August 27, 2013

Adat Budaya Penyimpan Khazanah Utama

-->
BBB, 19 Syawal 1434 = 26 Ogos 2013 (Isnin):

Dalam kehidupan, kita berterusan mengalami perulangan, cakerawala beredar melalui orbitnya berulang, bumi bergerak berulang 24 jam sekali sehari semalam, dan hari berulang siang dan malam. Rutin kehidupan kita juga berulang siang bekerja, malam berihat, berulang makan dan minum menurut waktu. Demikian amalan dan perlakuan kita turut berulang. Petani menurut musim bertanam padi dan menuai. Pohon-pohon juga berulang berbuah menurut musim. Seorang juga berterusan bersama dengan ibu bapa dan keluarga dan perlu berkelakuan sesuai dengan nilai dan adab terhadap mereka. Di dalam pergaulan masyarakat ada pula nilai-nilai bagi setiap individu berkelakaun terhadap masyarakatnya dan beradab bila bercakap dan berhubungan. Bahkan menurut Nordin Selat:


``Yang menjadi penggerak kelakuan ialah nilai. Nilai ialah tanggapan, fikiran dan konsep tentang sesuatu yang dikatakan ``level of the mind``. Tiap-tiap masyarakat ada sistem nilainya (Nordin Selat, Dr., Sistem Sosial Adat Perpatih, Utusan Melayu (M) berhad, Kuala Lumpur, 1976: 1).

Bagi individu dan keluarga perlu ada kediaman yang sebahagian besar dari masa sekeluarga berada di rumah mereka. Mereka perlu berpakaian yang sesuai dengan klimet dan persekitaran. Bila bekerja perlu mematuhi peraturan. Dalam masa tertentu ada acara-acara adat dan keagamaan seperti perkahwinan, mendapat cahaya mata, menyambut hariraya, menziarah jiran tetangga dan berbudi bahasa dengan mereka. Bagi si anak perlu belajar dari peringkat rendah ke peringkat tertinggi. Apa yang diamalkan yang berulang-ulang memberi pengalaman, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang yang dipilih, mana yang ditolak. Segala nilai yang baik yang antaranya ditentu oleh nilai agama, aturan sosial  dan budaya maka ianya diterima sebagai nilai `Adat` yang baik yang menjadi norma masyarakat. Istilah `Adat` sendiri yang berasal dari perkataan Arab (Islam) bererti perulangan yang menjadi adat sebagai nilai yang baik. Nilai yang baik dihormati, dijaga dan diamalkan. Ianya secara tidak langsung menjadi aturan bagi masyarakat dan khazanah budaya yang berharga. Antara khazanah adat budaya seperti kaedah kepimpinan, aturan pemilikan hartanah, bentuk rumah yang didirikan, adab sopan dengan keluarga dan masyarakat, jenis-jenis makanan dan masakan, berbagai peralatan dapur, berbagai jenis pakaian digunakan, kaedah-kaedah pekerjaan seperti petani, nelayan, boroh,  kenderaan dan alat-alat perhubungan, bagaimana upacara bagi perkahwinan, perayaan dan sambutan-sambutan, konsep gotong royong, kaedah pembelajaran, juga acara-acara kematian. Segala perkara yang diperkatakan, bahkan segala perkara berhubung dengan tindaklaku adalah termasuk di bawah  budaya. Kebudayaan menurut E.B. Taylor sebagaimana dipetik oleh Slamet Sutrisno ialah:

``Culture or civilization is the complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by men as members of society.``

(Slamet Sutrisno, Refleksi Pra-Strategi Kebudayaan, dlm. Tugas Filsafat Dalam Perkembangan Budaya, Penerbit Liberty, Yokyakarta, 1986: 4).

