July 31, 2013

Tenaga Pengajar Di UKM Pada Peringkat Permulaan (Memoir)

-->
BBB, 21 Ramadhan 1434 = 30 Julai 2013 (Selasa):


Di dalam menulis Memoir Penulis semasa di UKM pada peringkat permulaan UKM dibuka (18 Mei 1970), Penulis lebih banyak menulis berhubung dengan kegiatan mahasiswa. Ini tidaklah menghairankan pada masa itu Penulis juga adalah kalangan mahasiswa generasi sulung dan terlibat dengan Persatuan Mahasiswa - PMUKM. Rasanya tidaklah lengkap pembicaraan jika maklumat berhubung dengan tenaga pengajar yang menjadi faktor penting di samping mahasiswa di sesebuah universiti tidak dibicarakan – termasuklah tenaga pentadbir di universiti.


Canselor bagi UKM pada peringkat permulaan ialah Perdana Menteri Malaysia, iaitu Y.A.B.Tun Haji Abdul Razak bin Hussein yang menjadi kemegahan bagi UKM dan tidak ada setakat ini Perdana Menteri Di Malaysia menjadi Canselor kepada mana-mana universiti selepas itu. Manakala Pro-Canselor pula ialah Y.B.Tun Tan Siew Sin yang merupakan Menteri Kewangan Malaysia dan Y.B. Tan Sri Nik Ahmad Kamil. Manakala Lembaga Pengurus dipengerusikan oleh Datuk Sheikh Hussein bin Sheikh Mohamed dan Ahli-Ahli terdiri dari:


Tan Sri Haji Abdul Aziz bin Mohd. Zain
Datuk Dr. Haji Abdul Majid bin Ismail
Tan Sri Syed Nasir bin Ismail
Datuk Abdullah bin Ayob
Datuk Dr. Ariffin bin Hj. Ngah Marzuki
Dr. Agoes Salim.

Manakala Jawatankuasa Perjawatan Dan Kewangan dipengerusikan oleh Dr. Agoes dengan Ahli-Ahlinya:


Tan Sri Syed Nasir bin Ismail
Datuk Dr. Ariffin bin Hj. Ngah Marzuki
Abdul Rahim bin Jalal
Megat Abdul Rahman bin Megat Ahmad


Manakala Jawatankuasa Akademik dipengerusikan oleh Naib Canselor
(Datuk Dr. Ariffin bin Ngah Marzuki menggantikan Dr. Rushdan Baba)

Dekan Fakulti Pengajian Islam
(Tan Sri Prof. Abdul Jalil bin Hj. Hassan)
Dekan Fakulti Pengajian Sains
(Dr. Mohd. Ghazali bin Haji Abdul Rahman)
Dekan Fakulti Pengajian Sastera
(Prof. Dr. Syed Mohd. Naquib al-Attas)

Profesor-Profesor ialah:
Prof. Tan Sri Abdul Jalil bin Hj. Hassan
Prof. Dr. Syed  Mohd. Naquib al-Attas
Prof. Zainal Abidin bin Abdul Wahid

Manakala Wakil Akademik dari setiap Fakulti ialah:

Haji Muhammad bin Haji Abu Bakar (Fakulti Islam)
Dr. Noramly bin Muslim (Fakulti Sains)
Dr. Abdul Halim bin Haji Ismail (Fakulti Sastera)

Ketua Pustakawan
Hj. Abdul Aziz bin Sheikh Mydin
Manakala Pendaftar (Abdul Rahim bin Jalal).

UKM pada peringkat permulaan mempunyai tiga fakulti, iaitu Fakulti Islam, Fakulti Sains dan Fakulti Sastera. Tidak semua tenaga pengajar merupakan warganegara, oleh kerana bagi mendapat tenaga pensyarah sukar terutama bagi Fakulti Sains dan terpaksa dipinjam dari luar – terutama dari Indonesia (agak ramai), manakala bagi Fakulti Islam seorang dua dari Mesir dan beberapa orang bagi Fakulti Sastera juga dari Indonesia. Tenaga-tenaga pengajar juga antaranya adalah secara sambilan yang merupakan pensyarah di Fakulti Sastera dari UM.

