August 20, 2013

Praktikal Dan Penghasilan Sastera Islam

-->
BBB, 12 Syawal 1434 = 19 Ogos 2013 (Isnin):


Berbagai pendapat mengenai Sastera Islam hasil dari seminar dan wacana yang diadakan. Misalnya Yusof Zaky Yacob antara yang awal membicarakan tentang Sastera Islam (Utusan Zaman – 18 Ogos 1974), bahawa Sastera Islam ialah sastera yang mengandungi unsur dakwah. Beliau membahagikan Sastera Islam kepada dua, iaitu Sastera Ilmu dan Sastera Kreatif. Menurut Yasof Zaky, ``Bibit-bibit pertama  Sastera Islamiah yang tumbuh di Nusantara dan di mana-mana saja ialah al-Qur`an,`` (Dian Bil 72, Sept. – Oktober 1974 - Kertaskerja Simposium Intelek Islam, hlm. 5- 24). Shahnon Ahmad berpendapat Sastera Islam Sastera kerana Allah berhikmat untuk manusia sejagat. Muhammad Uthman El-Muhammady, Sastera Islam ialah Seni Muqaddas – Suci, Dr. Kamal Hassan berpendapat Sastera Islam ialah sastera yang lahir dari penulis yang komited dengan pandangan hidup Islam dan sistem nilainya, manakala Dr. Ismail Ibrahim berpendapat Sastera Islam ialah hasil tulisan yang berasaskan tauhid (Shafie Abu Bakar, Sastera Melayu Dan Islam, dalam, Kesusasteraan Melayu Dan Islam, Sarjana Enterprise, Kuala Lumpur, 1980: 44). Sesungguhnya kesemua pendapat di atas adalah betul.


Bagi mewajarkan pendapat di atas contoh-contoh diberi. Misalnya bagi sastera Ilmiah tradisi seperti karangan Syeikh Nuruddin al-Raniri dengan karanganya Sirat al-Mustaqim, Syeikh Daud al-Fatani contoh Furu` al-Masa`il dan Syeikh Nik Mat bin Ismail dengan Matla` al-Badrayn. Manakala bagi bidang kreatif tradisi seperti Gurindan 12 Raja Ali Haji (Abu Hassan Sham, Puisi-Puisi Raja Ali Haji, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993: 277-282). Nazam-Nazam Tokku Tuan Besar Terengganu (Muhammad Abu Bakar, Ulama Terengganu: Suatu Sorotan, Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd. & Jawatankuasa Koleksi Terengganu, Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu, 1991: 138) dan Syair-Syair Tuk Shihabuddin bin Zainal Abidin, Temerluh, Pahang (Shafie Abu Bakar, Identiti Keislaman Di Pahang: Naskhah-Naskhah Keislaman Yang Ditemui di Temerloh Dan Kaitannya Dengan Tuk Shihabuddin Bin Zainal Abidin, Sari, Jil. 2, Bil. 1, Januari 1984, Institut Bahasa, Kesusasteraan Dan Kebudayaan Melayu, UKM, 1984: 25-54). Dan berbagai-bagai karya lagi. Pada hakikatnya kita tidak kurang dari hasil-hasil karya Sastera Islam. Bahkan pada zaman moden pun banyak hasil-hasil Sastera Islam dihasilkan. Contoh penulisan kreatif di dalam bidang novel seperti Tenggelamnja Kapal van der Wijck oleh Hamka (1959), Imam oleh Abdullah Hussein (1995), Ustaz oleh S.Othman Kelantan (1991) dan Manakala di dalam bidang puisi ialah seperti Buah Rindu oleh Amir Hamzah (1969), Tiga Kota oleh Nahmar Jamil (1986) dan Kau Dan Aku oleh A. Aziz Deraman (1994).