Difahami dari definisi di atas dan huraian berikut:

``Kebudayaan menunjukkan suatu pengertian yang luas dan kompleks. Di dalamnya tercakup baik segala sesuatu yang terjadi dalam dan dialami oleh manusia secara personal dan secara kolektif, maupun bentuk-bentuk yang dimanifestasikan sebagai ungkapan peribadi seperti yang dapat kita saksikan dalam sejarah kehidupannya, baik hasil-hasil pencapaian yang pernah diketemukan oleh umat manusia dan diwariskan secara turun temurun, maupun proses perubahan serta perkembangan yang sedang dilalui dari masa ke semasa.``
(Soerjanto Poespowardojo, Alam Fikiran Dan Kebudayaan, dlm. Tugas Filsafat Dalam Perkembangan Budaya, Penerbit Liberty, Yokyakarta, 1986: 28).

Jelaslah ruanglingkup kebudayaan amat luas dan semuanya bernilai dari segi kajian dan perkhazanahan termasuklah permuziuman. Apa yang berlaku dan terakam sebagai manifestasi bagi kebudayaan tidak dapat dirangkum semuanya untuk diabadikan sebagai khazanah berharga. Dalam hal ini perlu dibuat penilaian dan pemilihan:

1)      Artifek Budaya Bernilai Tinggi


Antaranya Artifek Budaya bernilai tinggi, makanya perhatian diberi keutamaan terhadap artifak budaya bertaraf sedemikian. Contoh penemuan Batu Bersurat Terengganu yang begitu istimewa. Ianya tidak saja teristimewa bagi negeri Terengganu, tetapi bagi sejarah dunia dan umat Islam. Darinya didapati maklumat tentang kedatangan Islam ke Alam Melayu dan khususnya bagi negeri Terengganu. Peraturan dan perundangan Islam dilaksanakan di Terengganu sejak 702H/1303 M. Dengan Batu Bersurat Terengganu membuktikan bahawa Tulisan Jawi mulai digunakan di Terengganu yang kemudian menjadi tulisan utama bagi memperkembangkan agama Islam di Alam Melayu. Sesungguhnya Batu Bersurat Terengganu memberi imej yang baik bagi negeri Terengganu.

Contoh yang lain sejarah pemubukaan Kolej Islam di Kelang pada tahun 1956 yang bangunannya diserahkan oleh Sultan Hishamuddin Shah, Sultan bagi negeri Selangor pada masa itu amat penting kepada imej negeri Selangor dan sejarah pendidikan Negera. Kolej Islam adalah pusat Pengajian Tinggi pertama didirikan di Malaysia dan menjadi induk bagi pusat-pusat pengajian Tinggi di Negara ini, khususnya di dalam bidang keislaman. Ianya dapat dijadikan induk bagi mempromosikan Selangor sebagai Hub Pendidikan dan pelopor Pengajian Islam. Hasrat mewujudkan Muzium Pendidikan dan Keislaman di Kelang adalah tepat. Bangunan Pejabat Agama Islam Lama yang diserahkan kepada PADAT perlu segera dibangunkan sebagai Muzium Pendidikan & Islam di Selangor dan konsepnya perlu dibincangkan.

2)      Hasil Keluaran Setempat

Contoh penghasilan kain songket adalah berasal dari Terengganu. Ianya menjadi imej yang baik bagi negeri Terengganu sebagai penghasil awal pakaian budaya yang dipakai pada hari-hari kebesaran budaya, majlis perkahwinan dan sebagainya. Sebab itu negeri Terengganu patut memberi perhatian kepada industri tenunan songket dan mempromosikannya. Begitu juga Selangor yang cuba mencari identiti dari tenunan telepuk dan kelinkang yang jika berjaya dapat dijadikan imej pakaian bagi Selangor dan mempromosikannya.

3. Prioriti Kepada Bidang

Oleh kerana bidang budaya begitu luas, maka pihak tertentu, katakan muzium memberi tumpuan terhadap bidang yang rapat dengan muzium, manakala bidang yang lain, walaupun termasuk di bawah bidang budaya dan warisan seperti bidang sastera, maka keutamaan tidak diberi oleh kerana sudah ada agensi yang memberi perhatian, iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka. Begitu juga berhubung dengan seni kraft sudah ada agensi yang berhubung dengan bidang tersebut. Begitulah dengan bidang-bidang yang lain yang diberi perhatian oleh agensi-agensi tertentu seperti senilukis yang sudah ada Balai Seni Lukis dan seni khat yang diberi perhatian oleh Yayasan Restu. Walau bagaimana adalah wajar pihak katakan permuziuman mengabadikan aspek-aspek menarik bagi bidang-bidang berkenaan.

