January 12, 2014

Asas 50 Penting Bagi Perkembangan Sejarah Persuratan Melayu


BBB, 09 Rabiul Awwal 1435 = 11 Januari 2014 (Sabtu):

Satu peristiwa penting di dalam perkembangan persuratan Melayu ialah tertubuhnya persatuan penulis yang dikenali dengan nama Angkataran Sasterawan 50 (Asas 50) di Singapura pada 6 Ogos 1950. Penubuhannya di Singapura adalah wajar kerana Singapura selepas Perang Dunia Kedua adalah menjadi pusat bagi persuratkhabaran dan berbagai-bagai penerbitan. Penubuhan juga dimungkinkan oleh kerana wujudnya kebebasan berkarya berbanding dengan zaman Jepun sebelumnya. Tokoh yang dikaitkan dengan kepimpinan Asas 50 ialah Asraf bin Haji Abdul Wahab. Bahkan beliau muncul dan terkenal sebagai penulis bermula dari bergiat sebagai pemimpin dan jurucakap kepada Asas 50 yang begitu lantang (Wajah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1981: 154).

Dalam kegiatannya Asas 50 menghasilkan Memoranda sebagai rangka dan gagasan perjuangan Asas 50. Motto bagi Asas 50 ialah `Seni Untuk Masyarakat`. Pandangan Asas 50 agak radikal dan agak kiri. Li Chuan Siu memetik dari sebuah artikal berjudul ``Pandangan keliru terhadap Angkatan Baru`` yang termuat dalam bulanan Mastika, Julai 1952 sebagaimana berikut:

Membangunkan rakyat sesuai dengan tuntutan zaman ini tidaklah boleh dengan rayuan dan nyanyian, nasihat dan petua. Rakyat tidak boleh lagi diberi harapan yang kosong dan menggambarkan yang indah-indah saja, rakyat tidak boleh lagi ditakuti atau dimomokkan saja dengan menggambarkan neraka atau jil di depan mata. Tetapi rakyat Melayu sekarang mestilah diberi jalan fikiran baru supaya mereka sendiri berfikir, menimbang dan bertindak, tidak takut-takut dan tidak terikat oleh berbagai momok adat resam Melayu yang lembab dan yang telah bersarang dalam jiwa mereka turun temurun.

(LiChuan Siu, Ikhtisar Sejarah Pergerakan dan Kesusasteraan Melayu Moden 1945 - 1965, Pustaka Antara, Kuala Lumpur, 1967: 165-166).

Pandangan radikal dan keghairahan terhadap dunia baru dengan melihat sinis terhadap soal agama (Ada di kalangan pendukung Asas dituduh sebagai etheis – Li Chuan Siu, hlm. 165), bahkan terhadap nilai budaya menjadikan ada pihak yang tidak menyenangi dengan perjuangan Asas 50. Hamzah Abdul Majid bin Hussin salah seorang pengasas dan penggiat penting Asas 50 yang tidak senang dengan pembawaan Asas 50 – Antaranya disebabkan oleh soal kepercayaan agama dan hal-hal lain dan polimik hangat antaranya dengan Asraf menyebabkan Hamzah menarik diri dari keahlian Asas 50 bersama pengikut-pengikutnya antaranya Rosmera. Hamzah yang mempunyai asas agama yang agak kukuh. Menurut buku Wajah – Biografi Seratus Penulis;
``Hamzah, anak kepada seorang penerbit, penjual buku dan juga pengarang syair, menerima didikan di Sekolah Melayu, dan di Sekolah Inggeris Victoria hingga darjah lapan. Dia juga terdidik di Sekolah agama Darul Ma`arif al-Islamiah, Singapura sewaktu zaman Jepun. Hamzah mempunyai latar belakang agama yang kuat sehingga pada awal-awal kegiatannya di lapangan penerbitan di Singapura dalam tahun lima puluhan dia dikatakan sering membawa surat Yasin di dalam saku bajunya.``
(Wajah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1981: 179).

Kerana tidak bersetuju atas soal prinsip, maka Hamzah telah keluar dari Asas dan bersama kawan-kawan sealirannya menubuhkan, ``Persatuan Angkatan Persuratan Melayu Baru`` (PAPMB) pada 17 April 1954. Namun persatuan ini tidak begitu aktif dan tidak hidup lama.

Adapun Asas 50 berpengaruh hingga ke tahun 1960an. Adalah dikatakan dalam tempoh penguasaan Asas dalam mana mereka adalah tenaga-tenaga penting dalam persuratan dan penerbitan merekalah yang menguasai dan mengawal bahan-bahan penerbitan. Lantaran itu isu-isu agama kurang mendapat tempat, bahkan watak ulama dan lebai sering menjadi bahan sindiran dan sasaran.

Asas adalah organisasi yang mengusulkan supaya tulisan rumi diterima sebagai tulisan rasmi. Usul kali pertama dalam kongres pertamanya di Singapura pada 1952 ditolak, namun dalam kongres keduanya di Seremban pada 1 & 2 Januari 1954 diterima dan usul ini kemudiannya dirterima oleh Penyata Razak.
(Shafie Abu Bakar, Sastera Melayu Dan Islam, dlm. Sekitar Pemikiran Kesusasteraan Islam, Gabungan Penulis Islam Malaysia (GAPIM), Kuala Lumpur, 1980: 1-25).

Pada dasarnya, tidak ada salahnya pada slogan `Seni Untuk Seni` dan `Seni Untuk Masyarakat` selagi ianya dipandu secara betul. Kedua-duanya hakikat dan tujuan berseni sastera.

Walau apa pun kelahiran Asas 50  sebagai organisasi terawal sebagai satu badan penulis amat penting. Sebuah organisasi sedemikian mempunyai pegangan dan arah dalam perjuangan penulisan di samping menjadi kepentingan ahli. Kelahiran Persatuan Angkatan Persatuan Melayu Baru juga adalah penting kerana mau mempertahankan prinsip. Polemik yang berlaku di antara kedua-dua pemimpin persatuan ini dapat meluaskan kefahaman prinsip perjuangan di dalam bidang persuratan kedua belah pihak. Lebih dari itu kehadiran kedua-dua persatuan bagi bidang persatuan membuka jalan kepada penubuhan berbagai-bagai persatuan penulis mulai 1960an dan seterusnya seperti Pena, persatuan-persatuan penulis negeri, persatuan penulis Islam dan Gapena. Dengan demikian menyemarakkan lagi bidang penulisan tanahair.

Sekian.

No comments:

Post a Comment