January 9, 2014

Perjuangan Bahasa Sebagai Pakej Perjuangan Kemerdekaan Mempunyai Asas Kukuh


BBB, 06 Rabiul Awwal 1435 = 08 Januari 2014 (Rabu):

Perjuangan kemerdekaan, khususnya bagi orang Melayu adalah menyertai sama ialah perjuangan menegakkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Negara dan kebangsaan. Pejuang-pejuang kemerdekaan umumnya adalah terpelajar pada zamannya, antara mereka itu guru-guru, penulis-penulis dan pemimpin-pemimpin setempat yang mendukung perjuangan bahasa sebagai pakej di dalam perjuangan kemerdekaan.

Prehatin tentang bahasa, sebelum dari mencapai kemerdekaan maka Dewan Bahasa dan Pustaka telah terlebih dahulu ditubuhkan di Johor Baharu (1956) yang diketuai oleh Ungku Aziz bin Ungku Abdul Hamid  dan berpindah ke Kuala Lumpur menjelang kemerdekaan diketuai Tuan Syed Nasir selaku Pengarah. Tun Razak yang pada masa itu menjadi Menteri Pelajaran dalam kata-kata alu-aluannya bagi penerbitan sulung Majalah Dewan Bahasa menulis:

``Saya dengan sepenuh-penuh sukacita mengalu-alukan keluaran bilangan yang pertama Majallah Bulanan Dewan Bahasa ini. Dewan Bahasa dan Pustaka ialah bertanggungjawab bagi menjalankan rancangan-rancangan untuk mengembang dan meluaskan bahasa Melayu supaya dapat menjadi bahasa Kebangsaan dan bahasa Rasmi yang sebenar-bebarnya.``

(Dato` Abdul Razak bin Hussein – Menteri Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu, Majalah Dewan Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka, Bil. 1, September, 1957, hlm. 4).

Sentimen terhadap bahasa sebagai pakej perjuangan kemerdekaan adalah tinggi, oleh kerana bahasa paling rapat dengan pendukungnya sehingga timbul slogan ``Bahasa Jiwa Bangsa`, ``Bahasa Memperkenalkan Bangsa`` dan sebagainya. Kecintaan terhadap bahasa dan mau mempastikannya menjadi bahasa rasmi dan kebangsaan lantaran bahasa Melayu mempunyai sejarah dan dasar akar yang kukuh dan dalam. Islam memainkan peranan yang penting di dalam mengangkat dan memperkembangkan bahasa Melayu dengan memperkembangkan Ilmu melalui tulisan jawi. Bangsa dan bahasa Melayu mewariskan tradisi bahasa dan persuratan yang besar melalui Islam seperti yang berlaku di Terengganu sebagaimana tersurat pada Batu Bersurat Terengganu 702/1303 dan kelahiran ulama` seperti Shaykh Abdul Malik bin Abdullah dan karangan-karangannya terutama Hikam Melayu, Zaman Pasai dengan Hikayat Raja-Raja Pasai, Zaman Melaka dengan Hikayat Hang Tuah dan Sejarah Melayu, Zaman Aceh dengan Taj al-Salatin dan Bustan al Salatian dan beberapa ulama dari Hamzah Fansuri, Shamsuddin al-Sumatrani, Nuruddin al-Raniri dan Shaykh Abdul Rauf Singkel dengan karangan-karangan masing-masing, zaman Patani dengan ulama-ulama seperti Shaykh Daud al-Fatani, Shaykh Zainal Abidin  (Tuan Minal), Shaykh Nik Mat dan Shaykh Abdul Samad al-Falimbani yang juga berasal dari Patani yang masing-masing mengarang kitab-kitab yang diwarisi dan dipelajari. Tradisi keilmuan dan kepengarangan diteruskan oleh ulama dari abad 20 seperti di Kedah, Terengganu, Perak dan Kelantan.

Penggunaan kitab-kitab di dalam pengajaran-pengajaran sebenarnya yang telah menghidupkan bahasa Melayu di tengah masayarakat yang telah memupuk kesayangan mereka terhadap bahasa Melayu.

Perkembangan Bahasa Yang Terpisah Dari Agama berlaku selepas penjajahan British apabila penjajah memperkenalkan sistem persekolahan moden mulai akhir abad ke 19 dan puncaknya dengan terdirinya Malay College Kuala Kangsar (1925). Selepas penjajah British mewujudkan tiga jalur pemisahan,iaitu Sekolah Inggeris, Sekolah Melayu bagi anak tempatan dan pengajian agama yang bersifat tradisi. Juga lahir Sekolah rakyat menurut ethnic. Puncak pendidikan Melayu ialah dengan tertubuhnya Maktab Perguruan Sultan Idris, Tanjung Malaim Perak (1930an). Maktab ini bukan saja memberi tumpuan bagi melahirkan guru-guru mengajar di Sekolah-sekolah Melayu, tetapi juga memberi perhatian terhadap perkembangan bahasa dan sastera yang mana dari sini melahirkan penulis-penulis dan tokoh bahasa, antara yang paling terkenal ialah Za`ba. Walau bagaimana semua ini tidak menghalang dari semaraknya semangat menuntut kemerdekaan. Bahkan dapat dilihat mereka yang mendapat didikan agama terutamanya dan didikan aliran Melayu yang mencetuskan gerakan menuntut kemerdekaan.

Kepelbagaian pendidikan dan penulisan yang diakibatkan oleh penjajahan British dari satu segi mempelbagaikan jenis pendidikan dan tulisan – dimasukkan selama ini tulisan yang digunakan pada pengajian agama dan persekolan pada peringkat awal ialah tulisan jawi. Bila datang British sistem tulisan rumi diperkenalkan, namun popularity tulisan Rumi tidak berlaku pada zaman penjajahan, ianya baru digunakan disekolah-sekolah sebagai pengenalan pada pertengahan 1950an, bahkan akhbar-akhbar masih menggunakan tulisan jawi sehingga 1960an. Selepas daripada itu baru tulisan rumi lebih popular dan menggantikan tulisan jawi, tetapi tidak secara sepenuhnya.

Kepelbagaian di atas menjadi cabaran dari segi pendidikan yang menuntut kebijaksanaan Negara dan pemerintah di dalam merangka sistem pendidikan dan bahasa perantaraan. Ianya juga menjadi isu dalam memperjuangkan kemerdekaan dan pengisian. Kesan dari warisan ini masih ketara dan kemantapan belum sepenuhnya terlaksana.

Sekian.

No comments:

Post a Comment