August 7, 2013

Konsep Wujud - Antara Kamil & Fana: Usaha Mentakmilah


BBB, 28 Ramadhan 1434 = 06 Ogos 2013 (Selasa):


Sebelum masuk membicarakan tentang Teori Takmilah perlu dibicarakan dahulu beberapa istilah yang ada kaitan rapat dengan Takmilah. Pembicraan tentang Takmilah adalah melibatkan pandangan tentang kewujudan secara keseluruhan. Apa yang kita bicarakan tentang permuziuman, ialah membicarakan alam dan kandungan. Banyak nilai yang kita gunakan di dalam melihat, menilai dan mengapresiasi sebuah objek atau subjek yang kita depani. Penilaian yang kita buat secara spontan atau dengan penuh sedar adalah hasil dari orientasi didikan, pengaruh kelilingan, budaya, bahkan pegangan keyakinan kepercayaan.

Istilah `wujud`  ialah istilah falsafah yang mula digunakan secara istilah oleh Ibn Sina (370-428H = 980-1036M.) seorang Ahli Falsafah dan juga Tokoh Perubatan Islam.  (Oemar Amin Hoesin, Filsafat Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1975: 120). Menurut Al-Mausu`ah al-Falsafiyyah bahawa `Wujud` dia bukan sifat (Dr. `Abdel Mon`eim AlHofni, al-Mausu`ah al-Falsafiyyah, Dar Ibn Zaidun, Beirut-Maktabat Madbuli, al-Qahirah, tt: 524. Dalam pembicaraan ilmu aqidah dan ilmu al-kalam  seperti Ash`ari-Maturidi, `Wujud` adalah nama Dhat. Dan Allah adalah mempunyai sifat-sifat yang distilahkan,
``Tuhan mengetahui, menghendaki, berkuasa, berbicara, mendengar, melihat, hidup artinya Ia mempunyai sifat-sifat ilmu, iradat (kehendak) qodrat (kekuasaan) dst. Ia mempunyai sifat-sifat yang disebutkan Qur`an.`` (A. Hanafi M.A. Theology Islam (Ilmu Kalam), Bulan Bintang, Jakarta, 1974).

Bagi Allah adalah segala sifat kesempurnaan. Allah Kamil, Allah Jamil/Hasan (Indah), Allah Khalik (Mencipta), Allah Qidam (Sedia) , Allah Baqa` (Kekal), Allah Alim (Mengetahui), Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Quddus, Allah Musawwir (Membentuk) dan sebagainya dari segala sifat kesempurnaan.

Manakala bagi makhluk ada sifat-sifat berkenaan di atas secara nisbi dan tidak sempurna. Misalnya manusia diakui Allah sebagai kejadian yang paling sempurna (al-Tin: 4 ), tetapi manusia tidak pernah sempurna. Firman Allah bermaksud: ``Tiap-tiap sesuatu binasa, kecuali WajahNya` (al-Qasas:88). Ketidak sempurnaan jelas, berlaku kerosakan, sakit dan mati.

Allah mencipta sesuatu dengan indah termasuk diri dan wajahmu. Firman Allah bermaksud:
``Ia menciptakan langit dan bumi dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah, dan Ia menentukan bentuk rupa kamu  serta memperelokkan rupa kamu; dan kepadanyalah tempat kembali (Al-Taghabun: 3). Disebalik dari sempurna kejadian mereka, kemudian (jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu, kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang yang rendah (Al-Tin: 5).
Allah Maha Mengetahui. Maksud firman: Dialah Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata (Al-Hashr: 23), sedangkan manusia tidak tahu ``Dialah mengajar manusia apa yang dia tidak tahu (al-`Alaq: 5).
Demikianlah istilah-istilah di atas yang membayangkan kesempurnaan bagi Maha Pencipta dan kebalikannya bagi makhluk yang kena cipta sering digunakan dalam pembicraan pada masa akan datang, di samping istilah-istilah permuziuman menurut releven penggunaan.

Dapat dikatakan sudut pandangan yang akan digunakan ialah sudut pandangan dan keyakinan Islam yang pada hakikatnya adalah bersifat universal. Contoh jelas konsep Kamil (Sempurna) bagi Pencipta dan fana bagi makhluk sebagai realiti diterima.
Significannya, bahawa biarpun pada manusia sifat-sifat lemah, fana dan tidak sempurna kehendak dan kemahuan tetap ke arah kesempurnaan. Keinginan mentakmilah diri adalah menjadi naluri dan tabi` manusia. Mereka menyedari kesempurnaan dan mau dekati dan menjadikan diri sempurna, walaupun pada hakikatnya tidak sempurna. Dengan pandangan ini muzium bukan semata-mata pameran dengan longgokan barang purba, tetapi secara halus adalah tarbiah dan pendidikan. Inilah dinamika perutusan.

Pengalaman permuziuman sebenarnya adalah pengalaman merenung wajah alam. Pengalaman melihat kefanaan wujud, kerosakan-kerosakan yang dialami yang kalau boleh mau direkonstruksi kembali kerosakan kepada kesempurnaan. Pengalaman melihat kepurbaan, melihat pergulatan manusia pada zaman awal berdepan dengan ujian alam dan kehidupan. Bagaimana mereka dalam masa yang relatif panjang berusaha merubah dan menguasai alam. Juga melihat kreativiti dan inovasi manusia melalui pengalaman sebagai pendidikan mentakmilah kehidupan. seterusnya membangun peradaban, tamadun dan warisan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment