December 15, 2014

Segalanya Bermula Dari Pengkarya


BBB, 21 Safar 1436 = 14 Disember 2014 (Ahad):
Kehidupan menuntut banyak keperluan. Keperluan kepada bahasa  untuk  penandaan maklumat dan berkomunikasi , keperluan kepada  perlindungan yang dikenali dengan rumah dan keperluan kepada catatan tulisan (persuratan) yang membawa kepada penglahiran menerusinya rasa seni yang dikenali dengan khat (kaligrafi) dan berbagai-bagai keperluan yang lain. Bagi  menghasilkan keperluan-keperluan di atas ada penghasilnya yang dinamakan pengkarya.
Pengkarya adalah amat penting sebagai pemula dan penggerak bagi ketiga-tiga bidang di atas dan bidang-bidang kreatif yang lain, bahkan dapat dikatakan sebagaimana tajuk di atas bahawa, ``Segalanya Bermula Dari Pengkarya``.  Siapakah pengkarya bagi ketiga-tiga bidang berkenaan ?  Sukar bagi menjawabnya dengan tepat. Tetapi dari segi bahasa,  melihat pada sejarah dan kronologi kehidupan seseorang, sang ibu dan anak adalah pemula yang rapat mengajar dan menerima pengajaran bahasa yang diterima melalui pengajaran dan sosialisasi kehidupan seseorang anak yang kemudian masyarakat keliling dan institusi formal seperti sekolah dan institusi-institusi pendidikan yang lain sama berperanan sebagai penambahsempurnaan bagi kemampuan berbahasa. Dalam konteks ini kelihatan seperti semua institusi di atas  sebagai  meneruskan kemampuan berbahasa pada tahap level biasa, bahkan sebahagian besar daripada mereka mengulangi apa yang ada di dalam tradisi dan konvensi penyampaian bahasa berkenaan. Ini pada umumnya proses transformasi maklumat yang diandaikan tanpa kreativiti dan inovasi. Bayangkan betapa besarnya masa dan tenaga , setiap individu, institusi dan pihak berkuasa (pemerintah) menghabiskan sumber baik masa, tenaga dan kewangan bagi urusan transformasi tersebut yang hasilnya bersifat ulangan baik dari pihak pentransformasi , penerima transformasi dan pihak berkuasa.
Dalam hal ini adalah dilihat betapa amat pentingnya `kreativiti-inovasii dan transformasi` agar ada pertambahan dan penambahbaikan dan tidak bersifat ulangan yang membazirkan masa, tenaga dan kewangan.


Di dalam hal ini pentingnya diberi perhatian terhadap diri manusia yang seharusnya  dipupuk menjadi pengkarya  yang kreatif dan inovatif`. Jika tidak tiada perkembangan, sebaliknya meneruskan konvensi lama.  Contoh bahasa berkembang dengan penggunaan di dalam bidang keilmuan dan diperluaskan oleh penulis-penulis secara kreatif seperti di dalam bidang puisi, cerpen, novel dan drama yang menyegarkan bahasa di dalam penghasilan karya-karya tersebut.
Mungkin dalam bidang seni bina ada pertumbuhan kreativiti  dan inovasi yang memberangsangkan, kerana ia melibatkan kehidupan masayarakat banyak yang memerlukan kediaman.  Kediaman berkembang dari rumah tradisi di kampong berbagai jenis dari berbagai tempat, meskipun kurang ketara siapa yang  mencipta, tetapi ketara dari jenis-jenis rumah yang dinisbahkan kepada tempatan seperti rumah Trengganu dengan rumah peleh, rumah negeri Sembilan yang berciri tanduk (melengkuk di tengah), rumah Melaka dengan tangga batunya, rumah panjang di Sarawak, dan berbagai-bagai lagi. Beralih ke zaman moden akibat dari pertambahan penduduk berbagai-bagai jenis kediaman lahir yang dimiliki menurut kemampuan seperti rumah teres, rumah pangsa, rumah kondo, rumah semi D, rumah banglo. Manakala bangunan-bangunan dikenali dengan masjid-masjid yang mempunyai bentuk, ciri dan identiti tersendiri, bangunan parlimen, banguna KLIA, Twin-Towers  dan berbagai-bagai jenis bangunan komersil. Jelas  pembinaan  perumahan  berkembang secara luas dan menampilkan  ciri estetika tersendiri, bahkan membawa imejnya yang tersendiri  dan bagi setengah menjadi identiti kepada Negara. Pengkarya-pengkarya bagi berbagai bangunan sudah pasti wujud, tetapi arkiteknya biasanya ramai dan tidak menonojol. Tapi kita tahu sektor pembangunan perumahan adalah satu bidang yang pesat membangun dan membawa bentuk dan ciri estetika tersendiri seperti Twin-Towers, KLIA, Bangunan Perlimen dan bangunan komersil yang lain. Di sini dapat dilihat desakan keperluan, menampilkan arkitek-arkitek berwibawa yang dapat menghasilkan  bangunan  secara kreatif dan inovatif yang mencerminkan dinamika pembangunan perumahan bagi  industri berkenaan.
Kreativiti dan inovasi sebenarnya tiada had dan limit bagi yang mampu berkreatif dan berinovatif. Bidang kreatif dan inovatif tidak pernah  kering dan pupus, tetapi  yang kering ialah idea pengkarya yang pupus dari daya kreativiti dan inovasi.  Kreativiti dan inovasi yang terus hidup dan berkembang maju dapat dilihat pada peringkat global yang aktif menghasilkan model-model kenderaan  hasil dari keperluan pergerakan dan mobiisasi  serta  kepentingan komersil yang menghasilkan model-model  kenderaan  yang berbagai-bagai jenama dan berbagai-bagai bentuk  sama ada dihasilkan dalam Negara, lebih-lebih lagi dari luar Negara. Ini adalah contoh yang baik bagi bidang kreativiti dan inovasi yang menjadi tenaga penggerak yang dinamik, kreatif dan inovatif yang bersaing dari segi pasaran pada peringkat global. Pengkarya dan pencipta model adalah penggerak yang aktif bagi kemajuan bidang automatif berkenaan.


Kita menyentuh satu lagi dari bidang kreatif, iaitu berhubung dengan khat atau tulisan yang dari segi seni tulisannya melahirkan berbagai bentuk khat seperti nasakh, raq`ah, thuluth, diwani  dan sebagainya. Bentuk-bentuk tulisan khat berdaya estetik tinggi dan rohani sifatnya.  Khat dengan tulisan yang bersifat fleksibel mampu menerima berbagai bentuk  tulisan. Ayat yang menjadi tulisan biasanya yang membawa makna suci seperti petikan dari ayat Qur`an juga Hadith Nabi, lantaran itu khat yang dihasilkan  membawa unsur keilmuan,  kerohanian dan kekudusan. Oleh itu khat yang berdaya estetik lebih halus dan mendalam sifat seninya. Ianya menjadi budaya kudus umat yang berperanan mengkhusyukkan hati  dan melembutkan jiwa.
Apa yang mau ditekankan ialah pengkarya  adalah penting sebagai penggerak utama  yang bersifat  kreatif dan inovatif yang sentiasa boleh membawa pembaharuan dan kesegaran.  Pengajian keilmuan yang tidak mencetuskan kesedaran kreativiti  dan inovasi mereka  meneruskan kesediaan yang sedia  ada  dan tidak berkembang. Sebaliknya jika  keilmuan disertai dengan kretiviti dan inovasi nescaya  begitu banyak kemajuan dan pembaharuan dapat berlaku berterusan. Keilmuan seharusnya berkembang  bersama kretiviti dan inovasi supaya tidak statik  dan terhenti .

Sekian.

No comments:

Post a Comment