December 27, 2014

Sastera Arab Sebelum Islam (Prosa)


BBB, 04 Rabiul Awal 1436 = 26 Disember 2014 (Jumaat):

Bahasa Arab adalah merupakan salah satu bahasa Semetik (Aaramiyah, Kan`aniyah dan Arabiyah). Bahasa  Arab digunakan  di Yaman dan Habasyah yang dikenali sebagai bahasa Qahtan di bahagian selatan , manakala bahagian utara dikenali dengan bahasa  Adnani. Apabila berlaku peristiwa `Pecahnya  Empangan  al-`Arim) dan memusnahkan tamadun Saba` pada 447M. keturunan Qahtan bergerak ke utara dan mendominasi penduduk di utara,  tetapi oleh kerana keturunan Adnani lebih unggul dari segi budaya dan bahasa dan berinteraksi dengan Rum dan Parsi dan mempunyai kedudukan penting di Makkah  (keturunan Qurasy), mereka menenggelamkan pengaruh Qahtan. Turunan Adnan diperkukuhkan lagi dengan kedatangan Islam.


Kehidupan Arab yang keras dengan suasana padang pasir dan sering berlaku persengkitaan dan peperangan antara kaum menjadikan mereka cekal dan keras hati, namun di satu pihak terbentuk sifat-sifat mulia seperti memuliakan tamu, halus  sentuhan jiwa di kalangan para sasterawan mereka. Turunan Adnan yang pernah menurut agama Hanif Nabi Allah Ibrahim terseleweng, antaranya pengaruh Rum dan Yunani yang memuja seni patung  melalui interaksi perniagaan menyebabkan mereka terikut menyembah patung dan berhala.Namun dalam interaksi sedemikian dari satu segi melahirkan tokoh-tokoh sasterawan yang mengungkapkan karya-karya mereka di pasar-pasar Ukkaz, al-Majanah dan Zul Majaz.
Dua bidang sastera dihasilkan oleh para sasterawan Arab, iaitu  Prosa dan puisi.
Bidang prosa terbahagi kepada dua, iaitu:
1)      Ungkapan berentak  2) Ungkapan biasa – prosa mursal
Untuk berentak ialah hujuang bagi setiap ayat ada persamaan, tetapi agak bebas. Contoh:
``Untuk mengenal  kabilah ada  pahlawan, pimpinan sering menang di dalam peperangan.`
Manakala prosa mursal ialah:
a)      Kata Mathal       b) Hikam       c) Wasiat       d) Khutbah     e) Gambaran  f) Cerita-cerita 

a)      Mathal
Ungkapan ringkas membawa pandangan hidup yang ditimba dari masyarakat dan kehidupan persendirian. Contoh:; Muafakat  mendatangkan berkat. Menurut Ahmad Hassan al-Zayyat, usaha menghimpunkan ungkapan mathal ini dilakukan oleh Maidani (m. 518H.) yang menghasilkan sebanyak 50 buah kitab berkenaannya.
(Muhammad Hassan al-Zayyat Tarikh al-Adab  al-`Arabi, Terbitan Kerajaan Arab Saudi, Kementerian Pendidikan, Tahun ?: 18).

b)      Hikam
Ialah kata-kata hikmat yang indah ungkapan dan mendalam dari segi makna. Antaranya bersifat falsafah dan nasihat. Contoh: Kesalahan adalah pelajaran berguna dan panduan masa depan. Contoh Hikam (Zaman Islam) ialah Hikam Ibn Ata`I Llah (709H./1309M.).  
C)  Wasiat
Ialah ungkapan yang disampaikan oleh pemimpin terhadap kabilah tentang sesuatu ingatan atau oleh kepimpinan sebelum masuk ke dalam medan peperangan tentang perkara yang patut dibuat atau dilarang dibuat atau pesanan dari ibu bapa terhadap keluarga dan anak-anak, khususnya ketika hampir ajal
c)       Khutbah
Ialah ucapan yang disampaikan oleh pemimpin kepada kabilah atau kumpulan yang dipimpin. Contoh khutbah Qis bin Sa`idah al-Iyadi (m. 600M.). Sambil berada di tempat tinggi dan memegang pedang. Ucapan biasanya bersemangat atau cermat dan hati-hati. Antara ucapannya:
``Wahai manusia dengar dan ingat, sesungguhnya siapa yang hidup dia mati, siapa yang mati dia luput, setiap yang datang mendatang, malam kelam, siang terang, langit mempunyai bintang-bintang, bintang-bintang berkerlipan, laut bergelombang, bukit bukau  berpasak, bumi tetap, sungai air berlari, di langit kebaikan, di bumi ada panduan. Mengapa manusia pergi tidak kembali ? Adakah mereka reda maka dia pergi ? Atau tertinggal mereka bangkit ? Wahai yang hadir. Di mana bapa, di mana ninda. Di mana Firaun-Firaun yang amat keras ? Adakah tidak harta mereka lebih banyak daripada kamu ? Lebih panjang ajal ? Masa menghukum mereka ! (Bersambung dengan puisi )
(Ahmad Hassan al-Zayyat, tt:21)
d)      Gambaran Alam
Bermaksud apresiasi tentang alam mengikut lokasi, khususnya seperti pandangan di padang pasir yang berbukit-bukau batu dan berpasir, gambaran ketika ribut taufan pasir. Gambaran waktu malam yang lebih mesra, kerana nyaman berbanding dengan siang yang panas dan sebagainya – Antara gambaran seperti di dalam khutbah di atas.
e)      Cerita-cerita
Terutama tentang tokoh-tokoh kabilah yang perkasa dalam peperangan. Cerita tentang tokoh pemurah seperti Hatim al-Tai yang menjadi legenda orang-orang Arab (m.605M.), lantaran kerana sifat pemurahnya. Berkata Abu `Ubaidah:
``Tiga orang pemurah Arab, Ka`b bin Mamat, Hatim al-Ta`I, keduanya menjadi sebutan tauladan dan Haram bin Sinan sahabat Zuhayr.``
(Diwan Hatim al-Ta`I, Dar Sadir, Beirut, 1401/1981: 4).
Kesimpulan bahan-bahan sastera Jahiliyyah, sungguhpun kurang dari fikiran dan pengajaran, tetapi bentuk-bentuk sasteranya seperti khutbah menjadi bentuk yang kekal, bahkan menjadi sebahagian dari ibadat, contoh khutbah solat Jumaat, khutbah nikah dan sebagainya Puisi-puisi juga dijadikan contoh dan kajian bagi perkembangan bahasa dan sastera, juga dapat dikaji dari segi budaya dan kemasyarakatan masyarakat Arab sebelum Islam.

Sekian.

No comments:

Post a Comment