August 24, 2013

Sempurna Insan Tingkat Kemasyarakatan

BBB, 16 Syawal 1434 = 23 Ogos 2013 (Jumaat):

Falsafah Kewujudan yang terdiri dari Wujud Hakiki dan Wujud Nisbi begitu luas huraian dan tafsiran dapat dilakukan. Telah dibicarakan kesempurnaan pada peringkat Hakiki adalah menjadi penujuan bagi peringkat Nisbi meningkatkan diri. Dalam pembicaraan Takmilah kelak station-station bagi perjalanan dan peningkatan kualiti bukan satu, tetapi banyak. Tetapi dilihat pada peringkat permulaan tentang perjalanan dan peningkatan kualiti kepada dua, iaitu individu dan masyarakat. Antara keduanya yang mana satukah yang mendahului? Antara keduanya tidak berpisahan. Sempurna individu insan adalah dari dokongan kemasyarakatan. Terkedepannya masyarakat dengan adanya kepimpinan di dalam masyarakat berkenaan. Namun bergeraknya masyarakat dengan adanya dinamika-dinamika individu dalam masyarakat berkenaan. Dalam sesebuah masyarakat tidak sunyi dari kepimpinan, sama ada besar atau kecil. Dalam masyarakat sendiri wujudnya elemen-elemen, bahkan keperluan akan wujudnya kepimpinan.

Dalam sebuah masyarakat kecil sebenarnya sudah ada budaya kehidupan yang menjadi panduan bagi masyarakat itu. Misalnya sudah ada nilai bagi nuklias keluarga yang dipupuk oleh kasih sayang ibu bapa terhadap anak-anak dan penghormatan anak-anak terhadap ibu bapa dan keluarga terdekat. Dalam kehidupan ekonomi, misalnya kalau pada peringkat permulaan mereka mendapat makanan dengan mencari dan memungut dari hutan akan ubi, buah-buahan dan daun-daunan secara meramu, tetapi hasil dari pengalaman dan kesedaran kepimpinan, mereka mula memikir menanam keperluan makanan mereka, agar tidak berterusan mencari. Dengan itu timbul konsep bertani. Bertani pula pada peringkat awal dilakukan oleh individu dan keluarga, tetapi kemudian timbul konsep tolong menolong yang dikenali dengan gotong royong – misalnya bagi menanam padi huma di darat dan padi di dalam paya. Daripada pertanian yang diusahakan masing-masing yang berlainan jenis tanaman, terbetik dalam kehidupan keperluan bertukar-tukar barangan yang merupakan permulaan konsep berjual beli secara barter trade.

Dalam usaha mencari rezeki, mereka tidak sahaja ke hutan dan ke bukit tetapi juga ke sungai. Pada peringkat permulaan mereka mendapat rezeki dengan memungut dari tepian dan dalam sungai, sama ada dari jenis ikan dan tumbuh-tumbuhan. Akhirnya timbul idea menggunakan batang kayu yang dikerat bulat. Mereka menaikinya dan menggerakkannya dengan galah dan pengayuh secara basic atau ikat antara satu sama lain terutama dari buluh menjadi rakit, kemudian timbul idea mengorek batang kayu dengan kapak batu menjadikannya sebagai perahu dan menggunakan pengayuh yang membolehkan mereka bergerak lebih jauh ke tengah sungai untuk mencari rezeki dan mungkin sampai ke permukaan kuala. Dengan ini menjadikan darat dan sungai sebagai kawasan penempatan yang penting.

Dari segi penempatan dalam perkembangan lanjut, khususnya selepas berkemampuan menggunakan peralatan dari besi, budaya kehidupan bergerak lebih maju. Kalau pada peringkat permulaan rumah dibina dari batang-batang kayu bulat, dari buluh dan batang nibung, mereka mampu menggunakan kayu-kayu besar dengan mengergaji dan menghasilkan papan. Mereka menghasilkan kediaman dengan binaan rumah menggunakan papan yang tidak menggunakan paku.

Pada tahap ini sudah wujud komuniti masyarakat yang mempunyai nilai budaya dan berperaturan yang didukung oleh masyarakat. Nilai budaya yang telah terbina dalam masa yang relatifnya lama ini, ditanam ke dalam minda generasi sebagai adab yang perlu diikuti, bahkan perlu dipatuhi. Ada ketua-ketua dan pimpinan yang mengetuai kelompok dan menjaga adat dan aturan yang harus dipatuhi masyarakat. Pembinaan nilai dan budaya masyarakat sebagai adat yang diwarisi, turut bertambah dengan interaksi budaya dengan kelompok-kelompok lain yang berdekatan, lantas berlaku pertukaran pengalaman. Misalnya berlaku pertukaran hasil tanaman yang kedapatan di dalam satu masyarakat, tetapi tidak terdapat di dalam kelompok masyarakat yang lain. Pembelajaran juga berlaku, misalnya mempelajari cara membuat peralatan bertani, menghasilkan peralatan bagi keperluan makanan seperti periuk, belanga, mangkuk pinggan dari tanah liat dan sebagainya. Jika pada peringkat permulaan pakaian yang biasa digunakan ialah dari daun-daun biasa kemudian dianyam dan berkembang kepada penggunaan kulit-kulit kayu sebagai bahan-bahan pakaian yang lebih maju. Dengan berlakunya pertemuan budaya antara kelompok berlaku juga perkahwinan antara anak-anak dari kelompok-kelompok berlainan. Ini menjadikan masyarakat berkenaan makin membesar dan penempatan makin meluas persis sebagaimana kampong-kampung tradisional yang wujud di tepi-tepi sungai atau di bahagian daratan yang biasanya tidak jauh juga dari sungai sebagai sumber air. Masyarakat sedemikian selain dari bertani – termasuk mendapat hasil rezeki dari sungai, mereka juga turut berternak. Kalau selama ini mereka mendapat makanan dari binatang dengan memburu, mereka mulai menternak haiwan-haiwan jinak seperti ayam, kambing, kerbau dan lembu. Setengahnya digunakan untuk membantu pekerjaan seperti kerbau untuk membajak dan lembu untuk pengangkutan. Kucing sebagai haiwan untuk mainan dan anjing untuk pengawalan.

