July 17, 2013

Universiti Kebangsaan Yang Saya Kehendaki

-->
BBB, 07 Ramadhan 1434 = 16 Julai 2013 (Selasa):

Di bawah diperturunkan Karangan Peraduan  yang dianjurkan oleh UKM berjudul di atas yang telah dihantar kepada Pejabat Perhubungan Awam, Pejabat Pendaftar, UKM pada 25 November 1971 dan dinilai oleh Panel Peraduan dan mendapat tempat Ketiga. Karangan siswa Tahun Dua Fakulti Sastera ini diperturunkan sebagaimana asal dan tidak diubah, kecuali sistem ejaan lama kepada ejaan kini.

Universiti Kebangsaan Yang Saya Kehendaki

Universiti adalah menjadi puncak cita-cita bagi tiap pelajar yang berjiwa besar. Sebelum saya bernasib baik dapat menjejak tangga universiti, cita-cita tersebut bagi saya tidak mudah terlaksana, namun begitu jika diibaratkan cita-cita tersebut sebagai puncak gunung yang tinggi maka dari lembahnyalah saya daki. Berkat dari usaha tersebut tiba saya ke sini. Apakah sebenarnya yang mendorongkan saya mencari membawa diri ke sini ? Bagi saya beranggapan bahawa universiti adalah lautan ilmu tak bertepi, di sanalah seseorang mahasiswa menerima ilmu, hikmat dan hakikat pengetahuan. Bahawa menyedari kekosongan jiwa, rindu kepada ilmu pengetahuan dan demi memperbaiki diri sendirilah menyebabkan saya sanggup ke sini meninggalkan anak isteri. Apakah saya kehendaki dari Universiti Kebangsaan ?

Saya belajar di Universiti Kebangsaan adalah dengan kehendak dan menjadi pilihan utama saya sendiri. Ini bukanlah bererti kerana saya datangnya dari sekolah Kebangsaan. Kerana hakikat sebenarnya saya tidak pernah belajar di sekolah Menengah Kebangsaan. Saya ke Universiti Kebangsaan dengan kemahuan saya secara belajar sendiri dengan hasrat mau mendukung sama cita-cita kebangsaan menerusi Universiti Kebangsaan. Sepanjang pengetahuan saya baik sebelum atau sesudah berada di universiti tersebut tidak dapat dinafikan bahawa tegaknya Universiti Kebangsaan pada mulanya lebih banyak didorongkan oleh motif-motif politik yang mau menjadikan ``balance of power`` di dalam bidang intelektual di antara kaum di Negara ini. Rasa saya meskipun universiti ini pada mulanya didorongkan oleh motif politik, tapi ia lebih merupakan pemberian hak kepada mereka yang berhak. Tegasnya Universiti Kebangsaan adalah puncak yang dituntut oleh Dasar Pelajaran Kebangsaan.


Apa yang harus diperhatikan oleh Universiti Kebangsaan untuk menjamin masa depannya, Universiti Kebangsaan janganlah bergantung pada pasang surutnya politik untuknya mencari tempat tegak. Kerana dalam jangka panjang politik pasti akan berubah sesuai dengan cita dan selera generasi masa ke masa. Tanpa asas yang kukuh bukan saja Dasar Pelajaran Kebangsaan tetapi kedudukan Universiti Kebangsaan sendiri akan goncang. Menurut kronologi Universiti Kebangsaan adalah universiti ketiga wujudnya di Negara ini, tentunya untuk mendapat keyakinan masyarakat universiti ini haruslah menunjukkan ketinggian mutunya tidak terkebelakang dari universiti-universiti yang telah `established` di Negara ini, dengan kata lain universiti ini haruslah setanding dengan universiti-universiti lain di dunia ini. Bagaimanakah matlamat ini dapat dicapai ?

