July 27, 2013

`Puisi Siswa` Antologi Pertama Mahasiswa UKM Diterbitkan

BBB, 14 Ramadhan 1434 = 23 Julai 2013 (Selasa):

Sejak penubuhan UKM pada 18 Mei 1970 di Kampus Jalan Pantai, Pantai Baru, Kuala Lumpur, kalangan mahasiswa ada yang terlibat di dalam kegiatan sastera. Mereka menubuhkan Studi Kelab Sastera UKM pada 23 Julai 1970, iaitu Persatuan Sastera terbuka bagi semua mahasiswa UKM, manakala Mahasiswa Institut Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu (IBKKM) menubuhkan persatuan Penulis IBKKM secara khas bagi mahasiswa IBKKM. Antara mereka sudah berjinak-jinak di dalam bidang penulisan seperti Shafie Abu Bakar, Awang Sariyan, Wan Bakar Wan Dagang, Rahman Shaari dan Zainuddin Ayip. Antara Mahasiswa menjadi pengarang dan penulis Gemasiswa, akhbar bulanan yang diterbitkan oleh Persatuan Mahasiswa UKM (PMUKM). Baik Grupemuisi UKM, maupun Persatuan Penulis IBKKM, mereka amat rapat dengan Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai sebuah Institusi yang memajukan bahasa dan sastera tanahair. Kegiatan-kegiatan yang diadakan misalnya penubuhan Studi Kelab sastera UKM, mengadakan Malam Irama Sastera dan sebagainya diadakan dengan penyertaan mereka yang dari DBP. Sesudah lima tahun bergiat dalam penulisan dan bersastera, melalui sokongan Dr. Muhammad Haji Salleh Pensyarah dan Penasihat Studi Kelab Sastera UKM usaha dilakukan bagi menerbitkan sebuah antologi Puisi Siswa UKM. Tugas diberi kepada saudara Zainuddin Ayip mengetuai pengumpulan puisi. Pihak Dewan Bahasa dan Pustaka memberi kerjasama menerbitkan antologi yang diberi judul `Puisi Siswa`, iaitu antologi puisi pertama mahasiswa UKM yang diterbitkan (1976) oleh penerbit terkenal Dewan bahasa dan Pustaka.

`Puisi Siswa` bersaiz kecil 18 x 11 sm. (43 halaman) ini memuat puisi seramai 13 orang siswa dengan 37 buah puisi. Seorang diberi ruang antara satu hingga lima buah puisi. Mereka yang mendapat ruang dalam antologi ini ialah:

1)      Abd. Ghani Ibrahim  (4)

a) Berdiri di sini  b) Ekotaip   c) Rambut ini gugur  d) Gigiku

2)      Arrifin Mohammad  (2)

a)      Menunggu  b)  Tengkujuh

3)      Awang Sariyan  (1)

a)      Ruang-Ruang Empat Penjuru

4)      Bakar Wan Dagang  (3)

a)      Menanti Jawaban  b) Itulah Aku, Setelah Puas Kauderanya c) Di atasnya Kau Bernafas Senang Jua

5)      Faridah Yahya  (2)

a)   Kalau  b) Sepanjang Mata yang Tertawa

6)      Khadri Haji Ahmad  (2)

a)  Mencari   b) Jauh

7)      Mohammad Adam (3)

a)  Koma   b)  Hujan  c)  Tapak-Tapak

8)      Mokhtar Kamaruddin Daud  (2)

a)      Pengembara  b)  Kata-Kata

9)      Muda Daud Yusof  (2)

a)      Anjing-Anjing  b)  Pertemuan dan Harapan

10)   Nordin Jaafar  (2)

a)      Kegelisahan  b)  Diri

11)   Rahman Shaari  (4)

a)      Pencarian  b) Masa  c) Di Tempat Tidur  d) Hari-Hari Tak Pernah Panjang

12)   Shafie Abu Bakar  (5)

a)      Di Suatu Persimpangan b) Hutan-Hutan Batu  c) Jalanan Hidup d) Hidup Yang Diburu  e)  Pencari

13)    Zainuddin Ayip  (5)

a)      Bunga Lalang  b) Suatu Saat Namamu Akan Kuucapkan Juga  c) Tepi Jalan Ini
d)     Mengganggu  e)  Lihatlah Aku dan Anakmu Ini.

Antologi ini diberi pengenalan oleh Dr. Muhammad Haji Salleh yang mengingatkan perlunya kematangan di dalam menulis, kata Muhammad,

``Yang amat diperlukan oleh kesusasteraan Malaysia dewasa ini adalah kematangan fikiran dan seni.`` Menurut Muhammad,
``Tidak ada jalan pendek.`` katanya, Penulis memerlukan sepuluh tahun untuk mencipta gaya dan pendekatan sendiri dan dua puluh tahun pula untuk membina suatu perbendaharaan kata yang bersih, tulen dan mudah dilentur.