4. Istimewa Geografi & Pengeluaran

Lokasi dan kedudukan setempat misalnya negeri Terengganu berdepan dan terbuka kepada pantai laut memanjang negeri itu dari sempadan dengan negeri Kelantan di utara dan dengan negeri Pahang di Selatan, maka sebahagian rakyat negeri Terengganu bekerja di dalam pekerjaan yang berhubung dengan laut, maka Muzium Terengganu wajar memberi tumpuan terhadap Muzium Miritim. Sememangnya Muzium Terengganu berada di tepi Sungai Terengganu dan tidak jauh dari Kuala. Tumpuan tidak saja diberi kepada kehidupan nelayan, perahu-perahu dan peralatan, tetapi juga terhadap hasil tangkapan dan produk darinya seperti kropok, nasi dagang (ikan aya – tongkol), sata dan sebagainya. Konsep maritin hendaklah juga termasuk pelantar cari gali dan pengeluaran petroleum yang berhadapan pantai negeri Terengganu.

Bagi negeri Selangor, walaupun ada pantai, tapi tidak seelok pantai negeri Terengganu. Tumpuan yang dapat diberikan oleh Negeri Selangor dari segi permuziuman, bahawa negeri Selangor adalah gerbang keluar masuk ke Negara ini, melalui Pelabuhan Kelang dan Lapangan Terbang KLIA yang berada di negeri Selangor dan boleh dikaitkan dengan perkembangan industri dan pelancongan di negeri Selangor.

5. Daya Tarikan Ramai (Popular)


Satu daya tarikan bagi semua masyarakat ialah bidang sukan, khususnya bidang bola sepak. Selangor relatifnya terkemuka dalam bidang bola sepak dan dalam sejarahnya menjuarai di dalam berbagai jenis pertandingan dan Selangor sendiri menghasilkan tokoh-tokoh sukan seperti dalam bidang bola sepak dan badminton, maka hasrat Muzium Negeri Selangor untuk mengadakan Muzium Sukan di bangunan berhampiran (Anggerik) dengan bangunan muzium induk (Cempaka)  amatlah bertepatan dan projek ini tidak seharusnya ditangguh begitu lama dan bangunan yang disediakan tidak seharusnya terbiar – tanpa pengisian. Bagi negeri Terengganu, aspek yang dapat menarik orang ramai ialah menggunakan tarikan alam semula jadi bagi mempromosikan negeri Terenganu bersama muzium. Promosi yang dimaksudkan ialah memperkenalkan pulau-pulau yang menjadi daya tarikan pelancongan seperti Pulau Perhentian, Pulau Redang, Pulau tinggol dan Pulau Kapas sebagai warisan alam. Penyediaan infra-struktur sebagai tempat pelancongan hendaklah disediakan dengan sebaik mungkin, termasuk juga mempromosikan Tasik Kenyir sebagai destinasi pelancongan di Hulu Terengganu.


Bidang Adat dan Budaya begitu luas, permuziuman tidak mampu menumpu dan merangkumi semua bidang, tumpuan tidak sepatutnya pada aspek-aspek biasa yang menjadi lumrah di tempat lain dan tidak lagi menjadi daya tarikan pengunjung. Sebaliknya tumpuan hendaklah diberi terhadap aspek-aspek menarik yang menjadi identiti negeri. Batu Bersurat dan Bangunan Muzium merupakan imej-imej yang kukuh bagi negeri Terengganu, Selangor hendaklah memilih imej yang mencerminkan identiti pendidikan seperti aspek menarik (seni bina) bagi bangunan asal (Istana) bagi Kolej Islam Kelang dan Imej Muzium Sultan Alam Shah kini.

Sekian.

No comments:

Post a Comment