July 16, 2013

Universiti Kebangsaan Malaysia Anjur Pertandingan Mengarang: Penulis Turut Serta


BBB, 06 Ramadhan 1434 = 15 Julai 2013 (Isnin):

Buat pertama kali sesudah UKM dibuka (18 Mei 1970), maka pihak UKM pada akhir 1971 – sesudah setahun setengah berlangsungnya pengajian di universiti, maka pihak UKM menganjurkan Peraduan Mengarang di kalangan pelajarnya. Tajuk bagi pertandingan tersebut ialah:

``Universiti Yang Saya Kehendaki``

Tarikh tutup pertandingan ialah pertengahan bulan Disember 1971.

Pertandingan yang dianjurkan oleh UKM itu dikendalikan oleh pihak Perhubungan Awam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pengerusi Pertandingan ialah Pendaftar UKM, iaitu Encik Abdul Rahim Jalal, manakala panel Hakimnya terdiri dari para pensyarah yang dilantik. Tujuan pertandingan antaranya bagi memberi galakan kepada mahasiswa bertanding dalam mengarang karangan sambil mencungkil bakat dari kalangan mereka di dalam bidang penulisan. Lebih dari itu pihak pentadbir universiti mau mengetahui pandangan mahasiswa tentang universiti dan perjalanannya setelah mereka mengikuti pengajian satu tahun setengah. Memang banyak pendapat dan cakap-cakap oleh pihak luar dan oleh kalangan pelajar tentang perjalanan universiti. Misalnya untuk lulus pada peringkat kepujian bagi tiga fakulti masa itu – Sastera, Sains dan Islam memakan masa 4 tahun, kelulusan tahun 3 hanya bagi peringkat Ijazah Am dan bagi yang layak baru meneruskan pengajian ke tahun 4 untuk membuat Kepujian, sedang universiti lain hanya tiga tahun. Pada tahun ketiga saja dinilai sama ada ijazah am atau layak mendapat kepujian. Konsep liberal juga dipersoalkan, bagi pelajar bukan dari aliran Sains diwajib ambil dan lulus Matematik dan Sains. Pelajar-pelajar berkenaan terpaksa menghabiskan sebahagian besar dari masa mereka mempelajari dan melatih bidang Matematik dan Sains yang bukan bidang mereka, hingga mengabaikan pelajaran major yang mereka ikuti, sedangkan mata pelajaran Matemetik dan Sains yang mereka ikuti tidak ke mana-mana dan tidak sangat memberi keilmuan berkenaan kepada mereka dalam masa yang terhad. Pihak luar misalnya menganggap UKM adalah universiti kampungan dan kelas dua. Banyak lagi perkara-perkara yang boleh ditimbulkan oleh mahasiswa di dalam karangan mereka.

Setelah tarikh tutup sebanyak 11 buah karangan dari mahasiswa/I diterima oleh pihak Penganjur (Termasuk dari mahasiswa Al-Marhum Yaakob bin Puteh yang meninggal pada 2 November 1971 akibat dari kemalangan jalanraya). Hadiah yang ditawarkan ialah:

Hadiah Pertama    RM250.00
Hadiah Kedua       RM150.00
Hadiah Ketiga       RM100.00
3 Saguhati             RM  50.00  Setiap satu.

Penulis turut mengambil bahagian dalam pertandingan dan telah menghantar karangan bertajuk ``Universiti Kebangsaan Yang Saya Kehendaki`` pada 25hb. November 1971 dengan menyertakan Keterangan Mengenai Diri, iaitu:

a)  Nama:           SHAFIE BIN ABU BAKAR
b)  Tahun:          Dua
c)  Kursus:         Sastera
d)  No. Matrik:  135

Pihak Pegawai Perhubungan Awam, UKM telah menjawab penerimaan karangan yang dihantar penulis surat bertarikh 1hb. Disember 1971. Penghakiman oleh Panel yang dilantik memakan masa dua bulan dan keputusan dikeluarkan surat bertarikh 10hb. Februari 1972. Penyampaian Hadiah hanya baru dapat dilakukan pada awal Mei 1972.

Nama Pemenang ialah:

Hadiah Pertama: En. Chamhuri Siwar      RM250.00


Hadiah Kedua:   En. Chew Hock Tong    RM150.00


Hadiah Ketiga:   En. Shafie Abu Bakar    RM100.00


Tiga Hadiah Sagu Hati RM50.00 setiap orang:

a)      En. Abdul Aziz bin Salleh
b)      En. Mohammad bin Kassim
c)      Cik Hanim bt. Rajikan

Sdr. Chamhuri terkenal sebagai pelajar cemerlang dalam bidang akademik,  Ketua Pengarang Gemasiswa – akhbar terbitan PMUKM dan juga Ketua Pengarang Semesta – Majalah Kolej Kediaman UKM. Beliau juga memimpin Studi Kelab Sastera UKM. Beliau menjurus dalam bidang ekonomi. Pada akhirnya beliau menyambung Ijazah lanjutan dan menjadi tenaga pengajar di dalam bidang Ekonomi Desa di UKM dan menjawat jawatan Profesor. Kini bersara.

Saudara Chew Hock Tong  Bekas Pegawai Penerangan di Jabatan Penerangan Malaysia sebelum masuk UKM. Seorang pelajar cemerlang dan salah seorang pelajar sulung yang mendapat Ijazah Pertama di UKM, menyambung pelajaran dan akhirnya menjadi Profesior di Universiti Singapura. Saudara Shafie Abu Bakar juga salah seorang dari tiga pelajar sulung yang lulus dengan Ijazah Kepujian Kelas Pertama yang turut juga menjadi tenaga pengajar di UKM setelah membuat Ijazah Lanjutan.

Penulis tidak mendapat salinan karangan yang ditulis oleh pemenang-pemenang. Seingat Penulis memang tidak diterbitkan. Karangan yang dihantar Penulis adalah setebal 10 halaman bertaip. Salinan bersifat carbon, kerana pada masa itu belum ada computer dan belum ada lagi mesin penyalin yang dikenali dengan Xerox.

(Karangan tempat ketiga ini akan diterbitkan kemudian).

Penyampaian hadiah bagi pemenang-pemenang peraduan mengarang `Universiti Yang Saya Kehendaki` diadakan pada awal Mei 1972. Berita mengenai pemenang-pemenang disiarkan di dalam Utusan Pelajar 4hb. Mei 1972, muka 24.

Sekian.

No comments:

Post a Comment