July 22, 2013

PMUKM Selaku Badan Induk Bagi Persatuan-Persatuan Mahasiswa Di UKM - Membina Budaya Kepimpinan

-->

BBB, 11 Ramadhan 1434 = 20 Julai 2013 (Ahad):


Sejak ditubuhkan Persatuan Mahasiswa UKM (PMUKM) pada 13 September 1970 PMUKM yang diketuai Presiden Pertamanya saudara Ramli Ibrahim bergerak maju dan membina budaya kemahasiswaannya yang tersendiri. PMUKM mempunyai hubungan yang erat dengan Persatuan Mahasiswa UM (PMUM) yang antara pemimpinnya ialah saudara Salleh Yusof dan juga dengan Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya (PBMUM) yang pemimpinnya saudara Nordin Razak. PMUKM juga bekerjasama dengan Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) yang ditubuh dan dipimpin oleh saudara Anuar Ibrahim. Kami mengikuti Kursus Kepimpinan hingga ke Johor Baharu dan diraikan oleh pihak Kerajaan Negeri yang Menteri Besar pada masa itu ialah Tan Sri Dato` Othman Saat. Bersama dengan persatuan-persatuan mahasiswa di atas mahasiswa bersatu tenaga menunjuk perasaan terhadap isu-isu penting. Misalnya membantah lawatan Perdana Menteri Thailand General Thnom Kithikachong ke Malaysia sebagai protes terhadap tekanan dan pembunuhan pejuang-pejuang kemerdekaan negeri-negeri Melayu di Selatan Thailand dan terbununhya (hilang) Haji Sulong Pemimpin Pejuang Kemerdekaan di Patani.


Selepas penubuhan PMUKM, pihak PMUKM mengalu-ngalukan perlantikan Y.A. B. Tun Abdul Razak sebelumnya selaku Canselor UKM yang pengumuman perlatikan itu dibuat pada Jumaat 10 Julai 1970 ketika kehadiran Dato` Abdul Rahman Ya`kob Ketua Menteri Sarawak berikut dari tunjuk perasaan mahasiswa UKM kerana pengunduran beliau dari Menteri Pelajaran Malaysia. Tun Razak pada masa itu memangku jawatan Perdana Menteri. Apabila Tun Razak dengan rasminya dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia, maka PMUKM pada 24 September 1970, dengan rasminya menghantar telegraph mengucap Tahniah di atas perlantikan Tun Razak menjadi Perdana Menteri Malaysia yang beliau juga adalah Canselor Pertama UKM.

Dalam hubungan dengan luar, PMUKM juga menerima dan memberi sambutan terhadap lawatan Mahasiswa Universiti Phnom Penh Cambodia.

PMUKM juga mempunyai hubungan erat dengan pihak Naib Canselor Pertama UKM, iaitu Dr. Rushdan Baba. Pada 21 November 1970 Pimpinan Mahasiswa UKM dengan pegawai-pegawai UKM menyertai Majlis Berbuka Puasa yang diadakan di Rumah Dr. Rushdan Baba di dalam Kampus Institut Pertnian Malaysia.

Berikut dari pengunduran Dato` Abdul Rahman Ya`akob dari Menteri Pelajaran Malaysia, maka tempat beliau diisi oleh YB. Hussein Onn selaku Menteri Pelajaran Malaysia, maka PMUKM juga membuat kunjungan hormat kepada YB Hussein Onn Selaku Menteri Pelajaran pada 20 Disember 1970 jam 3.00 petang di rumahnya di Jalan Gasing, Petaling Jaya. Pertemuan selama 2 jam. Antaranya membincangkan mengenai PMUKM, UKM dan Kementerian Pelajaran yang baru disandangnya.

Berhubung dengan organisasi, PMUKM memperkemaskan pentadbirannya. Misalnya PMUKM adalah menjadi Badan Induk bagi segala badan-badan atau persatuan-persatuan mahasiswa yang berada di Kampus UKM. Misalnya Penulis selaku Pengerusi bagi Exco Perhubungan PMUKM bersama satu Jawatankuasa – iaitu Sdr. Jamaluddin bin Jusoh (Setiausaha), A. Wahid Manap (Pen. S/U) dan Suarni bin Sukiman (AJK) menyelaraskan semua kegiatan badan-badan dan persatuan-persatuan di UKM. Terdapat 10 badan gabungan yang mempunyai Wakil dalam Badan Perhubungan di bawah PMUKM, iaitu:

