August 30, 2013

Sastera Penulisan - Tradisi Persuratan Melayu - Islam

-->
BBB, 22 Syawal 1434 = 29 Ogos 2013 (Khamis):

Antara yang membatas dan mensempadankan bidang sastera Melayu tradisional ialah sastera lisan yang tidak bertulis dan sastera bertulis. Sastera lisan lahir sejak kemampuan masyarakat tradisi bercakap dan mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang bersifat sastera. Bilakah bermulanya sastera penulisan ? Sudah tentulah sejak masyarakat Melayu mengamalkan tradisi penulisan. Alam Melayu pernah menerima pengaruh Hindu-Budha, seperti pada zaman Kerajaan Sriwijaya (650-1200M.) tetapi tidak mewariskan tradisi penulisan disamping banyak mewariskan istilah-istilah Sanskrit di dalam bahasa Melayu, juga patung-patung batu yang banyak kedapatan di Bukit Seguntang dan sekitaran.

Adalah dikatakan huruf terawal digunakan ialah huruf Rencong atau Rencong Kawi dari Lampong yang ada kaitan penggunaannya oleh orang-orang di Kamboja, tetapi lenyap penggunaannya kira-kira 1000  Masihi.
(A. Samad Ahmad, Sejarah Kesusasteraan Melayu I, Pejabat Karang Mengarang, Jabatan Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu, Kuala Lumpur, 1957: 30).

Tidak berkembangnya penggunaan huruf ini, kerana ianya tidak digunakan di tengah masyarakat. Bermulanya Tradisi Persuratan dalam bahasa Melayu ialah dengan pengenalan tulisan jawi kepada masyarakat sebagaimana terbukti pada Batu Bersurat Terengganu bertarikh Jumaat 4 Rajab 702H. bersamaan 22 Februari 1303M.
(Syed Muhammad Naguib al-Attas, The Correct Date of The Trengganu Inscription, Muzium Negara, Kuala Lumpur: 1).

Huruf jawi ini bukan sekadar makluman, tetapi digunakan bagi perkembangan agama Islam di rantau Alam Melayu. Sejak pengenalan tulisan Jawi, ianya digunakan bagi penyebaran agama Islam di Terengganu, Pasai, Melaka, Acheh, Patani dan seterusnya merebak ke seluruh Alam Melayu.  Batu Bersurat kedua (Batu Acheh pada nisan) yang mencerminkan unsur-unsur Islam ialah yang diketemui di Minye Tujuh (Pasai) bertarikh 1380 yang menyatakan bahawa Raja pada masa itu memerintah Aceh dan Kedah. Bukti yang mencerminkan pengaruh keislaman pada batu Aceh itu lebih kemudian dari Batu Bersurat Terengganu (Winstedt, Richard, A History of Classical Literature, Oxford University Press, Kuala Lumpur – Singapore, 1972: 84).

Penggunaan utama tulisan Jawi ialah bagi mengenali dan mempelajari bacaan al-Qur`an yang sebahagian dari huruf-huruf Jawi adalah diambil dari huruf-huruf al-Qur`an. Membaca dan menulis adalah merupakan tuntutan di dalam Islam. Wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah s.a.w. adalah arahan mengenai membaca `Iqra` (al-`Alaq: 1), juga menyuruh menulis (al-`Alaq: 4), agar apabila dapat membaca dan menulis dapat mempelajari ilmu pengetahuan (al-`Alaq: 5). Jadi membaca dan menulis adalah arahan dan suruhan di dalam Islam. Bahkan menuntut ilmu, terutama yang fardu dan kifayah adalah wajib di dalam Islam. Atas semangat ini tradisi membaca dan menulis adalah menjadi budaya orang Islam. Para ulama pula merasa bertanggungjawab menulis dan menghasilkan persuratan yang berhubung dengan hukum hakam Islam seperti Fiqh, tauhid, tasawuf dengan menggunakan tulisan jawi.

Sememangnya priority dari segi penghasilan persuratan ialah bagi dakwah dan perkembangan agama Islam, tetapi serentak dengan itu bidang-bidang lain turut dituliskan, bahkan Sastera Rakyat yang sebelumnya diucap dan dituturkan melalui lisan juga diabadikan di dalam tulisan jawi selepas kedatangan Islam

Kemudian penulisan juga melibatkan bidang sastera dan segala bidang yang lain.

Sastera Berhubung Dengan Islam

Sebagaimana tulisan jawi digunakan di dalam menyebarkan agama Islam di Alam Melayu, sudah tentulah priority digunakan untuk menyebarkan sastera yang berhubung dengan Islam. Perlu disebutkan sungguhpun mempelajari sastera bukan diwajibkan sebagai mempelajari keilmuan Islam seperti aqidah, tauhid, akhlak dan tasawuf, tetapi keilmuan sastera juga menjadi sebahagian dari keilmuan Islam. Sebagai contoh konsep cerita menjadi sebahagian dari kandungan al-Qur`an, bahkan satu pertiga daripada kandungan al-Qur`an adalah bersifat cerita. Berbagai gaya dan pendekatan cerita dapat dipelajari dari al-Qur`an. Contoh cerita yang menarik baik dari segi bahasa dan teknik ialah cerita mengenai Nabi Yusuf a.s, Ashab al-Kahfi dan Luqman yang ketiga-tiga cerita ini menjadi judul cerita di dalam al-Qur`an. Al-Qur`an bukan saja menampilkan bentuk cerita dengan teknik dan bahasa yang menarik, tetapi juga menampilkan berbagai-bagai unsur puisi, khususnya aspek-aspek estetik. Daripada al-Qur`an menghasilkan  ilmu bahasa (Nahu, Saraf) dan Balaghah bagi mengkaji keilmuan di dalam al-Qur`an termasuklah dari aspek keindahannya (Badi`). Perlu diingat diturunkan al-Qur`an bagi mencabar para sasterawan Arab Jahiliyyah yang amat bermegah dengan kemampuan mereka berbahasa dan bersastera. Ternyata mereka mengagumi al-Qur`an dan tidak dapat menandingi. Labid seorang penyair menyatakan tentang al-Qur`an:

``Ianya merdu dan bermutu, Ianya tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya.``

Oleh kerana al-Qur`an sebagai kitab panduan bagi orang-orang Islam, maka sudah tentulah cerita-cerita yang terdapat di dalam al-Qur`an menjadi keutamaan disampaikan kepada orang-orang yang menerima Islam terutama cerita-cerita mengenai nabi seperti Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Daud, Sulaiman, Ya`kob, Yusof, Ibrahim, Ismail, Ishak, Shuaib, Ayyub,Ilyas, al-Yasa`, Zulkifli, Isa, Musa dan Nabi Muhammad s.a.w. Apa lagi mengenali nabi-nabi adalah menjadi kewajipan bagi setiap orang Islam. Antara himpunan cerita mengenai nabi-nabi ialah Hikayat Qisasul anbiya`.

Cerita-cerita mengenai nabi agak banyak, tetapi perlu diingat sifat cerita yang dipengaruhi elemen kreatif dan imaginatif, maka setengahnya tidak menurut fakta yang benar dan berlaku tokok tambah. Cerita-cerita mengenai Nabi seperti Hikayat Nur Muhammad, Hikayat Kejadian Nur Muhammad, Hikayat Kejadian Baginda Rasulullah, Cerita nabi Lahir, Hikayat Khatim al-Nabi. Di samping itu terdapat cerita tentang mukjizat Nabi Muhammad antaranya Hikayat Tatkala Bulan Belah Dua, Hikayat Mukjizat Rasulullah, Hikayat Nabi Bercukur, Hikayat Nabi Mi`raj, Hikayat Iblis Dan Nabi, Hikayat Raja Khandak, Hikayat Raja Lahad dan Hikayat Nabi Wafat.

(Ismail Hamid, Kesusasteraan Melayu Lama Dari Warisan Peradaban Islam, Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., Petaling Jaya, 1983: 24 – 43).

Antara cerita mengenai sahabat ialah mengenai Umar ibn al-Khattab, Hikayat Abu Syahmah, Hikayat Abu Bakar, Cerita Tentang Ali bin Abi Talib, Hikayat Ali Kahwain atau Hikayat Fatimah, Hikayat Nabi Mengajar Ali, Cerita Tentang Hasan da Husain, Cerita Tamim al-Dari (Ismail Hamid, 1983: 57 – 68).

Cerita-cerita mengenai kepahlawanan Islam adalah cerita yang popular dan menjadi perhatian pendengar kerana peranan mereka menyebarkan Islam dan sememangnya dalam menyibarkan Islam banyak pahlawan-pahlawan yang berjasa dalam menyibarkan Islam. Antara crita-cerita kepahlawanan ialah seperti cerita Zul-Qarnain, Sayf bin Dhi Yazan, Cerita Amir Hamzah, Cerita Muhammad Hanafiah dan Hikayat Sam`un. (Ismail Hamid, 1983: 67 – 83).

Turut menjadi tema cerita-cerita tokoh-tokoh Islam, ialah mengenai watak-watak orang salih, iaitu seperti certa Luqman al-Hakim, Cerita Jumjumah, Cerita Ibrahim bin Adham, Cerita Abu Yazid al-Bistami,  Rabi`ah al-Adawiyah, Syeikh Abdul Kadir Jaylani, Syeikh Muhammad Samman, Cerita Darma Tasiah (Ismail Hamid,1983: 84 – 96).

Peranan cerita-cerita mengenai Nabi-nabi, khususnya Nabi Muhammad s.a.w. bukan sekadar cerita sebagaimana cerita di dalam cerita rakyat, tetapi bertujuan sama menyampaikan dakwah keislaman. Dengan cara bercerita bagi mereka yang mempelajari keilmuan Islam memahami lebih mendalam bila mempelajari dan memahami tentang  kerasulan dan perutusan yang dibawanya dengan ditambah cerita tentang Nabi yang membawa perutusan keislaman. Pendidikan melalui sastera lebih mengukuhkan kefahaman dan keyakinan dengan apa yang dipelajari di surau atau tempat-tempat pengajian Ilmu.

Menerima Islam, menerima tulisan dan menerima al-Qur`an adalah satu revolusi yang mentransformkan masyarakat Melayu dari keadaan buta huruf kepada celik huruf. Pandangan wujud menjadi luas berbanding dengan pandangan sempit dan terhad sebelumnya. Tradisi pengajian dan pembelajaran bermula sama ada di rumah dibimbing oleh keluarga bersama mempelajari al-Qur`an, di masjid atau surau dan balai-balai pengajian. Pendidikan sastera Islam juga berjalan mulai melalui nyanyian tentang Nabi dan Siti Fatimah ketika ibu mendodui anak, dididik mencintai Rasulullah melalui salawat, marhaban dan barzanji seperti sambutan maulid al-Rasul dan majlis aqiqah, sedangkan pendidikan bagi orang-orang dewasa melalui surau dan masjid atau di rumah-rumah tok guru menurut jadual tertentu.

Sesungguhnya Sastera Islam menjadi sebahagian dari mekanisme pendidikan Islam.

Sekian.

No comments:

Post a Comment