December 29, 2014

Taabbata Sharran Dan `Urwah Bin Al-Ward Penyair Gelandangan


BBB, 07 Rabiul Awwal 1436 = 28 Disember 2014 (Ahad):
Dua lagi penyair Jahiliyyah selepas Al-Shinfari digolongkan sebagai penyair gelandangan (Sa`alik) ialah Taabbata Sharran (m. 530 M. ?) dan `Urwah bin Al-Ward (m. 596).
Nama sebenar bagi Taabbata Sharran ialah Thabit bin Jabir bin Sufyan al-Fahmi. Gelaran Taabbata Sharran (Mengepit Kejahatan) oleh kerana dikatakan, pada satu hari dia keluar dari rumahnya dengan mengepit pedangnya di bawah ketiak, kebetulan datang seorang bertanya mengenainya kepada emaknya. Ibunya menjawab, ``Aku tidak tahu, dia keluar mengepit pedangnya !`` Dia sering bersendirian keluar malam dan siang dan pantas bergerak dua kakinya. Dikatakan dia bergelandangan dengan Amri bin Barraq, `Amir bin al-Ahnas dan al-Shinfari. Bila Al-Shinfari dibunuh musuhnya, dia bersumpah untuk menuntut bela, akhirnya dia turut mati terbunuh. Puisinya disifatkan sebagai kental dengan ciri gelandangan, namun ada  kehalusan rasa dan ketelitian gambaran. Terdapat sejumlah kumpulan puisi dinisbahkan kepadanya. Antara petikan:
Penyair dan Al-Ghaul Perenang Malam
``Ingatan pada kehadiran dua pemuda
Dengan apa yang Kutemuinya di Reha Bitan !
Sesungguhnya kutemui Al-Ghaul  secara mesra
Di tanah rata seperti permukaan bumi sahsahan
…..


Aku memukul tanpa kesungguhan dia tersungkur
Terkedang dengan tangan dan kaki gelempang.``
Dalam puisi yang lain Taabbata Sharran tentang sifat pemurah dan keberanian kata Taabbata Sharran:
``Sesungguhnya aku menyaksi dari pujianku bertujuan
Puji kepada  sepupu yang benar Shamsu bin Malik
Kuangkatnya  di Kelab al-Hayy tentang kehebatannya
Sebagaimana diangkatnya diriku di Hijan al-Aweak.``
Jelas persoalan yang dibawa oleh Taabbata Sharran ialah sifat gelandangan, kekasaran, antaranya melakukan pembunuhan, di samping dikatakan sifat mulia dan berani. Jelas sifat Jahiliyyahnya.
Seorang lagi penyair gelandangan ialah Al-`Urwah bin Al-Ward (m.596M. ?) yang digambarkan sebagai seorang yang berani, pemurah dan tinggi himmah. Beliau sering melibatkan diri dalam peperangan  di Najd dan pinggiran kawasan Hijaz dan Iraq’
Urwah meninggalkan banyak qasidah yang mencerminkan fikirannya dan peristiwa-peristiwa peperangan. Puisinya dihimpun oleh Al-Asma`I dan Ibn Al-Sakbati. Antara puisinya yang ditujukan kepada isterinya berjudul:
Siapa Gelandangan ?
Hentikan celemu ke atasku wahai Binti Munzir
Tidurlah, kalau tidak mau tidur berjagalah
Tinggallah aku sendirian wahai Ummu Hussan
Aku tidak berkemampuan menjual dan membeli
Peristiwa kekal dan keremajaan tetap pergi
Kelmarin adalah berlalu di permukaan Sayyar
Bersahutan bunyi batu-batu di Al-Kinas
Mengadu kepadaku tentang ma`ruf dan munkar.``
Tentang Adab Muliakan Tamu, kata `Urwah:
Adab Tamu
``Permadaniku permaidani tamu dan rumahku  adalah rumahnya
Tidak menyusahkan daku semua keperluan mencukupi
Aku bercakap tentang kenangan-kenangan dari desa
Engkau ketahui tiba masanya tamu itu akan brlalu.``
(Fuad Afram al-Bustani, Al-Majani al-Hadithah, Jil. I, Al-Maktabat al-Kathulikiyyah, Beirut, tt: 13-26).
Melengkapkan sifat gelandangannya, tidak saja mengungkapkan tentang gelandangan, sifat merayau, tetapi juga diungkapkan tentang  keterlibatannya di dalam peperangan.
Dengan tema, persoalan dan pembawaan tiga penyair gelandangan, iaitu Taabbata Sharran, , `Urwah bin Al-Ward dan Al-Shinfari sebelumnya  cukup memberi gambaran tentang sifat gelandangan penyair-penyair berkenaan dan menebal dengan ciri Jahiliyyah mereka. 

Sekian.

No comments:

Post a Comment