Saya berpendapat Universiti Kebangsaan tidaklah seharusnya meletakkan cita-citanya setakat menjayakan cita-cita kebangsaan semata-mata, misalnya kerana melaksanakan Dasar Pelajaran Kebangsaan atau mengeluarkan tenaga intelek untuk kepentingan Negara. Kita tidak menolak akan pentingnya tujuan ini, tetapi kalau inilah menjadi tujuan, maka peranan dan daerah yang dimainkan oleh universiti ini begitu sempit sekali. Penyelarasannya dengan universiti-universiti lain di dunia ini mungkin sukar didapati. Universiti Kebangsaan haruslah meletakkan nilai `pure ilmiah` di atas dari `applied ilmiah`. `Applied ilmiah` haruslah menjadi product dari `pure ilmiah` dan bukannya menjadi tujuan utama. Universiti ini hendaklah meletakkan kebenaran menjadi puncak tujuan dari berbagai pengkajian ilmu pengetahuan. Kerana kebenaran adalah menjadi rinduan insan dan menjadi perhentian yang dituju oleh semua liku. Untuk ini universiti haruslah mempunyai kebebasan yang sepenuh-penuhnya untuk berbuat demikian. Mungkin ini adalah satu sebab mengapa sesebuah universiti itu memerlukan kuasa otonominya sendiri. Pada pendapat saya kita belum mencapai kebebasan sebenar-benarnya dalam mencari kebenaran. Saya mengambil satu contoh dari kursus yang saya ikuti berhubungan dengan sejarah. Kita telah menyedari bahawa penilaian baru amat perlu terhadap sejarah Negara kita yang berbentuk Eropah Sentrik itu. Ertinya ketidakpuasan hati kita menunjukkan kita menyedari akan tidak benarnya sejarah kita yang kita pelajari selama ini. Katakan kita berdaya merekonstruksikan kembali sejarah Negara dan bangsa kita, saya tidak yakin kita mendapat kebebasan sepenuhnya mencari kebenaran. Di dalam kita mencari identiti kita dari sejarah lampau Negara dan bangsa kita umpamanya, kita mungkin menghadapi rintangan dari batas-batas politik. Malaysia misalnya selain dari mempunyai jaringan sejarah dengan Indonesia, kita juga mempunyai jaringan sejarah yang rapat dengan negeri-negeri tua Melayu di selatan Thailand dari Segenting Kra membawa ke sempadan Negara kita dengan Thailand sekarang ini. Tetapi hingga kini kita tidak melihat adanya usaha-usaha ke arah tersebut kerana halangan politik. Hasrat mau meletakkan kebenaran puncak ilmiah adalah bersesuaian dengan lambang universiti ini yang dengan lima kuntum bunga raya yang belum kembang melambangkan Rukun Negara, bendera di kanan melambangkan Negara Malaysia dan harimau yang memegang keris dan obor di kanannya melambangkan keberanian menentang kebatilan bersuluhkan pengetahuan, sedang motto di atas sekali sebagai puncak ialah kecintaan terhadap pengetahuan dalam mencari kebenaran `Zidni Ilman` - Ertinya wahai Tuhanku Tambahlah ilmuku.

Sebagai sebuah universiti yang termuda di Negara ini, saya berpendapat Universiti Kebangsaan mestilah berani menghadapi rintangan dan problem yang tentunya perlu diselesaikan. Saya pernah mendengar pendapat umum yang mengatakan bahawa Universiti Kebangsaan akan menerima nasib yang sama seperti Sekolah Menengah Kebangsaan. Anggapan masyarakat ini perlu diberikan perhatian yang berat, kerana anggapan ini benar-benar akan menjejaskan imej universiti ini. Bila saya hubungkan perkara ini dengan pendapat Laporan Jawatankuasa Mengkaji Universiti Kebangsaan dan Universiti Pulau Pinang yang mengatakan bahawa adalah menjadi suatu tragedi Negara sekiranya siswa Universiti Kebangsaan tidak dapat menguasai bahasa Inggeris. Pada pendapat saya  pendapat ini mungkin ada kebenarannya bila kita menilaikannya  pada diri saya sendiri. Ini mungkin saya tidak pernah mempelajari bahasa Inggeris secara sistematik sebelum ke universiti ini, tetapi dari tinjauan saya ramai kawan-kawan yang berkeadaan yang sama dengan saya. Kesilapan ini ialah kerana environment tidak menggalakkan penggunaan bahasa Inggeris. Saya tidaklah mengagungkana bahasa Inggeris, tetapi rasa saya pengaruh bahasa Inggeris tidak mudah dihapuskan dalam dua tiga dekad ini. Kiranya mahasiswa Universiti Kebangsaan tidak mempunyai kebolehan di dalam penggunaan bahasa tersebut, khususnya di dalam percakapan masyarakat akan menilaikan mutu kita rendah meskipun pada hakikatnya dari segi ilmiah universiti kita adalah sama dengan universiti-universiti lain. Dalam hal ini saya berpendapat Universiti Kebangsaan tidaklah memada mengumumkan kepada masyarakat yang universiti ini mewajibkan siswa-siswanya lulus bahasa Inggeris hingga ke tahun ketiganya. Universiti Kebangsaan haruslah mengkaji setakat mana kesan dan kebolehan siswa-siswanya di dalam penggunaan bahasa Inggeris. Universiti ini juga tidaklah sepatutnya  menggantungkan harapannya pada kejayaan Dasar Pelajaran Kebangsaan semata-mata hingga berubahnya tanggapan masyarakat terhadap keistimewaan bahasa Inggeris, kalaupun Dasar Pelajaran Kebangsaan mencapai kejayaan sepenuhnya. Pada pendapat saya kepentingan bahasa tersebut perlu ditekankan kerana ia akan terus digunakan dalam rujukan-rujukan lebih-lebih lagi bagi mereka yang akan menyambungkan pelajaran ke luar Negara.

