August 23, 2013

Maha Pencipta Maha Sempurna, Makhluk Rindukan Kesempurnaan

-->
BBB, 15 Syawal 1434 = 22 Ogos 2013 (Khamis):

Menyebut ungkapan di atas mencerminkan `Pandangan Wujud`  yang meyakini bahawa ada dua kewujudan, iaitu Yang Sempurna, Abadi, Kekal, Indah dan Mengetahui dan juga sifat-sifat lain yang sempurna dan satu lagi Kewujudan, ialah Makhluk yang kena jadi yang kontras sifatnya, iaitu Tidak Sempurna, Tidak Abadi, Tidak Kekal, Tidak Indah dan Tidak Mengetahui dan lain. Jika pun dikatakan yang ciptaan Maha Sempurna sempurna dan lain-lain, maka sempurnanya dan yang lain-lain adalah nisbi dan bukan hakiki.

Hakikat wujudnya Yang Maha Sempurna dan yang lain tidak sempurna adalah:

 1)  Bukti dari pandangan Islam (Ayat Kursi al-Baqarah: 255 dll.), khususnya dari pandangan ilmu Theologi Islam.
2)   Bukti kealaman yang terus berubah, rosak oleh gempa dan berbagai malapetaka yang menandakan ada kerosakan yang akan membawa kepada pengakhirannya.
3)   Pengalaman diri yang dari generasi ke generas terus menghadapi kematian
4)   Sesuatu yang berwujud secara nisbi ada permulaan, tentu adanya pengakhiran.
5)   Penghidupan yang banyak menghadapi ketidakadilan, kezaliman dan penipuan. Perlu balasan dan penyelesaian pada pengakhiran di hadapan Yang Maha Berkuasa dan Maha Adil. Demikian dengan kebaikan yang sepatutnya pula menerima ganjaran baik,

Berbagai-bagai hujah lagi dapat ditambah.

Rindukan Kesempurnaan

Baik dari segi naluri, logik dan kemahuan semua ciptaan Allah, khususnya insan sebagai makhluk berakal, berhatinurani, berperasaan, dan kerohanian secara akli, tabi`, naluri, rohani dan berkemahuan rindukan kepada kesempurnaan. Kerinduan pada Kesempurnaan sebagai keinginan kembali kepada Yang Hak. ini dapat dilihat di dalam skop yang luas, bukan erti sempurna dalam makna asal yang terhad. Sebagai bukti:

  1. Pertumbuhan biologi bermula dari yang kecil dan lemah melalui proses tumbesar menuju kepada kesempurnaan.  Bayi yang lahir diasuh dan ditatang, diberi makan minum dan pelajaran sehingga besar dan remaja menjadi sempurna. Kesempurnaan juga dicari misalnya usaha belajar hingga menjadi seorang yang berilmu, yang dianggap sempurna sebagai misi kemanusiaan, walaupun pada akhirnya menemui pengakhiran – mati. Demikian juga pokok dan tumbuhan melalui proses tumbesar menjadi sempurna hingga mengeluarkan buah dan memberi manfaat kepada manusia dan hewan.
  2. Seorang yang diasuh oleh ibu bapa dan guru dengan jiwa yang murni dan cita-cita tinggi, mau menyempurnakan pengajiannya dengan pencapaian yang sempurna dan baik dalam pengajiannya dari peringkat rendah, menengah, diploma,ijazah pertama, kedua dan peringkat Doktor Falsafah. Dengan kesempurnaan pengajian dia dapat melaksanakan misinya menyampaikan kembali pengajaran dan memperkembangkan ilmu pengetahuan kepada pelajar-pelajar dan masyarakat.
  3. Seorang ahli politik yang berkelayakan dan berkelulusan tentu berhasrat mau agar dia berjaya dalam career politiknya dengan perkhidmatan,  meningkatkan cara kepimpinan hingga mampu meningkat tinggi dari segi kepimpinan yang dipandang hormat pada peringkat dalam Negara dan antarabangsa yang melayakkannya digelar sebagai negarawan
  4. Seorang tukang atau lebih tinggi sebagai arkitek yang berdedikasi, maukan hasil tukangannya mencapai taraf kesempurnaan tertinggi begitu juga dengan arkitek. Bagi tukang dapat mencapai ke tahap penghasilan rumah tradisi berseni bina klasik yang menjadi tontonan dan kajian, bahkan meningkat kepada rumah tradisi warisan yang diabadikan. Demikian dengan tokoh arkitek berwibawa dan bercita-cita tinggi maukan bangunan yang dihasilkan sebagai bangunan istimewa yang menjadi mercu tanda dan sebutan di dalam dan luar Negara
  5. Seorang penulis bercita-cita tinggi mau menyempurnakan diri dalam lapangan berkenaan dengan menekuni diri dalam penulisan, mengatasi berbagai rintangan, menghasilkan karya bermutu di dalam lapangan yang diceburi hingga ia diiktiraf sebagai sasterawan Negara yang karyanya dibaca dan disanjung bukan saja di dalam Negara, tetapi ke pringkat antarabangsa yang pada puncaknya dia bukan saja dikenali sebagai sasterawan Negara, tetapi pujangga.

