August 26, 2013

Membina Maklumat & Mengekalkannya Sebagai Panduan

-->
BBB, 18 Syawal 1434 = 25 Ogos 2013 (Ahad):

Firman Allah:

``Mahasuci Engkau (Ya Allah) ! Kami tidak mempunyai pengetahuan selain daripada apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau jualah Yang Amat Mengetahui lagi Amat Bijaksana.`` (Al-Baqarah: 32).

Sesungguhnya insan amat lemah dari ilmu pengetahuan dan untuk mendapat maklumat pada peringkat permulaan ialah berguru dengan kehidupan dan alam sekeliling itu sendiri. Sesungguhnya manusia pada peringkat permulaan tidak mengetahui apa-apa. Berdepan dengan kewujudan perlu kepada pengenalan. Peringkat permulaan ialah dengan memberi nama terhadap sesuatu, sebagaimana firman Allah:

``Dia mengajarkan kepada Adam akan segala nama-nama benda dan kegunaannya``
(Al-Baqarah: 31).

Penyimpan Khazanah Maklumat: Bahasa

Mengenali sesuatu dengan menamakannya bererti merokodkan sesuatu apa yang dinamakan agar berbeda dengan yang lain, juga bererti membuka pintu keilmuan. Bercakap bererti mengatur dengan fikiran untuk menyusun kata yang ditanda dengan sebutan tertentu –  di dalam percakapan, berhubung dengan maklumat berkenaan.
Agak menarik tentang sejarah terciptanya perkataan-perkataan di dalam saesuatu bahasa. Ianya sudah tentulah bermula dengan sesuatu yang dekat dengan diri dan lebih mudah disebut seperti `ma` bagi ibu, `pa` bagi bapa, `bang` bagi abang, `dik` bagi adik. Setengah perkataan digubah berasaskan bunyi sesuatu itu seperti `gong` bagi yang berbunyi sedemikian, `pitpit` bagi burung pipit kerana bunyinya sedemikian. Begitu juga `belatuk` bagi burung belatuk kerana tabiatnya suka mengetuk-ngetuk batang kayu.
Tetapi banyak dari perkataan mistri dari segi sejarah penciptaan yang terpaksa dibuat kajian.

Setengah perkataan adalah bersifat pinjaman hasil interaksi masyarakat dengan masyarakat yang lain seperti `sembahyang` dipinjam dari Sanskrit, `budi` dipijam dari Hindu, begitu juga `jaya`. Manakala `Sabar`, `hadir`, `wahyu` `hisab` adalah dari bahasa Arab. Meja dan almari dari bahasa Portugis dan enjin, gas, teknologi dari bahasa Inggeris dan berbagai lagi.

Satu proses dalam penghasilan bahasa ialah gambaran dari suasana yang dialami diri:

``Perkembangan yang seterusnya dan yang amat penting ialah kemunculan konsep-konsep yang tidak berkait dengan mana-mana benda yang nyata. Kegembiraan dan kesedihan, konsep masa dan ruang dan hidup dan mati tidak wujud di dalam alam kenyataan, tetapi mereka wujud di dalam alam perkataan-perkataan dan alam konsep. Oleh itu dengan pertolongan perkataan-perkataan, manusia hari ini boleh menggunakan konsep-konsep yang paling abstrak.``

(Aleksey A. Leontyev, Manusia Purba Menembusi Alam Pertuturan. Kurier Unesco, Februari,1978: 15).
 Istilah juga dicipta secara lebih kompleks hasil dari pemikiran seperti nomber-nomber, lambang-lambang matematik dan konsep-konsep sains.

Menama atau mengkonsepkan sesuatu menurut sistem bunyi yang lazim digunakan bagi bahasa berkenaan yang antaranya dipengaruhi oleh alam sekelilingnya. Misalnya sistem bunyi bagi perkataan Arab melibatkan penyebutan dari bibir seperti fa, ma membawa ke hujung lidah seperti dal, dhal, ke kerongkong seperti ha`, kha` dan hingga ke dalam dada seperti `ha` - marbutah (dibicarakan secara linguistic dan tajwid). Manakala bahasa Inggeris lebih kepada dalam mulut dari bibir . Tetapi bagi bahasa Melayu sebagai beberapa bahasa Timur seperti Jepun penyebutan lebih ringan dan mudah serta mudah dipelajari, kerana kata-kata asal Melayu disebut berdasarkan suku kata – kecuali istilah moden, bukan asli Melayu yang bersifat pinjaman.

Menurut Aleksey A. Leontyev di atas. Selain dari perbezaan sebutan perkataan berbeza di kalangan berbagai bahasa, tetapi ada sebutan-sebutan bersamaan antarabangsa, menurutnya:

``Terdapat lagi satu ciri pada bahasa manusia yang diwarisi dari nenek moyang peringkat haiwan, iaitu bunyi-bunyi bukan bahasa yang digunakan untuk menyatakan perasaan-perasaan yang dasar tanpa menggunakan perkataan-perkataan. Yakni ketakutan, kehairanan, kegembiraan, kesedihan, penghormatan dsb. Kata-kata seruan biasanya mempunyai persamaan dari satu bahasa lain. Orang Russia menyatakan ``Akh !`` atau ``Okh !``untuk menyatakan perasaan terperanjat, orang Perancis ``Oh-la-la`` orang Inggeris `Oh !``, orang Jerman ``Ho Ho`` dan orang Papua dari sukubangsa Asman ``Woo``.

(Aleksey A. Leontyev, Februari, 1978: 17).

Bahasa adalah perakam maklumat, setiap bahasa berusaha memberi kata atau istilah sebanyak mungkin bagi segala perkara di dalam bahasa itu. Makin banyak bahasa sesuatu bangsa, makin kayalah bahasa berkenaan yang dengan sendiri mencerminkan luasnya pengalaman bahasa berkenaan. Tetapi perkembangan bahasa dipengaruhi kelompok yang menggunakannya dan cara hidup penggunanya. Misalnya jika pengguna adalah dari masyarakat tani, maka istilah yang berkembang dan bertambah adalah di dalam bidang pertanian, jika masyarakatnya berorientasikan sains, maka lebih banyak bertambah perkataan-perkataan yang berhubung dengan sains. Orang Melayu yang lebih merupakan masyarakat tani, kaya dengan kata-kata yang berhubung dengan kerja masyarakat berkenaan. Misalnya untuk memaksudkan perkataan angkat – ada berbagai-bagai istilah yang mencerminkan perbezaan angkat seperti; angkat, pikul, jinjing, tatang, tapu, junjung, kelek, tandu dan sebagainya.

Menurut Mohd Salleh Daud:

``Tiap-tiap bahasa itu adalah hasil dari sesuatu kebudayaan Bahasa mengandungi perkataan-perkataan, kalimah-kalimah dan lafaz-lafaz yang menggambarkan benda-benda yang nyata, buah fikiran, pendapat-pendapat serta nilai-nilai yang bersangkut paut dengan, atau pun yang dapat dikenali sebagai hasil perkembangan kebudayaan tadi.``
(Mohd. Salleh Daud, Bahasa dan Perhubungan, Dewan Bahasa, Jil I, November, 1957: 139).

Selain daripada perbezaan bahasa antara bangsa oleh perbezaan Negara, perbezaan bahasa juga berlaku di dalam bahasa yang sama oleh kerana perbezaan profesyen. Bahasa petani lain dari bahasa peniaga, juga berbeza dari bahasa nelayan. Selain daripada itu berlaku perbezaan sebutan kerana dipengaruhi dialek setempat. Misalnya penyebutan dielek bahasa orang Kelantan berbeza dari orang Pahang, orang Perak dan orang negeri Sembilan. Sebenarnya dengan perbezaan bahasa dan dialek memperkayakan bahasa dan budaya bagi bahasa berkenaan.

Apa pun perkataan, lebih-lebih lagi istilah ialah perakam dan pengabadi ilmu yang didukung oleh istilah berkenaan. Bahasa yang menggunakan istilah-istilah di dalam ayat-ayat mampu membawa penerangan tentang sesuatu istilah dan juga bidang berkenaan. Rumusan bagi berbagai istilah terhimpun dan disimpan di dalam kamus-kamus di dalam bahasa berkenaan, namun kamus adalah dalam keadaan kaku berbanding penggunaannya di dalam ayat-ayat, lebih-lebih lagi yang mendukung keilmuan. Kekayaan bahasa dari segi istilah dihidup dan dilentur penggunaan dalam bidang keilmuan, sosial dan sebagainya. Memetik pendapat saudara Rahman Shaari tentang bahasa di dalam puisinya berjudul `Bahasa` yang memenangi Hadiah Sastera 1986/87: Fragmen darinya:

Bahasa adalah pengatur
Pucuk fikiran yang bertabur
Bahasa adalah pelentur
Ranting perasaan yang bersiur

Dengan bahasa
Terlihat fakta padu
Terlihat sinar ilmu
Terlihat cinta biru.

Kata saudara Rahman Shaari lagi:

Dengan bahasa
Pemimpin memaparkan arah
Di pentas siasah
Dengan bahasa
Orang beriman menikmati ibadah
Khusyuk dan pasrah.
(Rahman Shaari, Bahasa, dlm. Sayang Ottawa Sungainya Sejuk, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur: 1989: 10).

Sekian.

No comments:

Post a Comment