August 1, 2013

Memilih Kursus Pengajian Di UKM: Pendekatan Dan Dinamika Perubahan

-->
BBB, 22 Ramadhan 1434 = 31 Julai 2013 (Rabu):


Pada permulaan UKM dibuka (18 Mei 1970), universiti hanya menwarkan tiga fakulti pengajian kepada mahasiswa peringkat Iajazah Pertama, iaitu Pengajin Islam, Sains dan Sastera. Fakulti Pengajian Islam mengandungi Jabatan Syariah, Jabatan Usuluddin & Kursus Bahasa Dan Kesusasteraan Arab. Di bawah sistem Liberal mahasiswa juga perlu memilih kursus dari Fakulti Sastera dan Sains yang ditentukan, disamping wajib mengambil pelajaran Sains, matematik dan Bahasa Inggeris.

Fakulti Sains pula menawarkan kursus di bawah Jabatan Fizik, Jabatan Ilmu Hisab, Jabatan Kajibumi, Jabatan Kajihayat dan Jabatan Kimia. Bagi mahasiswa Sains dikehendaki memilih kursus di Fakulti Islam dan Sastera yang ditawarkan secara khas di samping mengikuti bahasa Inggeris.

Di bawah fakulti Sastera pula terdapat Jabatan Bahasa Dan Kesusasteraan Melayu, Jabatan Ekonomi Dan Perdagangan, Jabatan Ilmu Alam, Jabatan Kajimanusia dan Kemasyarakatan dan Jabatan Sejarah. Sebagaimana mahasiswa Fakulti Pengajian Islam, maka mahasiswa di Fakulti Sastera juga diwajibkan mengambil Pengajian Sains Umum dan matematik di samping bahasa Inggeris.

Pada permulaan UKM dibuka pengajian adalah menurut sistem Penggal sebelum berubah kepada sistem Semester. Untuk mendapat ijazah seorang mahasiswa dikehendaki mengikuti pengajian 3 tahun + 1.  Dengan pengajian tiga tahun, jika lulus melayakkan mahasiswa menerima ijazah Am. Jika kelulusan baik dibenarkan meneruskan pengajian ke tahun 4 untuk menerima Ijazah Kepujian, jika berkelayakan.

Bagi mahasiswa tahun pertama dikehendaki memilih tiga jabatan di samping kursus-kursus wajib yang lain. Apabila mahasiswa lulus dan masuk tahun 2, mereka  dikehendaki membuat dua jabatan daripada tiga jabatan yang dipilih pada tahun satu. Mahasiswa meneruskan pengajian pada tahun ketiga dengan dua jabatan yang dipilih pada tahun dua. Sekiranya dia lulus pada tahun ketiga dengan dua jabatan yang diikuti melayakkannya menerima Ijazah Am baik bagi Fakulti Islam, Sains dan Sastera. Kelulusan pada peringkat Ijazah Am ini, jika lulusnya baik, melayakkannya meneruskan pengajian pada peringkat Ijazah Kepujian. Bagi yang tidak sampai tahap kelayakan dia hanya menerima Ijazah Am sahaja dan tidak boleh meneruskan pengajian.

Pada peringkat Ijazah Sarjana Muda Kepujian ini, mahasiswa dikehendaki memilih hanya satu jabatan dari dua jabatan yang diikuti pada tahun dua dan tiga. Pada peringkat Tahun Kepujian ini, mahasiswa di samping mengikuti kursus dikehendaki menulis Latihan Ilmiah menurut judul yang bersesuaian dengan kursus yang diikuti di bawah bimbingan pensayarah yang bersesuaian dengan judul Latihan Ilmiah yang dipilih.

Penulis yang mendaftar pada 18 Mei 1970 sebagai salah seorang mahasiswa sulong UKM
Memilih tiga jabatan di bawah Fakulti Sastera, iaitu Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu, Jabatan Sejarah & Jabatan Kajimanusiaan dan Kemasyarakatan. Penulis nampaknya pada masa itu membuat pilihan kepada bidang yang agak biasa dan rapat dengan aspek kemanusiaan. Sepatutnya Penulis memilih bidang ekonomi sebagai satu jabatan. Tapi nampaknya tidak ada keberanian, kerana melibatkan matematik dan statistik. Penulis juga tidak memilih Ilmu Alam kerana tidak mempunyai asas yang kuat, kerana ianya dari satu aspek melibatkan bidang sains. Walau bagaimana Penulis memilih bidang Kajimanusia Dan Kemasyarakatan, kerana ianya adalah kursus baharu – maksudnya tidak ada pada peringkat STPM sebelumnya. Pemilihan kursus-kursus dalam jabatan-jabatan yang dipilih (3 jabatan) kadang-kadang tidak memberi kepuasan dari segi pemilihan. Kerana kursus dibuka oleh pensyarah secara terhad dari segi jumlah. Bila kursus pilihan telah penuh, maka terpaksa memilih kursus alternatif yang lain. Mengambil kursus yang tidak diminati membebankan diri.

