December 28, 2014

Tema Puisi Penyair-Penyair Zaman Jahiliyyah: Al-Shinfari Penyair Terawal


BBB,  05 Rabiul Awwal 1436 = 27 Disember 2014 (Sabtu):
Pembicaraan tentang penyair dan puisi zaman Jahiliyyah ini untuk  perbandingan dengan zaman Islam, terutama dari sifat-sifat dan tema-tema yang dibawa penyair-penyair Jahiliyyah berkenaan, di samping tidak dapat dinafikan ada aspek-aspek positif yang dapat diambil, terutama dari segi bahasa dan kepuisian. Dilihat dari segi Takmilah ia adalah berada pada luar landasan yang menjadi contoh bagi pembetulan.


Puisi penyair-penyair  zaman  Jahiliyyah (500-622M.) dapat dibahagikan kepada empat kategori  iaitu
1)      Zaman Awal  iaitu Al-Shinfari, Ta`abbata Sharran, `Urwah bin al-Ward dan Al-Muhalhil
2)      Ashab al-Mu`allaqat  iaitu Imru`ul Qays, Tar fah bin al-`Abd, Zuhayr, Labid, Amru ibn Kalthum, `Antarah, Al-Harth bin Hillizah
3)      Generasi berkesempatan zaman Islam  iaitu  Al-Nabighah (tak sempat)  Al-A`sha  al-Akbar, Al-Khansa` dan Al-`Itahiyyah
4)      Generasi dua zaman (Jahiliyyah dan Islam)  iaitu Ka`b bin Zuhayr dan Hasan bin al-Thabit
Dari penyair generasi pertama dan terawal dapat dikesan dan diwarisi puisi-puisi mereka ialah Al-Shinfari  dan Al-Muhalhil.  Fuad Afram al-Bustani  di dalam al-Majani al-Hadithah, Jil. I, memasukkan Al-Muhalhil sebagai penyair dan turunan Parsi. Sebaliknya Fuad Afram memasukkan selain dari Al-Shinfari dan Al-Muhalhil dua orang lagi penyair zaman Jahiliyyah pada peringkat awal ialah Ta`abbata Sharran dan `Urwah bin al-`Abd. Fuad Afram menggolongkan penyair Al-Shinfari (Awal abad ke 6M.), Ta`abbata Sharran (m. 530M. ?) dan `Urwah bin al-Ward (m. 596M. ?)  di bawah kategori Penyair  al-Sa`alik. Istilah al-Sa`alik plural bagi al-sa`luk` ialah si faqir yang tidak mempunyai harta dan tiada tempat pergantungan. Mereka ibarat gelandangan di padang pasir dan kawasan kediaman.  Pun begitu mereka mempunyai kehalusan rasa mengungkap tentang alam keliling.
Nama sebenar Al-Shinfari ialah Al-Thabit bin Aus al-Azdi, digelar al-Shinfari kerana dua bibirnya yang tebal. Berasal dari Yaman dan  hidup di kalangan kabilah Bani Salaman menghambakan diri. Bila diketahui kedudukannya dia melarikan diri dan berdendam terhadap kabilah berkenaan. Dia dikatakan membunuh seterunya seramai 99 orang (mungkin sengaja dibesar-besarkan bagi memperlihatkan watak jahatnya secara tajam). Dia hidup secara merampas dan merompak dan menyembunyikan diri di bukit bukau.
Adalah dinisbahkan kepada Shinfari sebanyak 68 bayt qasidah satu-satunya puisi tinggalannya yang  bayt-baytnya  mempunyai rentak (bahar yang panjang) yang dikenali dengan (Lamiyah al-`Arab).  Oleh kerana ianya merupakan puisi tertua di dalam bahasa Arab yang diwarisi banyak tumpuan perhatian diberi terhadap puisi ini antaranya Al-Mubarrad, Tha`lab  dan Al-Zamakhshari termasuk oleh orientalis seperti dari Perancis.
Fuad Afram al-Bustani memperturunkan  persoalan-persoalan yang membina tema bagi puisi Lamiyah al-Arab ini kepada 12 perkara:
1)      Celaan penyair terhdap kaumnya, sebab itu dikenali sebagai Lamiyat al-`Arab `Celaan Arab`.
2)      Hubungannya dengan hidupan liar di bumi
3)      Tidak bergantung selain dari pedang dan panah
4)      Berbangga dengan dirinya selepas perpisahan dan kesusahan kehidupan
5)      Sabarnya menanggung lapar dan menisbahkan dirinya sebagai serigala lapar
6)      Usahanya mencari air mengatasi kedahagaan
7)      Gambaran tidurnya
8)      Pemerhatian dan kebimbangan
9)      Gambaran cekal dalam menempuh hidup
10)   Gambaran malam yang gelap
11)   Gambaran siang yang amat panas
12)   Merentasi perjalanan di darat dan bukit bukau.
Antara celaan terhadap kaumnya kata Al-Shinfari:
``Aku berdiri berdepan Bani Ummi mendepan tunggangan
Sesungguhnya  aku , kepada kaum dari kamu aku hormatkan
Engkau datang dengan hajat dan malam bulan mengambang
Bersangatan bergerak menandakan perpisahan.``
Tentang sabar Al-Shinfari di dalam mengalami kelapana,  kata Al-Shinfari:
Berpanjangan aku mengalami kelaparan
Aku nyahkannya dari ingatan dan aku perlikan
Aku hendar dari  tanah bumi agar tidak terlihat
Kepada harapan memanjang tak padam.``
Dan gambaran alam yang dialaminya, katanya:
``Aku merebahkan diri ke permukaan bumi
Dengan keras dan kasar dari tumbuhan
Dan bingkas seolah dari batu-batunya
Mengingatkan daku kasarnya kehidupan``
(Fuad Afram al-Bustani, Al-Majani al-Hadithah, Al-Matba`at al-Kathulikiyyah, Beirut, tt: 2-12)
Sebagai puisi klasik, bahasanya begitu sukar untuk difahami, temanya tentang gelandangan Shinfari, wataknya begiti dihitamkan dan luar biasa. Istimewanya bagi pengkaji melalui puisi ini dapat menerokai ke zaman di awal abad ke 6 M. dari khazanah diwarisi.

Sekian.

No comments:

Post a Comment