December 22, 2014

Nilai, Bagaimana Menentukannya ?


BBB, 28 Safar 1436 = 21 Disember 2014 (Ahad):
Nilai adalah penting bagi Takmilah. Nilai disifatkan  sebagai `Tiang Seri`  bagi Takmilah dan berkedudukan antara pengkarya dengan karya dan khalayak di dalam segitiga dan berada pada garis tengah di dalam menuju puncak, iaitu Takmilah. Dengan nilai berkenaan menentukan mutu sesebuah karya kreatif sama ada bermutu atau tidak. Nilai berkenaan memberi  erti:
1)      Ciri estetika yang ada pada sesebuah karya – Nilai indah
2)      Betul dan Salah, Baik dan buruk, manfaat atau mudarat
3)      Pembelaan  – Adil dan zalim
4)      Kemanusiaan – simpati kerana sesuatu tragedi
5)      Keunggulan dan keluhuran
Persoalan yang menjadi perbahasan falsafah ialah siapa yang  menentukan nilai-nilai berkenaan yang kesemuanya bersifat subjektif dan juga bagaimana menilaikan tentang kualiti yang bahan  bukan bersifat nyata dan bukan kuantitatif itu ? Antara penentuan sesuatu yang begitu serius contoh berkenaan betul dan salah. Tidakkah di dalam mengambil pendirian berlaku kontradiksi dan kekacauan ?


Pendapat  tentang menentukan kebenaran sebagai pegangan Islam ialah mutlak Allah Ta`ala  contoh seperti tentang benar seperti ketuhanan yang Maha Esa - tauhid dan salah mengenai syirik, tentang apa yang ma`ruf (berbakti kepada ibu bapa) dan munkar  (derhaka kepada keduanya), tentang halal dan haram yang semuanya mempunyai dalil-dalil naqli dan qat`i.
Di samping pegangan Ahlu al-Sunnah seperti di atas ada yang  berpendapat bahawa soal benar, salah dan baik buruk adalah ditentukan oleh akal – antaranya  golongan rasional  seperti  Mu`tazilah. Menurut Mu`tazilah akal akan tiba pada kebenaran sebagaimana apa yang diwahyukan. Banyak perkara yang dapat ditentukan dengan akal,contoh  misalnya merokok membahayakan kesihatan, meninggalkannya adalah amalan yang baik. Syarak juga sama berpendapat sedemikian.
Namun ada bidang yang nisbi dan relatif yang di luar dari hukum betul dan salah, sebaliknya bergantung pada persepti `hati-rohani`. Contoh persepsi tentang `sesuatu fenomena alam, kekaguman terhadap sesuatu seni bina dan `keharuan terhadap keindahan lagu.
Apa yang dibicarakan di atas adalah nilai dari pihak tertinggi dan penilai atau pada pihak khalayak yang menghayati tentang sesuatu `seni-rohani` sesuatu yang ditanggapi.  
Bagi pengkarya, penggubahan adalah lebih kompleks dan menuntut ketelitian dari segi seni dan akli. Misalnya dari aspek sastera bagaimana pengkarya mampu menggubah cerita misalnya bertemakan keyakinan terhadap keesaan Allah, misalnya dengan menampilkan watak yang  hidup mewah bersikap sombong,  durhaka dan lalai hingga dia menemui ujian penyakit pada dirinya, menyebabkan ia insaf dan menemui jalan kembali. Di dalam cerita boleh diselit elemen Ketuhanan Yang Maha Esa, tentang benar dan salah, ma`ruf dan mungkar dan pada puncak jalinan cerita misalnya penyelesaian yang mengharu dan menginsafkan. Di dalam karya  berkenaan banyak melibatkan nilai yang merupakan ketentuan dari Yang Tertinggi di samping akli dan juga nilai `hati-rohani`.
Berlainan bidang seni,  bebeza  pendekatan dan gubahan seninya, seorang arkitek menggubah pelan sebuah  bangunan moden, tetapi berciri  Islam dan tradisional tempatan –Rumah Melayu,  mencari ilham gabungan interteks pelan bangunan yang  sedia ada, tetapi secara kreatif melakarkan secara asimilasi misalnya arah rumah mengarah ke Kiblat, bumbung atapnya mengambil bentuk rumah peleh berbuah butung sebagai tunjuk langit lambang mengarah kepada keagungan yang Maha Esa, bertebar layar pada kedua belah sutuh dan atap.  Pada tingkat bawah ruang tamu pada bahagian depan, berasing dari ruang masuk keluarga, jika ada tamu dari bahagian depan. Rumah mempunyai bilik solat untuk keluarga. Bilik air dan toilet tidak berada pada bahagian menghadap kiblat.  Hiasan dalam banyak dari ayat Qur`an dan sebagainya.


Dari segi ukiran pengukir yang memahami Islam dan budaya Melayu, misalnya mengukir ayat-ayat Qur`an secara tebuktembus pada bahagian atas mimbar masjid dan bahagian bawah mengukir dengan mengambil motif-motif flora dan fauna seperti  daun dan bunga ketumbit, bunga dan daun kangkung, bunga cempaka, pucuk rebung dan sebagainya. Manakala untuk hadangan pemisah antara lelaki dan perempuan  diukir penghadang dari kayu jati, cengal dan sebagainya bermotifkan geometric design. Penulisan khat juga  selain dari mengikuti bentuk-bentuk sedia ada seperti nasakh, raq`ah, thuluth dan  dewani para khattat bebas melakar bentuk secara kreatif menurut bentuk terang (nasakh),  ringkas (raq`ah), pantas (thuluth) dan berbunga secara bebas (diwani). Khat-khat yang dihasilkan dilihat begitu seni, murni dan kudus lantaran ayat-ayatnya diambil dari ayat-ayat Qur`an, Hadith atau kata-kata hikmat, lagi pula lokasi diletakkannya ialah pada tempat yang terhormat  dan suci seperti di dalam masjid, surau, dewan, rumah kediaman dan sebagainya.
Kekudusan, merdu dan indah juga dapat dihayati seperti dari qasidah, marhaban,  lagu-lagu salawat ke atas Nabi secara beramai-ramai. Kemerduan dan indah dan kudus adalah dari senikata lagu, rentak dilagukan disertai dengan paluan gendang menurut rentak lagi secara mudah dan memukau. Filem-filem dapat ditampilkan bertema agama dan dakwah dengan jalan cerita yang baik, pelakun-pelakun yang beretika dan mesej yang jelas.
Nilai selain dari yang bersifat hukum, maka nilai seni dan indahnya bergantung pada mutu karya yang dihasilkan dan impaknya pada khalayak. Terlalu sukar untuk mendefinasi tentang seni dan indahnya. Antaranya jika bersifat bahasa dan ungkapan khususnya puisi  ialah bersamaan jumlah akhir suku kata, sama panjang dan pendeknya, merdu bahasa, indah sebutan dan luhur perutusan. Ada elemen berulangan, bertentangan dan keharmonian, manakala bagi yang berbentuk cerita termasuk filem bahawa jalan ceritanya menarik, ada watak unggul, protoganis, antigonis dan pipih ada konflik yang diselesaikan dengan menarik dan mempunyai perutusan yang memuaskan.
Manakala yang berbentuk seperti seni bina, ukiran dan  khat menampilkan bentuk yang harmonis, ada keseimbangan, memberi  rasa kekaguman, keluhuran, mencerminkan ketelitian dan kehalusan kerja pengkarya, menampilkan sesuatu yang istimewa dan tidak ada yang lain seumpamanya.
Demikianlah nilai selain dari ditentukan oleh Yang Tertinggi, maka yang bersifat seni cita rasa jiwa-rohani berperanan menghayatinya dan menilainya, pun tidak terlepas dari subjektif.

Sekian.

No comments:

Post a Comment