Walaupun sudah ada karya-karya Sastera berunsur Islam baik pada zaman tradisi ataupun moden, tetapi dilihat kepada kesedaran keislaman yang berlaku selepas 1970an dan diperkatakan tentang apa itu sastera Islam sebenarnya ada kesan secara formal hasil dari kesedaran Islam dan keperluan dihasilkan lebih banyak lagi sastera Islam. Kerana jika dibandingkan dengan perkembangan sastera umum, maka relatifnya Sastera Islam ketinggalan dan kecil. Maka dari usaha memperkatakan Sastera Islam berlaku kesedaran bagi menggerakkan kegiatan dan penghasilan Sastera Islam. Dilihat secara formal di sana timbul inisiatif dari pihak agensi-agensi, badan-badan, bahkan pihak kerajaan Negeri yang menganjur pertandingan penulisan Sastera Islam.
Antara yang mengambil inisiatif menganjurkan peraduan-peraduan mengarang karya-karya penulisan kreatif ialah:

  1. Pihak Kerajaan Persekutuan melalui JAKIM menganjurkan Peraduan Mengarang sempena Abad 15 Hijrah, maka hasil dari peraduan ini lahirnya pemenang-pemenang penulisan kreatif:

a)      Novel Hidayah (1984) oleh Harun Haji Salleh.
b)      Kumpulan Cerpen Madrasah (1984) - Ramai
c)      Kumpulan Puisi – Di Malam Gelita Ini (1984) oleh Suhaimi Muhammad

  1. Pihak JAKIM juga menganjurkan Peraduan Menulis Cerpen Berunsur Islam sejak 1975. Antara kumpulan cerpen yang dihasilkan ialah Tantangan (1975),  Mati (1980), Sebuah Lampu Antik (1983), Persinggahan (1986) dan beberapa yang lain.
  2. Pihak Kerajaan Negeri Terengganu antara yang aktif menganjurkan peradauan penulisan – Anugerah Darul Iman I – Novel KuIngin Kasihmu (1990), Siti Hawa
Ke II Novel Fajar Di Hujung Malam (1992) oleh Hasan Ali & Ke III Kumpulan Puisi Sekepal Tanah (1995) oleh Rahimin Zahari. Peraduan-peraduan di atas dengan kerjasama PELITA dan Gapena.
  1. Pihak Yayasan Pelajaran Islam yang dipengerusikan oleh saudara Iqbal juga menganjurkan Peraduan Menulis Cerpen Berunsur Islam sebanyak 3 siri. Antara kumpulan cerpen Embun Hidayah (1991), Syahdu (1993).
  2. Pihak Yayasan Pelajaran Islam juga menganjurkan Peraduan Penulisan Novel yang menghasilkkan Novel Mereka yang Tertewas (1989) oleh Hasanuddin Mat Isa.

Penulis terlibat dengan semua peraduan di atas sebagai panel pengadil (Tetapi tidak bagi bagi Abad 15).

Di luar dari peraduan di atas, lahirnya penulis-penulis yang memberi tumpuan di dalam penulisan kreatif berunsur Islam. Contoh sebahagian dari mereka ialah di dalam bidang novel seperti Shahnon Ahmad dengan Tunggul-Tunggul Gerigis, Abdullah Hussein (Imam) – Novel Peraduan, Azizi Abdullah dengan Orang Tua Di Kaki Gunung. Di dalam bidang puisi seperti Kemala dengan Pelabuhan Putih, Suhaimi Haji Muhammad  Wujud dan Abham TR, Tali Iman. Penulis-penulis cerpen pula dihasilkan oleh seperti oleh Norhisham Mustafa, Abu Hassan Murad, Wardziah Abd. Rahman dan ramai lagi.

Sesungguhnya mulai selepas 1970an sehingga 2000 itu begitu bersemarak perkembangan sastera tanahair. Antaranya galakan dari hadiah-hadiah sastera, peraduan novel dan cerpen oleh Esso-Gapena dan Kerajaan Negeri. Di tengah-tengah kerancakan ini turut sama berkembang penulisan kreatif berunsur Islam dianjurkan berbagai pihak sebagaimana diperkatakan di atas. Namun sayangnya kerancakan ini menghilang selepas 2000. Mengapa terjadi demikian ?

Sekian.

No comments:

Post a Comment