Menurut Muhammad sudah tentulah banyak kelemahan pada peringkat permulaan menulis, tapi beliau berpendapat ada kejujuran di dalam Puisi Siswa yang menampilkan pengalama peribadi dan tidak terikat dengan pengucapan tradisi, ada keseriusan di dalam memilih tema-tema, style-style dan keberanian mengekspresikan sesuatu yang belum dipuisikan. Muhammad merasa optimis bakat-bakat yang ada mempunyai ruang dan peluang menjanjikan.

Sebenarnya daripada 13 penulis ini beberapa orang daripada mereka menunjukkan bakat. Rahman Shaari selaku penulis muda sudah menunjukkan kematangan berekspresi dengan tema yang berat dan intelektual dengan bahasa yang padat dan tidak sengaja dibunga-bungakan.

Pencarian

Pertemuan di Masjid Negara
Mata bercanggah dengan akal
Aku tak pantas mentafsir
Penglihatan begini
Jelas dan kontras
Sampai aku kehilangan diri.

Aku tau,
Benar berlawanan dengan salah
Kadang-kadang salah keduanya
Tapi tak mungkin kedunya benar
Dan kebenaran itu
Tersepit dan terhimpit
Di celah kesalahan.

Belum berhujung pencarianku
Dan aku belum menentu
Belum menghukum
Cuma belajar menghakimkan.

(Puisi Siswa, 1976: 27).

Rahman melontar persoalan menggunakan elemen kontradiksi, persoalan kontras dengan  bahasa yang jelas. Gaya berpuisi sedemikian menjadi identiti perpuisian Rahman.


Awang Sariyan yang kelak lebih terkenal sebagai Pakar Bahasa turut berpuisi mengenai realiti yang dihadapi di alam mahasiswa. Fragmen dari puisinya:

Ruang-Ruang Empat Penjuru

……
Di ruang empat penjuru ini
Aku berbicara
Melepaskan kongkongan sekitar
Melarikan mata dari empat penjuru
Yang sempit
Ke kertas menghidupkan kata-kata.

….
Kini hidupku terasa
Semakin singkat
Kerana siangnya
Sebahagian besar
Di bilik-bilik kuliah
Dan malamnya
Sebahagian besar
Di librari.
 (Puisi Siswa, hlm. 7).

Demikian luahan Awang Sariyan setelah menjadi mahasiswa dengan beban kursus yang dihadapi. Bahasa yang digunakan agak prosaik.

Antara yang berbakat ialah saudara Bakar Wan Dagang – Mahasiswa dari Fakulti Islam yang sebelum ini pernah menulis – termasuk berpuisi. Contoh puisinya yang berjudul

Menanti Jawaban
…..
Berdiri bisu di sini
Melihat dan memikir
Tanpa jawaban
Tanpa keberanian
Bukan ertinya
Suatu kemenangan
Dan kepuasan
Sedang persoalan
Kian mendsak jawaban.

(Puisi Siswa, hlm. 9).

Wan Bakar menampilkan persoalan mistri yang menuntut jawaban yang masih tidak berjawab.

Juga expresi Zainuddin Ayip di dalam:

Lihatlah Aku dan Anakmu ini.

….

Dan sekarang lihat ini
Tanpa bandingan
Anakmu menangis di tepi jalan
Terbatuk-batuk di malam yang basi
Tangannya menekan perutnya yang lapar
Dan tertidur melengkung di kaki lima

(Puisi Siswa: 40).

Demikianlah rasa kemanusiaan Zainuddin Ayip terhadap pengemis yang terbiar dan terabai.

Shafie Abu Bakar yang diberi ruang untuk lima buah puisinya. Antaranya  menggambarkan tentang kesesakan Kuala Lumpur yang didepaninya. Kata Shafie,

Hutan-Hutan Batu

Di Kota ini
Lembah dan pamahnya penuh terisi
Kini bukit-bukit bertukar menjadi
Batang-batang mati gelempang di bumi
Memutih tumbuh cendawan-cendawan
Hutan-hutan batu
Tegak meluru.

(Puisi Siswa, hlm. 32).

Demikian beberapa contoh petikan ungkapan dari penyair-penyair muda yang kita kira menjanjikan. Sememangnya beberapa dari mereka muncul sebagaipenyir mapan – contohnya saudara Rahman Shaari.

`Puisi Siswa` meletakkan asas awal bagi beberapa penyair di UKM muncul sebagai penyair berbakat dan mapan bersama-sama dengan kafilah penyair tanahair.

Sekian.

No comments:

Post a Comment