July 24, 2013

Pentingnya Muzium, Contoh Batu Bersurat Terengganu Menggerakkan Kesedaran Permuziuman & Menjadi Identiti Negeri

-->
BBB,  14 Ramadhan 1434 = 23 Julai 2013 (Selasa):

Mengapa sebuah replika batu yang patah yang tidak menarik dari segi bentuk diletak dalam almari sebagai sebahagian dari bahan galeri ? 
Menerima replika batu dari plastic adalah pengalaman Penulis yang membentang kertas kerja dalam Seminar Islam Di Terengganu di Muzium Negeri Terengganu pada 14-15 Julai 1991 dan sebagai cenderahati diberi kepada Penulis Replika Batu Bersurat Terengganu bersama dengan beberapa buah buku. Mengapa Penulis begitu menghargai terhadap pemberian replika itu ?

     
 

Dari segi realitinya, replika dari plastik yang membentuk batu patah itu tidak berharga, tetapi makna di sebalik replika berkenaan mengisyarat kepada keunggulan nilai, sejarah, budaya, penulisan, keilmuan dan keislaman bukan saja di negeri Terengganu, tetapi juga di Alam Melayu. Batu Bersurat yang ditemui di Kampung Buluh, Kuala Berang yang dibuktikan secara kajian ilmiah oleh Profesor Dr. Syed Muhammad Naguib al-Attas bertarikh Jumaat 4hb. Rajab 702H. bersamaan 22hb. Februari 1303M. (Syed Muhammad Naguib al-Attas, The Correct Date of The Trengganu Inscription, Muzium Negara, Kuala Lumpur, 1970: 23) membongkar banyak maklumat berhubung dengan keislaman di Alam Melayu. Antaranya:


1)      Bukti bermulanya tulisan jawi berdasarkan huruf al-Qur`an itu mula digunakan di Terengganu dan juga di Alam Melayu pada, bahkan sebelum tarikh di atas
2)      Penerimaan Islam di Alam Melayu tidak lewat dari awal abad ke 14 (1303M.)
3)      Aqidah dan aturan-aturan keislaman telah diterima dan dijalankan di Terengganu pada masa itu. Ini bermakna kemasukan Islam adalah lebih awal daripada tarikh Batu Bersurat (Shafie Abu Bakar, Tok Pulau Manis Dan Pengasasan Pendidikan Islam, dlm. Muhammad Abu Bakar, Ulama Terengganu: Suatu Sorotan, Jawatankuasa Koleksi Terengganu & Utusan Publications & Distributers Sdn. Bhd., Kuala Terengganu – Kuala Lumpur, 1991: 53).
4)      Terengganu adalah negeri tua yang mempunyai hubungan dagang dengan Pasai yang juga menerima Islam sejak abad k 13. Terdapat catatan awal mengenai Terengganu (Foloan = Kuala Berang)  oleh pelayar-pelayar Cina seperti Chao Ju Kua dan Chao Chu Fei yang membuktikan kewujudan negeri tersebut dan kegiatan-kegiatan sejak awal abad ke 13 (Haji Muhammad Saleh bin Haji Awang (Misbaha), Terengganu Dari Bentuk Sejarah, Utusan Publications & Dirtributors, Kuala Lumpur: 1978: 4 – 9).
5)      Tulisan Jawi memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di Alam Melayu.

Memang menjadi tabii manusia, apabila menemui sesuatu yang anih, tergerak rasa ingin tahu. Demikianlah Batu Bersurat yang sekian lama menjadi pelapik basuh kaki bagi menaiki ke surau di Kampung Buluh, Kuala Berang bila dikenalpasti pada `Batu` itu ada tulisan oleh seorang peniaga yang datang ke Kampung Buluh iaitu Syed Husin bin Ghulam al Bukhari dalam tahun 1902, maka Batu itu dibawa ke Kuala Terengganu dan dipersembahkan kepada Sultan Zainal Abidin ke III. Oleh kerana tiada pakar yang mampu membaca apa yang terakam di Batu itu pada masa itu, maka Tuanku Sultan  memerintah Batu itu disimpan di atas Bukit Puteri, Kuala Terengganu. Usaha membacanya untuk mengetahui kandungannya telah dilakukan pada tahun 1922 antaranya oleh H.S.Paterson Penolong Penasihat British di Terengganu, Photonya juga pernah dihantar ke Universiti Oxford untuk dibaca. Turut mengkajinya oleh Prof. S.Q Fatimi Profesor Pelawat dari Pakistan di Universiti Malaya. Beliau membuat kajian terhadap kandungan Batu Bersurat Terengganu dan menjadi sebahagian dari kandungan bukunya yang berjudul, Islam Comes To Malaysia. Menurut S.Q. Fatimi:


``The inscription on the stone which was definitely meant to be a pillar, records an order to promulgate certain legal provisions. The front face which forms the preface contains a proclamation ordering rulers and governors to expand and uphold the Islamic faith and the teachings of the Apostle of Allah, and concludes with a date which reads ``in the month of Rajab in the Cancer year 702 A.H. (i.e. February 1303 A.D.)``.

(Fatimi, S.Q. Islam Comes to Malaysia, Malaysian Sociological Research Institute Ltd,. Singapore, 1963: 60).

Di atas sebagai satu contoh betapa bermaknanya sesuatu monumen yang bernilai sejarah bagi masyarakat, dan Negara. Dengan satu monumen banyak maklumat diketahui yang memberi pengenalan dan identiti yang mewarisinya. Bagi sesuatu masyarakat dan bangsa tentu banyak bahan-bahan yang dapat dijadikan koleksi dan diangkat sebagai bahan warisan bagi kepentingan bangsa dan Negara yang mewarisinya. Lantaran itu adalah penting koleksi berharga dihimpun di dalam satu tempat yang dikenali dengan muzium sebagai arkif dan warisan bangsa. Muzium sebagai telah disebut adalah kepustakaan yang sama peranannya dengan perpustakaan. Sebagaimana adanya perpustakaan mencerminkan budaya masyarakat membaca dan intelektual, maka demikianlah dengan kewujudan muzium melambangkan budaya tinggi bagi masyarakat yang mewujudkannya. Kesedaran permuziuman dan kepentingannya patut menjadi budaya masyarakat kita.


Penemuan Batu Bersurat Terengganu, ditambah dengan bahan-bahan lain yang ditemui di negeri itu menggerakkan usaha mendirikan Muzium Negeri Terangganu (1978) yang antaranya atas keinginan mengabadikan Batu Bersurat Terengganu yang paling berharga itu agar tidak kekal di tempat lain sebaliknya ianya dibawa balik dan diabadikan di negeri asalnya (Terengganu) –(Penyata Perbelanjaan Program Sambutan Perayaan 25 Tahun Lembaga Muzium Negeri Terengganu (30 Januari 2003). Pengembalian Batu Bersurat Terengganu ke negeri Terengganu mengukuhkan identiti negeri itu sebagai negeri yang terawal menerima dan menggunakan tulisan jawi, negeri yang kukuh dengan niali-nilai keislaman dan masyarakatnya hidup dengan budaya dan nilai keislaman. Nilai ini terus diperkukuhkan dengan institusi-institusi pendidikan keislaman di negeri itu_ Kebanggaan negeri itu dengan Batu Bersurat, bukan setakat Batu itu disimpan di Muzium Negeri Terengganu sebagai monumen paling utama dan berharga, tetapi replikanya diletak di bulatan jalan utama negeri itu di samping menjadi logo bagi kegiatan-kegiatan yang releven menggunakan lambang Batu Bersurat Terengganu berkenaan. Sebenarnya dengan penemuan Batu Bersurat Terengganu yang ditemui di Kampung Buluh, Kuala Berang, Trengganu bertarikh 702H/1303M. itu memberi imej dan identiti yang paling kukuh yang dibanggakan oleh negeri itu.

Sekian.

No comments:

Post a Comment