August 25, 2013

Ingin Mengetahui Di Samping Kelemahan Diri: Kita Selamanya Pencari

-->
BBB, 17 Syawal 1434 = 24 Ogos 2013 (Sabtu):

Antara ciri Kesempurnaan ialah Sedia dan Kekal.  Kehidupan diri kalau dapat, dipanjang umur – tetapi sebenarnya ada had dari segi umur, kalau mempunyai kediaman yang selesa, kalau boleh biar kekal, tidak dilewati oleh rosak binasa, tetapi hakikatnya akan binasa. Antara sifat Yang Maha Sempurna lagi adalah, Berkuasa, Kaya dan Indah. Jika mendapat kuasa memerintah, kalau dapat mau meneruskan kekuasaan, tetapi pada hakikat satu masa akan tiba pada pengakhiran.
Yang dikurnia keindahan baik rupa paras atau suasana kehidupan kalau boleh mau dikekalkan keindahan terus cantik, tetapi kecantikan akan menghilang dengan ketuaan atau berlalu tempoh masa. Manusia juga ingin kaya, lantaran mereka berusaha berterusan menghimpunkan kekayaan, ada yang berjaya kaya secara nisbi, tetapi tak kurang pula yang kaya nisbi jadi miskin papa.

Demikianlah  Sedia, Kekal, Berkuasa, Indah, Kaya dan banyak lagi sifat-sifat kesempurnaan yang lain seperti Kemahuan (Iradah), Kasih, Rahmat, Quddus, Al-Salam dan berbagai-bagai adalah sifat Yang Maha Sempurna, tetapi bagi manusia dan alam adalah bersifat kontras daripada sifat-sifat Sempurna itu. Tetapi ironi ke bawah bayangan sifat-sifat sempurna inilah yang dirindui dan diingini manusia, walaupun diketahui bahawa Kesempurnaan itu sifat Yang Maha Sempurna. Namun kemahuan tidak menjadi kesalahan, sekurang-kurangnya menjadi motivasi bagi menusia berusaha bergerak secara kualitatif bagi menyempurnakan diri dalam ketidaksempurnaan.

Pokok utama bagi insan yang mempunyai minda, hati nurani, inderawi dan rohani ialah wujudnya ingin tahu dicetus atau didesak oleh ciri-ciri yang ada pada insan tersebut. Ruang lingkup yang diingintahu ini amat luas seluas wujud. Tetapi keilmuan tahu terhadap wujud ini hanya Allah Subhanahu wa Ta`ala saja yang Maha Mengetahui; Firmannya bermaksud:

``Dan pada sisi Allah jualah anak kunci perbendaharaan segala yang ghaib, tiada siapa yang mengetahuinya, melainkan Dialah sahaja. Dan Ia mengetahui apa yang ada di darat dan dilaut; dan tidak gugur sehelai daun pun melainkan Ia Mengetahui, dan tidak (gugur) sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak (gugur) yang basah dan tidak yang kering, melainkan (semuanya) ada (tertulis) di dalam Kitab (Lauh Mahfuz) yang terang nyata. (Al-An`am: 59).

Bayangkan apa yang kita dapat tahu dan ingin tahu terhadap wujud hanya melalui akal, hatinurani, ruh dan inderawi, iaitu peralatan yang amat terbatas kemampuan dari segi mempersepsi terhadap wujud. Wujud yang mampu dipersepsi terhadap alam benda dan terhadap sesuatu yang dapat dikonsepsi. Bayangkan begitu banyak lagi kewujudan di luar dari peralatan yang dapat ditanggapi diri. Bayangkan terhadap yang ghaib, keakhiratan, bahkan terhadap cakerawala yang dapat dilihat secara terbatas tidak mampu kita ketahui, apa lagi di luar batas indera. Bayangkan kejahilan kita sebelum ini dari segi komunikasi. Kalau dulu maklumat yang hendak disampaikan terpaksa dihantar secara pergi sendiri. Perkembangan penyampaian maklumat begitu pesat kepada menggunakan surat, telefon, fax, radio, tv, internet, facebook dan berbagai alat canggih lagi. Ini adalah ruanglingkup yang mampu dikuasai manusia. Tentu banyak lagi kaedah-kaedah canggih yang bakal diterokai. Bayangkan bidang-bidang yang lain yang masih belum diterokai. Tetapi semuanya di dalam ilmu Allah. Dia mengetahui dan berada di dalam maklumatNya setiap sesuatu dari mula ke akhir. Catatan di Lauh Mahfuz lebih dari rakaman maklumat yang terfikir oleh kita.

Inilah yang mendepani insan sebagai makhluk yang ingin mendapat ilmu dan maklumat bagi memenuhi tuntutan minda, memenuhi intuisi hati nurani, memenuhi tuntutan dan kepuasan inderawi dan rohani dan tentulah lebih luas lagi ruanglingkup yang masih kelam di luar dari kemampuan tuntutan peralatan diri insan. Khazanah wujud yang didepani insan itulah rahsia yang ingin diketahui dan mengambil maklumat daripadanya.
Ironinya insan mau menguasai wujud, tetapi menurut falsafah, insan sebenarnya jangankan mau mengetahui tentang wujud, tetapi sebenarnya masih belum mengenali dirinya sendiri yang menjadi persoalan falsafah yang penting sebagaimana diungkapkan:

`Siapa yang mengenali dirinya dia mengenali Tuhannya.``

Kata Cassirer:

``That self-knowledge is the highest aim of philosophical inquiry appears to be generally acknowledged. In all the conflicts between the different philosophical schools this objective remained invariable and unshaken.``
                  Cassirer, Ernst, An Essay On Man, Yale University Press, New Haven And London, 1972: 1).

Problem di dalam menerokai wujud, bahawa di dalam menanggapi Kesempurnaan, ketidaksempunaan berlaku di dalam diri yang mau menanggapi pertanda-pertanda kesempurnaan.

Kata Jujun S. Suriasumantri:

``Berfilsafat didorong untuk mengetahui apa yang telah kita tahu dan apa yang kita belum tahu. Berfilsafat bererti berendah hati bahawa tidak semuanya akan pernah kita ketahui dalam kesemestaan yang seakan tak terbatas ini. Demikian juga berfilsafat bererti mengoreksi diri, semacam keberanian untuk berterus terang, seberapa jauh sebenarnya kebenaran yang dicari telah kita jangkau.``
(Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Popular, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1985: 19).

Sebenarnya bersama tumbuhnya rasa ingin tahu manusia, ada kelemahan-kelemahan ketara diri manusia di samping terhad kemampuan selalu berlaku kesilapan-kesilapan, iaitu sesuatu yang diwarisi sejak dari moyang – Adam & Hawa, di samping kesilapan-kesilapan manusia juga sering bersifat lupa. Sebenarnya jambatan tamadun dan peradaban manusia adalah terbina di atas kelemahan dan kekhilapan-kekhilapan. Menyedari kelemahan dan kekhilapan yang dilalui dilebuh sejarah, mereka mencari, mereka memperbaiki kekhilafan dan terus mencari; Renungi puisi ini:

Pencari

Kita ini
Mengejar kehilangan
Jadilah kita pencar-pencari
Berterusan.

Sepanjang zaman
Imbauan bahagia kedengaran
Rangsangan demi rangsangan
Membakar keinginan
Tampillah kita berdahuluan
Mengejar imbauan
Setiap disentuh bibir pecah
Dan dahaga kembali berpanjangan.

Manusia dengan keinginan
Kiranya terpenuh
Kakulah penggerak dari rangsangan
Hambarlah hidup diziarah kesepian
Rumah kehilangan keluarga
Dunia kehilangan warga.

Telah menjadi wasiat hidup
Milik kita adalah kehilangan
Jadi dalam pencarian
Jangan ditanya apa yang ditemui
Kerana kita selamanya pencari-pencari.

Shafie Abu Bakar,
Utusan Zaman,
28hb. April 1974.

(Dalam: Puisi Siswa, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1976: 35).

Sekian.

1 comment:

  1. Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!

    Giaonhan247 chuyên dịch vụ mua hàng mỹ từ dịch vụ order hàng mỹ hay nhận mua nước hoa pháp từ website nổi tiếng hàng đầu nước Mỹ mua hàng ebay ship về VN uy tín, giá rẻ.

    ReplyDelete