Dalam masyarakat yang makin membesar, di samping berlaku pertembungan budaya dan interaksi secara harmoni, tidak dinafikan ada kadang-kadang berlaku perselisihan faham antara kelompok masyarakat akibat dari kepentingan ekonomi atau perluasan pengaruh kepimpinan, maka tidak jarang berlaku peperangan. Konsep pengawalan keamanan masyarakat yang pada asalnya menggunakan lembing, tombak, kapak, parang dan pisau akan diperluas dan diperbanyakkan bagi mempertahankan kawasan kelompok dan kediaman.  Dengan  wujudnya kawasan pertahanan, kesedaran persempadanan dan kawalan menimbulkan kesedaran tentang daerah, bahkan kepada wilayah kawalan yang dipimpin Ketua. Pada peringkat yang lebih atas menimbulkan kesedaran bernegeri dan mempunyai pemimpin yang dikenali dengan ketua, bahkan raja.

Dalam mana masyarakat pembelajaran adalah penting. Selain dari mengikuti dan mematuhi nilai budaya yang sedia ada, maka wujud juga pembelajaran formal yang sesuai dengan nilai di dalam masyarakat tradisional. Ada beberapa institusi yang berpengaruh dalam masyarakat tradisional, iaitu Ketua, Guru dan bomoh.  Ketua adalah pemimpin bagi kelompok masyarakat atau kawasan yang lebih besar, dalam mana ianya pula mempunyai pemimpin-pemimpin pembantu yang dikenali dengan ketua kampung atau ketua komuniti. Adapun guru antara yang penting zaman tradisi ialah guru-guru yang mengajar ilmu silat bagi mempertahankan diri dan kelompok. Mereka berperanan sebagai kelompok tentera yang menjaga dan mengawal masayarakat. Ilmu silat harus dilalui oleh golongan muda. Adapun kalangan remaja perempuan lebih tertumpu kepada kerja-kerja yang membantu keluarga. Bomoh pula institusi yang dipandang tinggi oleh masyarakat sebagaimana masyarakat moden memandang tinggi kepada profesyen doktor perubatan kini. Bomoh tidak saja bergantung kepada bacaan  jampi mentera semata-mata, tetapi sebagaimana setengah orang asli memahami bahan-bahan perubatan dari tumbuh-tumbuhan seperti akar-akar kayu, daun-daunan dan buah-buahan yang dapat dijadikan ubat. Antara institusi yang dihormati masyarakat tradisional ialah kepimpinan kerohanian yang menguruskan kematian dan upacara-upacara kepercayaan secara tradisional. Dia juga berperanan di dalam upacara-upacara perkahwinan di dalam masyarakat.

Walau bagaimana pergerakan dan peningkatan kepada kesempurnaan hidup berjalan agak lambat. Kelambatan ini diakibatkan oleh berbagai-bagai faktor. Antaranya tidak berlakunya komunikasi dan interaksi secara meluasa antara masyarakat, Namun bila perhubungan terjadi, misalnya berlaku kemasukan pengaruh Hindu-Budha mengubah kepercayaan animisma. Contoh cerita-cerita yang mengaitkan pemerintah atau turunan atasan berasal dari buluh betung, menjelma di atas kepala gajah atau menjelma dari buih menunjukkan pengaruh kepercayaan Buddha meresep ke tengah masyarakat (Walter William Skeat, Malay Magic, Dover Publications Inc. New York, 1967: 16-17). Kehadiran pengaruh Hindu di Sumatera pada zaman Kerajaan Sriwijaya pada awal abad Masihi sehingga 1,200 Masihi yang kesan-kesan candi banyak terdapat di Bukit Seguntang mengubah persepsi masyarakat, termasuk di Tanah Melayu dipengaruhi unsur legenda dan metos bahawa turunan pemerintahan yang berwibawa adalah raja-raja yang turun dari Bukit Seguntang atau lanjutan daripadanya. Bukan setakat pemerintahan sahaja, oleh kerana pengaruh Hindu begitu lama (sebelum datang Islam), maka pengaruhnya resap ke dalam adat istiadat masyarakat (G. Coedes, The Indianized States of Southeast Asia, University of Malaya Press,  Kuala Lumpur-Singapore, 1964: 130 – 133).

Masyarakat tradisional juga begitu lambat menyedari potensi ekonomi yang ada di kawasan mereka, sehingga kuasa luar datang menjajah mereka seperti Portugis, Belanda dan British. Dengan kehadiran mereka kesedaran mengenai kenegerian makin timbul dan peraturan pemerintahan makin tersusun. Pembelajaran melalui institusi-institusi formal diperkenalkan bagi kepentingan penjajahan yang membawa masyarakat lebih maju. Penjajahan dan kesedaran kebangsaan membawa kepada perjuangan menuntut kemerdekaan yang membuka ruang kepada masyarakat kepada perubahan dan kemajuan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment