak dan budi dari jiwa mereka supaya suasana yang  tidak diingini dapat kita cegahkan dari awal sebelum merebak masuk di kalangan kita. Hendaknya peradaban yang kita bina jangan hanya dari keeping-keping besi, ketul-ketul batu dan longgok-longgok kayu. Peradaban material tidak akan memberi puncak kepuasan tanpa disertai peradaban jiwa.

Pada mula-mula Universiti Kebangsaan dibuka Mei 18, 1970 saya merasa begitu kagum ketika bersama di dalam majlis perkenalan antara tenaga-tenaga pengajar dan mahasiswa-mahasiswa. Pihak pensyarah-pensyarah Universiti Kebangsaan mengatakan bahawa di dalam universiti siswa-siswa haruslah bergaul mesra dengan tenaga-tenaga pengajar, dari segi sosial anggaplah mereka sebagai setaraf. Siswa-siswa bebas mengemukakan pendapat dan buah fikiran. Beberapa majlis pada awalan pembukaan memanglah demikian. Kagum saya dengan keadaan seperti ini, sebelumnya memang tidak pernah saya alami. Udara universiti sungguh-sungguh memberi nafas dan cara hidup yang baharu kepada saya pada masa itu. Di Sekolah kami hormati dan menjunjung tinggi guru-guru, jauh dari membuat kawan. Setelah berlamaan rupanya suasana seperti ini buat sementara sahaja. Kadang-kadang saya rasa kata-kata semasa itu bagai pura-pura. Kontaks sedemikian tidak saya dapati di kebelakangan dan status sosial rupanya makin jauh merenggang. Problem-problem siswa terus dibawanya berlalu sendiri. Untuk berkontak dengan tenaga pengajar secara informal nampaknya menjadi begitu ideal. Bolehkah hasrat ini dikurangkan dengan diadakan perjumpaan, dialog-dialog di antara tenaga pengajar dengan siswa-siswa dengan secara tidak formal ?

Saya kira selain dari perlunya siswa-siswa berhubung rapat dengan tenaga-tenaga pengajar, pihak universiti haruslah memberi kerjasama yang lebih erat lagi kepada Persatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia, kerana persatuan ini merupakan badan tertinggi mahasiswa-mahasiswa. Pihak universiti haruslah mendapat fikiran dari Wakil Siswa di dalam masalah-masalah yang berhubung dengan mereka.

Saya bersetuju dengan pendapat Naib Canselor Universiti Kebangsaan yang mengatakan  bahawa Universiti Kebangsaan tidaklah sepatutnya menumpukan kegiatannya semata-mata di bidang akademik, tetapi haruslah juga mengambil berat di dalam bidang sukan. Universiti Kebangsaan haruslah mewujudkan pasukan-pasukan sukan yang bermutu tinggi sebagai duta muhibbah yang akan menaikkan imej universiti ini di mata masyarakat. Pada pendapat saya kegiatan luar ini bukanlah terhad kepada sukan sahaja. Kadang-kadang kita dapati bakat-bakat terpendam seorang siswa sekiranya dapat dicungkil dan diberi bimbingan lebih memperlihatkan keistimewaan siswa dan dapat menaikkan imej universiti. Sebab itu pertumbuhan badan-badan seperti drama, muzik,  kesenian, kebudayan dan kesusasteraan atau lain-lainnya patutlah digalakkan. Di samping mengasah bakat siswa-siswa dengan kegiatan seperti ini siswa-siswa boleh melupakan sementara akan tension mereka terhadap pelajaran. Di samping menumpukan secara mendalam di bidang ilmiah di Universiti Kebangsaan tidaklah sepatutnya mengasingkan dirinya dari masyarakat. Langkah yang diambil oleh Prtsatuan Mahasiswa di dalam masa-masa tutup penggal universiti dengan dengan mengadakan khemah kerja, gotong royong, melakukan penyelidikan terhadap petani, nelayan, boroh dan sebagainya banyak menolong menaikkan imej universiti di mata masyarakat. Usaha-usaha di kalangan pensyarah-pensyarah sendiri seperti memberi penerangan kepada calon-calon  peperiksaan STP, ceramah-ceramah, forum-forum dan lain-lainnya patutlah diteruskan.

Untuk melayakkan Universiti Kebangsaan sebagai puncak Dasar  Pelajaran Kebangsaan dan puncak Ilmu pengetahuan di Negara ini, saya bersetuju bahawa universiti ini haruslah di tempatkan di kawasan yang berhampiran dengan Ibu Kota Kuala Lumpur. Alasan-alasan saya rasa tidaklah perlu dibentangkan di sini kerana telah lumrah diperkatakan orang. Hanya dengan kedudukan yang teguh dan kejayaan yang dapat ditunjukkan di dalam bidang akademik sahajalah yang benar-benar akan dapat menjaminkan masa depan Universiti Kebangsaan yang cemerlang. Universiti Kebangsaan haruslah membuktikan bahawa ianya adalah sebuah universiti yang paling bermutu di Negara ini dan setaraf dengan lain-lain universiti yang maju di dunia ini.

Sekian.

No comments:

Post a Comment