1)      Jawatankuasa Dewan Rendah Kolej 1 (JKDRK 1)  Wakil  Rosnah Baharuddin
2)      Jawatankuasa Dewan Rendah Kolej II  (JKDRK II)    ,,    Abd. Rahman bin Halim
3)      Persatuan Sejarah UKM (PSUKM) – Chik Minah bte Awang Kecil
4)      Persatuan Ilmu Alam UKM (PIAUKM) – Nauran bte Abdul Majid
5)      Persatuan Mahasiswa Sains UKM (PMSUKM) – Sukiman bin Sarmani
6)      Persatuan Kemanusiaan & Kemasyarakatan (PKKUKM) – Muhamad bin Musa
7)      Persatuan Ekonomi UKM (PEUKM) – Shamsul Bahari Bin Mat
8)      Studi Kelab Bahasa dan Kesusasteraan (SKBK) - Siti Sabariah bte Ibrahim
9)      Persatuan Mahasiswa Fakulti Islam UKM (PMFIUKM) Megat Ridzuan b. Megat Taib
10)  Organisasi Mahasiswa Luar Asrama (OMLA) – Belum dilantik, baru tubuh (3.9.1972).

Semua badan-badan tersebut dikehendaki mengemukakan perlembagaan masing-masing serta rancangan kegiatan badan-badan tersebut untuk tempoh tahun 1971/72. Pada umumnya semua badan gabungan ini dapat menjalankan kegiatan masing-masing sepanjang setahun yang terdiri dari majlis-majlis pengenalan, ceramah-ceramah, forum-forum, perbincangan-perbincangan, lawatan-lawatan sambil belajar, sukan dan kerja-kerja kebajikan.

Apa yang menarik setiap badan tersebut mengeluarkan berita atau suara badan masing-masing. Misalnya:

  • PSUKM keluarkan  Sejarita
  • JKDRK I keluarkan Berita Kolej I
  • PKKUKM keluarkan Harmunis
  • PMFI keluarkan Lembaran Berita PMFI

Apa yang lebih membanggakan mulai bagi tahun 1971/72 antara badan-badan gabungan ada yang mengeluarkan jurnalnya sendiri. Antaranya:

  1. JKDRK 1 mengeluarkan jurnal berjudul SEMESTA
  2. PIAUKM mengeluarkan jurnal berjudul  Jurnal Ilmu Alam
  3. PSUKM   mengeluarkan jurnal berjudul  JEBAT
  4. PEUKM   mengeluarkan jurnal berjudul Ekonomika
  5. PKKUKM mengeluarkan Jurnal Kaji Masyarakat

Bagi mengeluarkan jurnal ini pihak PMUKM memberi sokongan agar pihak Pendaftar/Bendahari atau jabatan masing-masing mengeluarkan peruntukan bagi pengeluaran jurnal-jurnal. Perlu diingat pada masa ini belum ada bahagian Perhubungan Pelajar. Semua urusan dengan universiti adalah melalui Pejabat Pendaftar UKM. Apa yang menarik setengah daripada jurnal yang diterbitkan oleh Persatuan Pelajar di jabatan diangkat menjadi Jurnal Jabatan seperti JEBAT yang diterbitkan oleh Persatuan Mahasiswa Sejarah menjadi Jurnal Jabatan Sejarah, begitu juga EKONOMIKA bagi Persatuan Mahasiswa Ekonomi menjadi Jurnal Jabatan Ekonomi (sebelum diwujudkan Fakulti Ekonomi) dan masih di bawah Fakulti Sastera.

Di samping persatuan-persatuan gabungan mengadakan kegiatan masing-masing pihak PMUKM sendiri mengadakan kegiatan yang diikuti oleh semua badan-badan gabungan seperti Minggu Suaikenal, Kursus Kepimpinan, Seminar, Kursus Kewartawanan, Gotong Royong, Kegiatan Kebajikan dan sebagainya.

PMUKM pada masa itu, walaupun dalam usia setahun jagung, tapi telah memperlihatkan kematangannya di dalam mentadbir mahasiswa dan menjalan dan menyelaraskan semua kegiatan kemahasiswaan. Pihak universiti tidak mengganggu, sebaliknya memberi sokongan terhadap apa yang dilakukan oleh pihak PMUKM. Sesungguhnya PMUKM telah memupuk dan membina tradisi kepimpinan kemahasiswaan yang identik dengan UKM.

Sekian.

No comments:

Post a Comment