Menyentuh mengenai bentuk kursus, saya berpendapat sesebuah universiti yang berkembang akan terus memperkembangkan bidang-bidang kursusnya, sebab itu adalah wajar bagi Universiti Kebangsaan menambahkan lagi fakulti-fakultinya baik Fakulti Perubatan, Undang-Undang, Engineering, Institut Bahasa dan sebagainya, tetapi sebelum sesuatu fakulti mau diwujudkan segala-galanya haruslah terlebih dahulu dirancang dengan secukup teliti supaya ianya tidak akan lahir dalam bentuk yang kurang memuaskan dari segi akademiknya. Setakat ini kita tidaklah boleh berbangga misalnya dengan kejayaan di dalam Fakulti Sastera atau Islam kerana kejayaan seperti ini pernah ditunjukkan oleh universiti lain di Negara ini. Kita mau Universiti Kebangsaan menunjukkan kejayaannya di dalam bidang Perubatan, Engineering, Undang-Undang, Pertanian dan sebagainya menerusi bahasa Kebangsaan.

Bentuk kursus Universiti Kebangsaan yang mewajibkan siswa-siswa di dalam Fakulti Sastera dan Islam mengikuti kursus untuk mencapai B.A Honoursnya selama empat tahun itu menyebabkan timbulnya sangkaan orang ramai bahawa ini adalah disebabkan oleh kelemahan bahasa Melayu menguasai bidang akademik. Ini berlainan sekali dengan keupayaan bahasa Inggeris di universiti di Negara ini yang dapat menjayakannya dalam masa cuma tiga tahun sahaja. Walaupun pihak Universiti Kebangsaan mempunyai alasan yang baik untuk mempertahankan kursusnya, tetapi ini adalah menjadi salah satu sebab bahawa Universiti Kebangsaan tidak menjadi pilihan utama kepada bakal-bakal siswa. Hingga sekarang kita belum mendapat kepastian apakah seorang siswa yang akan mengambil diploma umpamanya mesti menghabiskan masanya selama lima tahun ? Kalau demikian bagaimanakah caranya? Pihak universiti haruslah memberi penjelasan mengenai perkara tersebut lebih awal. Mahasiswa pioneer tidaklah sepatutnya dijadikan mangsav experiment !

Universiti Kebangsaan yang pertama mengemukakan kursus secara liberal di peringkat universiti di Negara ini adalah merupakan suatu konsep yang baharu. Ditinjau dari sudut mempelbagaikan pengetahuan siswa dari berbagai fakulti, saya berpendapat kursus ini ada baiknya, tetapi dilihat dari sudut yang lain ada kelemahanntya. Sebagaimana diketahui kebolehan seseorang pada kebiasaannya terbatas dan tidak meliputi dalam semua bidang. Tiap-tiap  seseorang biasanya mempunyai suatu keistimewaan yang tertentu sahaja. Mewajibkan berbagai mata pelajaran khususnya yang tidak diminati oleh naluri siswa merupakan suatu pengkhianatan terhadap jurusan kebolehannya. Sebagai suatu contoh pada tahun 1970/71 pihak Universiti Kebangsaan telah mewajibkan mahasiswa Fakulti Sastera dan Islam mengambil matapelajaran Hisab, pada tahun itu Hisab  telah mengkhianati sebahagian besar masa yang paling berharga kepada siswa mempelajari dan memaksa diri terhadap apa yang mereka tidak dapat kuasai dan tidak disukai. Kegagalan mata pelajaran ini didiami oleh pihak universiti. Dalam hal ini mahasiswa pioneer telah menjadi mangsa experiment. Saya tidak menolak akan faedah yang saya dapati dari konsep liberal terutama dalam Sains Umum. Kadang-kadang saya rasa konsep seperti ini adalah lebih praktis jika dijalankan di Sekolah menengah peringkat atas. Apakah kita telah mundur, meletakkan diri kita dengan sistem campur baur ke peringkat Sekolah menengah ? Saya berpendapat masa yang pendek dan paling berharga semasa di universiti haruslah digunakan oleh pihak universiti untuk memupuk siswa-siswa dari segi kebolehan mereka. Benar bahawa di peringkat yang lebih tinggi dari B.A. siswa-siswa berpeluang membuat pengkhususan di dalam bidang yang dikuasai mereka, tetapi masa yang dilalui mereka sebelumnya  sudah cukup untuk menenggelamkan kebolehannya kerana terpaksa struggle untuk menguasai apa yang tidak diminati. Dengan itu ramailah mereka yang tidak berpeluang melayakkan diri ke peringkat yang lebih atas lagi.

Apa yang saya nampak Universiti Kebangsaan merangka dasarnya untuk mengeluarkan siswa-siswanya yang bersesuaian dengan kehendak Negara semata-mata. Dalam hal ini kita akui bahawa universiti ini tidaklah seharusnya mengasingkan diri dari masyarakat, tetapi sebagaimana saya tegaskan di atas bahawa nilai ilmu pengetahuanlah seharusnya menjadi puncak cita-cita universiti ini. Universiti Kebangsaan janganlah hanya menjadi kilang yang memproses dan memprodakkan `Made In Malaysia` sahaja, tetapi haruslah bersifat universal selari dengan mana-mana universiti yang maju di dunia ini. Bila puncak ini dapat dicapai keperluan Negara dengan sendiri dapat diselesai. Universiti Kebangsaan haruslah mengkaji konsepnya supaya benar-benar bersifat membimbing kebolehan siswa, ttapi bukan memaksa..

(Akan diikuti sambungan Bahagian Kedua)

Sekian.

No comments:

Post a Comment