December 5, 2014

Pantang Larang Masyarakat India Malaysia


BBB, 11 Safar 1436 = 04 Disember 2014 (Khamis):
Kertas di atas disampaikan oleh Profesor Dr. M. Rajantheran, Jabatan Pengajian India, Fakulti Sastera  Dan Sains Sosial, universiti Malaya pada hari kedua (26 November 2014) bertempat di PADAT, Shah Alam. Sebelum membicarakan tentang pantang larang masyarakat India, Profesor Rajan mengemukakan definisi yang jelas berkenaan topic yang mau dibicarakan. Misalnya tentang definisi Adat Resam beliau menyatakan:


``Sesuatu hukum yang lazimnya dipatuhi oleh majority di dalam sesuatu kumpulan masyarakat diertikan sebagai  `Adat Resam`. Iaitu menurutnya , ``Ianya sebagai pola tingkah laku sesuatu kelompok masyarakat yang dipengaruhi oleh aturan agama dan budaya masing-masing   serta diamalkan secara warisan``. Tambahnya, ``Lazimnya adat resam ini berbeza mengikut kawasan, komuniti mahupun Negara, apalagi ia merupakan aturan lisan berasaskan nilai-nilai sosiaal sesuatu kelompok masyarakat.``
Manakala pantang larang yang dimaksudkan dengan `taboo` menurut Profesor Rajan, adalah istilah yang berasal dari Polynesia yang menyebut seperti tabu, tapu dan kapu dan istilah `taboo` diperkenalkan kepada masyarakat Eropah oleh Captain James Cook sebagaimana dialami dalam pelayarannya di Selatan Pacifik.
Tujuan pantang larang  ialah bagi tujuan perlindungan dan keselamatan dan membentuk pola kehidupan yang  bernilai, bermoral  dan beretika tinggi.
Manakala Adat Resam ialah aturan-aturan yang dikenakan bagi  individu dan masyarakat yang diterima dan menjadi adat dan peraturan yang dipatuhi dalam kehidupan sejak dari dalam kandungan, kelahiran, upacara-upacara penerimaan bayi, pemberian nama, menindik telinga, mencucuk hidung, akil baligh, perkahwinan dan kematian.
Prof. Rajan ada menyebut tentang perkahwinan, tetapi tidak diberi huraian lanjut bagaimana  proses pertunangan. Kita ingin mengetahui aspek unik dalam masyarakat India terutama tentang  `dauri` dalam mana pihak perempuan meminang pihak lelaki, apakah proses yang dilalui dan dilakukan serta pantang larang yang harus dipatuhi oleh pihak lelaki dan perempuan. Dengan adanya system kasta apakah ada halangan satu pihak untuk berumahtangga dengan yang berlainan kasta. Apakah system ini sudah mengalami perubahan atau masih kekal.
Kita juga mau mengetahui tentang pakaian lelaki dan perempuan India termasuk pakaian pengantin yang agak unik dan berlainan dengan masyarakat lain di Malaysia, khususnya di Selangor, Juga tentang perayaan-perayaan bagi orang India seperti Deepavali dan Hari Wisak, apakah acara-acara penting yang diamalkan pada perayaan-perayaan berkenaan misalnya mengapa wujud tradisi membuat `kolan` pada perayaan berkenaan. Apakah kaitan dengan makanan muruku dan memasak susu dengan tebu dan sebagainya.
Kita juga berminat ingin mengetahui berhubung dengan pegangan agama masyarakat India. Mengapakan ada kuil berdekatan, tetapi diimarahkan oleh kumpulan berlainan. Apakah wujudnya mazhab-mazhab di dalam agama Hindu dan kesan pada kepercayaan dan pembawaan mereka. Kita juga ingin mengetahui tentang senibina kuil-kuil  Hindu. Apakah pemilihan tapak kuil adalah berdasarkan mimpi pihak pimpinan agama Hindu, lalu tempat berkenaan dipilih menjadi tapak kuil yang kadang-kadang memaslahkan dari segi pentadbiran. Kita juga ingin mengetahui  system pendidikan dan kepercayaan agama Hindu berkenaan.
Profesor Rajan  ada menyebut tentang permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat India yang mereka sehingga 1980an kebanyakan mereka  pekerja-pekerja estate dan menetap di lading-diladang dan banyak menghadapi kekurangan dari segi kehidupan. Kemudahan-kemudahan disediakan oleh pihak majikan termasuklah rumah-rumah estate, tetapi tidak berpeluang memiliki hartanah sendiri dan terputus dengan arus perdana masyarakat luar.
Profesor Rajan  juga menyebut, masyarakat India di estate-estate ini disediakan dengan tapak kubur secukupnya, masalahnya mereka sendiri tidak dapat menjaga dan memelihara tanah kubur berkenaan. Namun pihak berkuasa agama dan pertubuhan yang mengambil tanggungjawab tidak dapat mengendalikan, terutama dari segi kebersihan oleh kerana ketiadaan kewangan. Kata Profesor Rajendren,
``Kebanyakan tanah-tanah perkuburan seperti ini  ditumbuhi belukar dan setiap kali mayat dibawa ke sana, pembersihan tanah perkuburan turut menjadi suatu masalah yang agak mencabarkan.`` (hlm. 5).
Penempatan masyarakat India  mengalami perubahan oleh beberapa factor seperti pemecahan ladang (getah) sejak 1960an, perkembangan perbandaran yang mengurangkan kawasan ladang dan mengurangkan keperluan tenaga orang India, sebab itu mereka turut berhijrah ke pinggir Bandar di kawasan setinggan dan menghadapi masalah hidup, sebelum pembelaan dan mendapat peluang hidup baru. Dari segi perkuburan menurut Profesor Rajan, mereka menumpang pada tanah perkuburan masyarakat India yang sedia ada dan sempit serta tidak teratur. Ini menyebabkan kaum India lebih suka memilih membakar mayat bagi upacara kematian yang abu mayat dilepaskan ke laut dan sungai selepas disembahyangkan. Bagi orang India abu mayat tidak boleh disimpan di rumah, ia perlu dikembalikan kepada alam semula jadi. Antara tempat yang disediakan  seperti di Morib, Port Dickson, dan Templer Park.
Dari segi permakanan orang India tidak makan daging lembu. Beliau berharap mana-mana majlis jamuan yang melibatkan jamuan dihadiri masyarakat India  supaya tidak menyediakan jamuan yang mempunyai masakan daging lembu untuk menjaga sensitivity masyarakat India.

Sekian.

No comments:

Post a Comment