Demikianlah makhluk yang fana yang dicipta oleh yang Kekal dan Maha Sempurna, dalam kefanaannya rindukan kepada kesempurnaan. Sebab itu apa yang dilakukan mendorong pelakunya mau menghasilkan sesuatu sebaik mungkin, sebagai bayangan kepada Kesempurnaan Mutlak baik dari segi pembesaran, pendidikan, pembinaan, kepimpinan, seni dan berbagai-bagai lagi. Ia adalah merupakan dinamika kehidupan secara sihat (terkeluar yang tidak sihat, misalnya pemalas, tidak bermotivasi dan sebagainya).

Apa yang dilihat di atas adalah secara mikro, yakni setiap orang dalam bidang profesyen masing-masing berusaha bagi mencapai kesempurnaan sebaik mungkin di dalam bidang masing-masing berkenaan. Di samping sempurna dan berjaya pada peringkat mikro, dinamika kehidupan merindui kesempurnaan berlaku secara makro dan menyeluruh. Lihat dan pandanglah perbandingan secara ekstrim antara kehidupan zaman Batu sejak 10,000 tahun sebelum Masihi dengan 2000 tahun lebih selepas Masihi betapa berlakunya perubahan besar di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Perubahan adalah akibat dari kerinduan dan keinginan manusia terhadap kesempunaan yang makna sempurna itu antaranya ialah kemajuan itu sendiri.

Daripada manusia hidup di gua batu dan hidup meramu kepada hidup dikota-kota. Daripada hidup menggunakan perahu di sungai sebagai alat perhubungan kepada penggunaan kapal di laut, kereta di jalan-jalan raya, bahkan kapal terbang bergerak di angkasa antara Negara. Daripada kehidupan yang begitu sukar untuk mendapat dan menyampaikan maklumat kepada mempunyai maklumat berada dihujun jari. Daripada kaedah pendidikan yang amat tradisional sifatnya kepada kaedah pendidikan canggih yang boleh dipelajari dari peringkat rendah kepada peringkat tinggi. Pendeknya manusia secara keseluruhan telah bergerak daripada kehidupan masyarakat mundur dan terkebelakang kepada hidup secara bertamaduan dan berperadaban.

Pun begitu kerinduan manusia terhadap kesempurnaan yang menjadi sifat Yang Maha Tinggi dan Sempurna, masih tidak ada batasnya – walaupun secara nisbi. Lantaran rindukan kepada kesempurnaan terus menerus menggerakkan manusia bagi mencapai kesempurnaan – yang walaupun pada hakikatnya terhad.

 Sebenarnya Kesempurnaan pada Peringkat Tertinggi (Allah) adalah  piawayan bagi Kesempurnaan yang mengarah kepadanya perjalanan kualiti pada tahap makhluk (bawah). Di bawah tahap tertinggi ini ada tahap-tahap yang lain yang makin ke bawah yang menjadi cabaran bagi setiap seorang meningkat kepada tahap-tahap sempurna yang harus dilalui di dalam mengarah kepada Hakikat Tertinggi yang tidak mungkin dicapai.
Tahap Sempurna Mutlak ini juga mewakili bagi erti sempurna yang lebih luas dan terbuka. Misalnya tahap sempurna  bagi Kuasa, Ilmu, Jamal, Rahman, Abadi, Kekal dan lain-lain. Bagi tahap yang nisbi, ada tahap-tahap perjalanan kualiti yang individu kena lalui. Jadi dengan pendekatan ini, kalaupun tidak mampu ke tahap tinggi, mungkin dapat dilalui tahap-tahap biasa, kemudian meningkat kepada tahap lebih tinggi yang meningkat kesempurnaan pada tahap nisbi. Perjalanan ke arah tertinggi tidak terhenti, melainkan terhentinya kerana keterbatasan masa (contoh umur diri), pemikiran, ruang dan sebagainya. Tetapi kesempurnaan ke tahap Tertinggi Mutlak pula tidak akan tercapai. Ianya sebagai penanda arah bagi tahap-tahap dituju pada tahap nisbi.

Demikian dinamika kehidupan yang merindukan kesempurnaan. Dengan melalui tahap-tahap menuju sempurna pada peringkat bawah hingga ke atas adalah dorongan bagi individu meningkatkan diri kepada kualiti diikuti. Peningkatan pada tahap mikro dan makro membawa kita tiba pada sempadan tamadun dan peradaban terkini dan terus mencabar untuk meneruskan lagi.

Sekian.

No comments:

Post a Comment