Tenaga-tenaga pensyarah dari Fakulti Islam ialah:
Tan Sri Profesor Abdul Jalil bin Haji Hassan (Dekan)
Dr. Ahmad Ghoneim (Mesir)
Hassan bin Haji Salleh
Haji Muhammad bin Haji Abu Bakar
Haji Abdul Fatah Harun bin Hj. Ibrahim
Haji Ibrahim bin Hj. Yassin
Muhammad Bayyumi Muhd. Ibrahim (Mesir)
Osman bin Haji Khalid
Ramli bin Ismail
Razali bin Hj. Nawawi

Tenaga pengajar di Fakulti Sains hampir kesemuanya Indonesia, kecuali beberapa orang adalah  warga Negara Malaysia. Tenaga Warganegara ialah:
Dr. Mohd. Ghazali bin Haji Abdul Rahman (Dekan)
Dr. Noramly Muslim
Mohd. Yusoff bin Abdul Hamid
Mokhtar Bidin
Najib Mahmood Rafee

Manakala yang lain ialah pinjaman dari Indonesia, iaitu:
Prof. Dr. Achmad Amiruddin, Prof. Dr. Sartono, Drs. Bachtiar Syarif,  Drs. Hidayat S. Hardjasasmita, Ir. M.S. Tupamahu, Dr. Soewondo D. Soebagio, Dr. Chia Hong Djin, Drs. Waloejoe Loeksmanto, Drs. B.D. Djonoputro, Dr. Kardinal Kusnaeny, Drs. Mochamad Bunjamin, Dr. M. Ansjar, Drs. Muslim, Drs. Praptono, Dr. Roehajat E. Soeriamandja, Drs. Soejoto dan Drs. Soesilo.

Manakala bagi Fakulti Sastera kebanyakannya warganegara Malaysia dengan seorang dua dari Indonesia dan beberapa tenaga sambilan adalah pensyrah dari Universiti Malaya. Mereka ialah:
Prof. Dr. Syed Naquib al-Attas (Dekan)
Prof. Zainal Abidin bin Abdul Wahid
Dr. Teuku Iskandar Alibasyah
Dr. Abdul Halim bin Haji Ismail
Dr. J. Chandran
Dr. Mohd. Amin Sweeney
Siti Hawa bt. Salleh
Drs. Soerastopo Hadisoemarno (Indonesia)
Drs. Teuku Ibrahim Alfian (Indonesia)
Abdul Halim bin Othman
Abdul Hamid bin Abdullah
Abdul Rahman bin Haji Embong
Abdul Samad bin Hj. Abdul Hadi
Abu Hassan bin Othman
Basil Wijasuriya
Drs. Eric Otto Van Eijn (Holland)
Farid bin Onn
Hairi bin Abdullah
Drs. Isma N. Karim (Indonesia)
K. Kaloo (Holland)
Mohd. Amin bin Hassan
Mohd. Aris bin Haji Othman
Mohd. Sham bin Mohd. Sani
Mohd. Sheffie bin Abu Bakar
Rajmah binti Abdul Samad
Sanusi bin Osman
Sharifah Zainab bt. Syed Mohd. Khalid
Supian bin Haji Ali
Wan Mohammad Rafaei bin Hj. Wan Abdul Rahman
Yohani bt. Hj. Mohd Yusof
Zakaria bin Hj. Awang Soh

Manakala pensyarah-pensyarah yang datang mengajar secara sambilan ialah
Prof Khoo Kay Kim (UM)
Dr. Ongkili               (UM)
Shahrum Yob           (Muzium Negara)
Nasir Lonjong          (ITM)

Bendahari Universiti ialah Megat Abdul Rahman bin Megat Ahmad.
Kebanyakan tenaga pengajar UKM – terutama warganegara Malaysia. Belum mempunyai  Ijazah Ph. D. Sebahagian besar daripada mereka dihantar ke universiti luar Negara, manakala sebahagian membuat Ijazah Lanjutan di universiti tempatan.
                                                                                                                                                                                                                                              
Mereka semua berperanan membina tradisi keilmuan UKM sebagai asas perkembangan pada masa hadapan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment