January 8, 2014

Perjuangan Kebahasaan Menjadi Pakej Perjuangan Kemerdekaan


BBB, 05 Jamadil Awwal 1435 = 07 Januari 2014 (Selasa):

Perjuangan bagi mendapatkan kemerdekaan tanahair adalah sejarah yang penting bagi sesebuah Negara dan rakyatnya. Dalam perjuangan mendapat kemerdekaan tanahair kita dan pengisiannya, maka antara perkara penting yang menjadi pakej perjuangan kemerdekaan ialah persoalan `Kebahasaan`.

Menyebut persoalan kebahasaan di sini, bukan terhad kepada apakah bahasa yang menjadi bahasa rasmi negera semata-mata, tetapi ianya melibatkan persoalan bahasa dan perkembangan sastera dan budayanya, sistem, dasar pelajaran dan pendidikan, penggunaan bahasa tersebut di tengah masyarakat dan menjadikannya sebagai identiti dan nilai budaya mesyarakat tersebut dan berusaha memperkembangkannya sehingga menjadi salah satu bahasa penting dunia.

Mengapa isu bahasa menjadi sebahagian dari pakej perjungan kemerdekaan tanahair. Ini ialah kerana antara faktor ialah `Bahasa Inggeris` pada zaman penjajahan adalah menjadi bahasa rasmi pemerintahan dan pentadbiran. Bahasa tersebut dikuasai cuma oleh segelintir elit pentadbiran dan mendapat pendidikan melalui Sekolah-sekolah didirikan yang menggunakan bahasa tersebut. Sedangkan majoriti penduduk adalah menggunakan bahasa rakyat tempatan, iaitu bahasa Melayu yang menjadi bahasa pertuturan di tengah masyarakat. Media utama yang menjadi bahan bacaan rakyat ialah melalui bahasa tersebut seperti akhbar-akhbar dan majalah-majalah termasuklah penggunaan melalui radio pada zaman itu.

Fakta yang paling penting ialah pensejarahan Negara ini sendiri. Negara ini pada masa itu dikenali dengan Tanah Melayu atau Semenanjung Tanah Melayu yang mencerminkan asal usul, ketuanan dan peribumi asli menduduki tanah tersebut yang menggunakan bahasa tempatan dan peribumi, iaitu Melayu. Fakta sejarah ini bukan sekadar nama, tetapi kewujudan Negara bangsa sejak berabad-abad yang lalu yang antara negaranya boleh disebut Empayar Kerajaan Melayu Melaka, Langkasuka dan Sriwijaya yang merupakan Kerajaan Melayu tradisi. Kerajaan-kerajaan Melayu ini bukan sekadar nama, tetapi wujudnya sejarah persuratan, prasasti dan dokumen-dokumen di dalam dan luar Negara yang mengesahkan sejarah kebahasaan, tamadun dan peradaban yang dilaluinya di dalam sejarah. Kewujudan kebahasaan, tamadun dan peradaban yang dilalui oleh Negara-bangsa-bahasa tersebut adalah menjadi kemegahan bagi bangsa yang mewarisi dan mendukungnya. Adalah dilihat perjuangan bagi menegakkan bahasa tersebut adalah merupakan perjuangan yang murni, dimegah, bahkan dilihat menjadi kewajipan dan tugas suci yang harus diperjuangkan bagi mengembalikan kesucian dan keunggulan bahasa tersebut. Dari satu segi adalah dilihat bahawa kemunduran dan pengabaian terhadap bahasa tersebut sengaja dilakukan oleh pihak penjajah bagi melemah dan merendahkan bahasa rakyat tempatan dan peribumi, serentak dengan itu mengunggulkan bahasa penjajahan. Bagi pejuang-pejuang kemerdekaan mereka melihat ini adalah merupakan wadah perjuangan suci yang dilihat sebagai tugas mulia bagi mereka.

Perjuangan kemerdekaan sejak dari selepas peperangan Dunia Pertama, khususnya selepas Peperangan Dunia Kedua adalah didokong oleh kalangan intelektual dan ilmuan pada zaman berkenaan.

Kesedaran kebangsaan dan semangat anti penjajahan pada peringkat permulaan dicetuskan oleh tokoh-tokoh intelektual Islam dari Asia Barat yang dikaitkan dengan perjuangan Jalaluddin al-Afghani sejak akhir abad ke 19 membawa kepada Muhammad Abduh dan Rashid Rida di awal Abad ke 20. Pengaruh mereka tiba kepada intelektual dan ulama Melayu secara langsung atau tidak langsung antaranya melalui Makkah di awal abad 20 seperti Dato` Bahaman, Tok Gajah dan Mat Kilau di Pahang, Haji Abdul Malik bin Isa, Syed Abdul Rahman bin Muhammad (Tukku Paloh) dan Haji Abdul Rahman Limbung Terengganu, Tok Janggut dan Tuk Kenali di Kelantan.

Manakala kesedaran kebangsaan dan anti penjajahan yang lebih kemudian dicetuskan oleh ulama-intelektual dan penulis seperti Shaykh Tahir Jalaluddin, Syed Shaykh al-Hadi membawalah kepada Abu Bakar al-Baqir dan Burhanuddin al-Hilmi, manakala bagi pejuang yang disifatkan sebagai perjuangan kebangsaan ialah seperti Dato` Onn Ja`afar membawalah kepada Tunku Abdul Rahman. Ini adalah aliran utama dalam perjungan politik Negara, walaupun tidak dapat dinafikan kesan dari penjajahan British yang membawa boroh-boroh luar ke Negara ini bagi mengexploitasi ekonomi seperti dari negeri Cina dan India yang mereka juga terlibat sama dalam perjuangan kemerdekaan, setengahnya bersifat kekirian, tetapi umumnya mereka mengikut realiti sejarah dan sama berjuang menegakkan kemerdekaan menurut acuan tempatan menurut kesesuaian zaman. Semua ini telah berlalu dalam sejarah dan masalah kebahasaan yang menjadi pakej penting dalam perjuangan kebahasaan dan pengisian dan adalah sama diterima dan didukung.

Sekian.

No comments:

Post a Comment