January 7, 2014

Orang Bertiga Mengukuh Aliran Penyajak Kabur

-->
BBB, 04 Rabiul Awwal 1435 = 06 Januari 2014 (Isnin):

Telah diperkatakan bahawa pertengahan tahun-tahun 1950 timbul kelompok penyair menghasilkan `Puisi Kabur`. Tiga orang daripada mereka ialah Noor S.I., A.S. Amin dan M. Ghazali. Oleh kerana keselarian mereka dari segi pengungkapan, konsisten dengan cara mereka dan berada di dalam satu era, mereka dilihat sebagai mempelopori sajak-sajak kaburi dan membentuk aliran khusus pada pertengahan 1950an dan seterusnya secara menyimpang dari pengungkapan tradisional dan biasa sebagaimana selama ini. Dari satu segi mereka bukan setakat menyimpang, tetapi memberontak terhadap pengucapan tradisional dan biasa yang dianggap terlampau klisye dan memerlukan pembaharuan. Kekukuhan kedudukan mereka lantaran diterbitkan puisi-puisi mereka yang beraliran kabur di dalam sebuah antologi yang diusahakan oleh Pyan Husayn dan Suhaimi Haji Muhammad dengan judul `Orang Bertiga` dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (1980).


Ketiga-tiga penyair walaupun bersatu dari segi aliran, tapi berlainan latarbelakang. Contoh Noor S.I. bekerja pada penerbitan Pustaka Nasional Singapura, A.S. Amin bekerja antaranya di beberapa penerbitan seperti Penerbitan Franklin dan kemudian Penyunting di Utusan Melayu dan M. Ghazali berpendidikan Arab, bekerja sebagai guru agama, kemudian berkhidmat di berbagai penerbitan seperti Melayu Raya, Utusan Melayu dan Angkatan Baru. Selain dari sajak-sajak tiga penyair kabur diterbitkan secara bersama `Orang Bertiga`, masing-masing menerbitkan kumpulan puisi masing-masing:

Noor S.I. menerbitkan kumpulan puisi  `Setanggi Waja` & `Rakaman Roh`.
A.S. Amin menerbitkan kumpulan puisi `Damai`.
M. Ghazali menerbitkan kumpulan puisi `Bunga Merah`.

Antara bertiga Noor S.I. adalah terkedepan di dalam mempelopori sajak kabur. Sajak kabur permulaannya berjudul:
``Cerita Larut Membawa Kenangan``
(Kepada kejayaan sandiwara dan kawan-kawan)

Ada terselip cerita indah dari lantai mati
Kerdipan mata nak dara bersopan sekali
Dan penjaja taman malam itu membisu hati
Menikmati limpahan mesra sampai dinihari.

Sampai larut seribu cerita lagi berturut
Lantai mati jadi saksi yang tak mati

Ada teruna bermata jernih sebagai kaca
Pada penari kecil tiada berteman
Mesra pandangan pada ``gadis di kuburan`
Lahirlah cerita berturut penuh kenangan

Wahai hati meronta mahu memburu
Nak dara pulang tenang membisu.

(Utusan Zaman, 10 Julai 1955).

(Orang Bertiga, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1980: 6).

Sajak ini disorot oleh Asraf dengan menunjukkan rangkap tiga sajak itu mengandungi kekaburan dan sukar untuk difahami. Ismail Hussein (1956) mengeluh tentang kesukaran sajak Noor S.I.
(Orang Bertiga, 1980: 1X)).
Penyajak Noor S.I. paling banyak menghasilkan puisi dan konsisten diikuti Penyajak As.Amin dan M.Ghazali. Perkembangan penulisan sajak kabur berterusan hingga 1960an. Contoh sajak A.S.Amin:

Dunia Kosong
Seraklah tengkorak
Dunia kosong dan terpacak di simpang
Merebakkan api membara menyala
Mengalirkan darah menyilau di tanah
Berseraklah tengkorak menyamai sampah.

Tinggallah yang bisu kaku
Gadis-gadis kehilangan kasih hatinya
Ibu-ibu memimpikan anak-anaknya
Isteri-isteri kehilangan suaminya

Kepada siapa sesalan hati
Ataukah takdir dari Ilahi ?

Ada tangan kejam sekali
Bersikap kasar menyalakan api

Singapura
November 1956                Utusan Zaman, 18 November 1956.

(Orang Bertiga, 1980: 95).

Contoh dari M. Ghazali`

Menggelepar

Tumbuh dan berbunga
Kental menyingkap diri
Putih menyerah rela
Merah berumbi di hati

Subur rasa dibakar
Hitam nafas ditadah
Mengelepar ke siang datar
Sekuat hati membedah

Kaku kepunahan darah
Dalam tanah aku menyembah

Singapura,
21 Mei 1957.

(M. Ghazali, Bunga Merah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1977: 12).

Demikian puisi-puisi dari setiap penyair `Orang Bertiga` yang dianggap kabur dan memang kabur.

Kehadiran puisi-puisi kabur mengocak ketenangan alam perpuisian, bahkan menimbulkan penentangan dan tidak kurang pula yang mempertahankan.
Antara yang menentang ialah seperti Kassim Ahmad, Suhaimi Haji Muhammad, bahkan seorang pensyarah bahasa, iaitu Muhammad Yusof bin Mohamed membandingkan sajak kabur sebagai hasil lukisan abstrak yang dilukis oleh monyet !

Manakala yang mempertahankan ialah A.Shukur Harun, Hassan Ahmad, A.Samad Said, Simposia, Darus Usma dan Sahmad Malaya. Yang menentang menganggapnya tidak berfaedah, manakala yang menyokong melihatnya sebagai perkembangan yang sihat dan berubah dari yang bersifat klisye dan jumud kepada kemungkinan-kemungkinan baru. Idrus seorang tokoh Angkatan 45 Indonesia yang kebetulan datang ke Malaya pada ketika hangat diperkatakan tentang sajak kabur menganggap sajak sedemikian sebagai `Hasil Seni yang abstrak`, manakala Abdullah Hussein  berpendapat sajak seperti kesenian lain, kadang-kadang tidak difahami kerana ada di dalamnya `bibit ghaib`. Bagi Masuri S.N. mengaggap ianya satu perkembangan baru dalam kesusateraan Melayu.

(Orang Bertiga, 1980: IX – XVII).

Walaupun timbul kecaman dan yang mempertahankan, ketiga-tiga tokoh terus berkarya hingga ke tahun-tahun 1960an. Kehadiran mereka dengan identiti `Sajak Kabur` diterima sebagai satu aliran yang berkembang di dalam perpuisian tanahair, khususnya sekitar 1955-1960an).

Sekian.

No comments:

Post a Comment