Sepanjang pengajian untuk Ijazah Pertama Penulis mengikuti kursus yang disampaikan oleh Profesor Dr. Syed Naguib al-Attas, iaitu Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu yang membawa perspektif baharu dalam mana dilihat Islam membawa perubahan kepada Kebudayaan Melayu, manakala Dr. Teuku Iskandar menyampaikan kursus yang berhubung dengan sastera lama terutama zaman Pasai dan Acheh yang berkait dengan teks Hikayat Pasai, Tajul Salatin,  Bustanus Salatin dan Slaltus- Salatin. Siti Hawa Haji Salleh pula menyampaikan kursus sastera Tradisional seperti Merong Mahawangsa. Penulis juga mengikuti kursus Bahasa Arab di bawah Wan Muhammad Wan Ali, Ismail Hamid menyampaikan kursus Sastera Agama dan Kursus Tentang Wayang Kulit disampaikan oleh Mohd. Amin Sweeney. Sastera moden – Novel, Cerpen dan puisi dikendalikan oleh Ali Haji Ahmad, manakala puisi dan penulisan kreatif pula dikendalikan oleh Muhammad Haji Salleh.

Di dalam bidang Sejarah Penulis mengikuti Kursus Sejarah Malaysia di bawah Profesor Zainal Abdin Wahid dan Hubungan Antarabangsa, Dr. Chandran mengenai Sejarah Eropah, Ibrahim Al-Fian Sejarah Indonesia (Acheh), Mohd Amin bin Hassan lebih kepada arkib. Pensyarah Sambilan dari Universiti Malaya Profesor Khoo Kay Kim yang popular dengan pendekatan penilaian kembali sejarah dari Western Centric kepada Malaysian Centric, manakala Dr. Ongkili yang juga dari Universiti Malaya menyampaikan kursus mengenai Sejarah Sabah & Sarawak.

Adapun kursus bagi Jabatan ketiga pilihan Penulis, iaitu Kajimanusia dan Masyarakat, penulis hanya mengambil kertas Antropologi di bawah Pensyarah Aris Othman dan Sosiologi di bwah Pensyarah Maulud Yusof. Pada tahun dua penulis gugurkan jabatan Kajimanusia dan Sosiologi. Di samping pensyarah bagi semua kursus di atas terdapat tutor-tutor (pengajar-pengajar) yang mengendalikan tutorial bagi kursus-kursus di atas. Mereka ini sambil membuat ijazah lanjutan dalam dan setengah dihantar ke luar Negara yang kelak kembali dan mengisi kekosongan tenaga pengajar bagi memperluaskan lagi jabatan dan fakulti.

Kursus-kursus wajib yang mesti diikuti berterusan sepanjang pengajian ialaha bahasa Inggeris yang guru-guru bahasa antaranya Puan Yohani binti Haji Mohd. Yusoff, Basil S.Wijasuriya, Puan S.Kaloo dan Sharifah Zainab bt. Syed Mohd. Khalid. Kursus matematik antara pensyarahnya ialah Mokhtar Bidin dan untuk Statistik pula ialah En. Nasir Lonjong dari ITM. Untuk Kursus Sains Umum (lebih bersifat Sejarah Sains) antaranya disampaikan oleh Profesor Dr. Achmad Amiruddin, Dr. Mohd. Ghazali bin Haji Abdul Rahman, Dr Tjia Hong Djin dan beberapa yang lain.

Dalam menawarkan kursus kepada mahasiswa pada peringkat permulaan ini ada bersifat menurut trend yang sedia ada. Misalnya menggunakan sistem penggal semacam mengikuti sistem universiti Malaya. Sistem ini tidak fleksibal. Mahasiswa kena mengambil pakeg kursus yang ditawarkan. Jika satu pelajaran tidak lulus dianggap gagal untuk penggal berkenaan dan kena mengambil pula peperiksaan setelah rugi masa sepenggal. Tetapi UKM kemudian menukarkan kepada sistem Semester. Pengambilan kursus menikut jumlah unit diperlukan, bila-bila masa diperlukan. Jika bermasalah mahasiswa boleh menukarkan kepada kertas lain bagi memenuhi unit. Ada unit minimum dan maksimaum. Bagi tiga tahun mahasiswa dikehendaki memenuhi unit yang diperlukan – 99 unit.

Di samping perubahan dari sistem penggal kepada sistem semester, keperluan pengajian selama empat tahun bagi melayakkan mahasiswa menerima ijazah Sarjanamuda dengan Kepujian dipersoalkan, mengapa pengajian di UKM lebih lama – 4 tahun, sedangkan di tempat lain seperti di Universiti Malaya hanya tiga tahun. Perubahan dilakukan dari sistem penggal kepada system semester, selama tiga tahun. Dengan sistem semester mahasiswa mengambil lebih banyak kursus dan masa berbanding dengan sistem penggal.

Mewajibkan mahasiswa mengikuti sistem Liberal juga adalah experiment. Walau ada baiknya bagi mahasiswa Fakulti Islam dan Sastera mempelajari matemetik dan Sains (sebenarnya lebih bersifat sejarah) dan bagi Mahasiswa Sains mengikuti kursus Fakulti Islam dan Sastera yang ditawarkan, sebenarnya melalui pengajian yang terhad masanya, kesan dan faedahnya tidak seberapa, didapati merugikan masa, kerana mahasiswa lebih menumpukan kepada kursus ini – terutama matematik dan statistic (kerana payah) daripada kursus asal yang diikuti. Kaedah pengajaran dan kandungan kursus terutama Sains dipersoalkan, kerana lebih bersifat sejarah. Akhirnya kursus wajib ini ditiadakan.

Sesungguhnya penawaran kursus dan perubahan, pengajian secara penggal kepada semester dan pemendekan masa, tetapi dengan pengisian lebih banyak menjadikan pendekatan pengajian di UKM lebih kemas dan mantap. Ini semuanya merupakan antara dinamika yang menggerakkan UKM menjadi lebih unggul dan cemerlang.

Sekian.

No comments:

Post a Comment